Barnevernet mottok 100 bekymringsmeldinger i jula

Fra julaften til andre juledag har Barnevernet mottatt 100 bekymringsmeldinger om barn som utsettes for omsorgssvikt, fyll eller mishandling.

Fra julaften til andre juledag har Barnevernet mottatt 100 bekymringsmeldinger om barn som utsettes for omsorgssvikt, fyll eller mishandling.

SE VIDEO: Flere tusen kvinner og barn lever med vold og mishandling som en del av hverdagen. Politibetjentene Anders Solhaugen (t.v.) og Harald Mandt er ofte de første som kommer til familiene.

Det er julaften og snart midnatt. En patrulje fra Oslopolitiet gjør seg klare for nattskiftet. Politibetjentene Harald Mandt og Anders Sollihaugen er erfarne. De vet det er spesielt å være på jobb denne natten.

Vi kjører ut i Oslos gater sa mmen med politipatrulje Bravo 2.0. Det er stille. Dette er kvelden da familier skal kose seg, men det er ikke alle som har det sånn.

– Ofte kan det være husbråk. Det er noen som drikker litt for mye og så begynner de å krangle. Det er tragisk når dette er en dag folk skal være glade i hverandre, sier Mandt.

Full og gråtende kvinne

Snart får Bravo 2.0 inn den første meldingen om husbråk.

– Jeg har snakket med kvinnen. Hun skal ha blitt slått av en mann, sier Mandt.

Kort tid senere blir politibetjentene møtt av en svært beruset og gråtende kvinne.

Kvinnen nekter for at hun har varslet politiet eller for å ha blitt utsatt for vold. Hun ber politimennene om å holde seg unna da de spør om hvorfor hun gråter.

Barnevernets akuttmottak

Noen av de voldsutsatte barna havner her på et av Barnevernets akuttmottak.

Foto: Margret Helland / NRK

– Foreldre og barn i en vanskelig situasjon

Noen av barna havner på et av Barnevernets akuttmottak.

I løpet av julens to første døgn har Barnevernets mottak ulike steder i Norge mottatt 84 bekymringsmeldinger, mens Alarmtelefonen har fått 16 henvendelser.

Det gjelder barn som blant annet har opplevd omsorgssvikt, fulle foreldre, mishandling eller vold.

– Det er veldig ulikt hva vi møter når folk er i krise. Det er barn og foreldre som er i en vanskelig situasjon. Noen ganger blir vi tatt godt imot, andre ganger er det problematisk å oppleve at barnevernsvakta kommer hjem, sier Berit Skauge som er leder av Barnevernsvakta i Trondheim.

Økning av overgrep mot barn og kvinner

Flere tusen kvinner og barn lever med vold og mishandling som en del av hverdagen.

En fersk voldsmåling fra Justisdepartementet viser at det er en økning av kvinner og barn som utsettes for vold i Norge.

Målingen viser at politi og hjelpeapparat i løpet av måleuken registrerte 2128 henvendelser – tilsvarende tall for 2008 var 1357 henvendelser. I 85 prosent av henvendelsene var voldsutøveren en mann.

908 barn var berørt i løpet av måleuken. Over 42 prosent var under 17 år. De aller fleste av de berørte barna var under 14 år, mange av dem under skolealder.

Grete Faremo

Justisminister Grete Faremo har tidligere uttalt at vold i nære relasjoner har store mørketall. Hun mener det er viktig at vi bryter tausheten rundt temaet. Arkivbilde.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

– Dette gir oss en viktig indikator

– Resultatene gir oss en viktig indikator på situasjonen rundt omkring i landet fra de instanser som daglig møter utfordringer knyttet til vold i nære relasjoner, sier justisminister Grete Faremo.

Voldsmålingen er ett av flere tiltak regjeringen har igangsatt for å skape oppmerksomhet og kunnskap om vold i nære relasjoner.

Denne målingen er den fjerde i sitt slag og ble gjennomført fra 18. – 26. september 2012.

– Volden skjer i alle samfunnslag

Tilbake til Bravo 2.0 i Oslo. Volden skjer dessverre skjer også i julen. Harald Mandt og Anders Solhaugen er ofte de første som kommer til familiene.

– Mitt inntrykk er at dette skjer i alle typer miljøer og samfunnslag, sier Solhaugen.

– Hvordan er det å komme hjem etter slike oppdrag?

– Det kan være veldig godt å komme hjem også. Jeg pleier å se på ungene mine som sover og gir dem en god kos, sier Mandt.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger