Hopp til innhold

Oslo eneste storby som fikk ned utslippene

Utslippene gikk opp fra alle de store byene i Norge i 2021, viser ferske tall. Unntaket er Oslo, der utslippene gikk ned med 4,6 prosent.

Bjørvika med Barcode i Oslo

Klimagassutslippene gikk ned i Oslo i 2021. Det var ikke tilfellet alle steder i landet.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Det syns jeg vi kan være skikkelig stolte av!

Det sier finansbyråd og ansvarlig for Oslos klimabudsjett Einar Wilhelmsen (MDG).

Oslo er den eneste store byen i Norge som hadde nedgang i utslippene i 2021. I hovedstaden gikk utslippene ned med 4,6 prosent.

Det viser ferske tall fra Miljødirektoratet.

– Vi kutter så mye i et år hvor de nasjonale utslippene nesten ikke går ned i det hele tatt. Dette handler om systematisk klimaarbeid over tid, og at vi tør å innføre de grepene som skal til for å få ned utslippene.

Einar Wilhelmsen, finansbyråd i Oslo, fra pressekonferanse i pressesenteret i Oslo rådhus.

Finansbyråden i Oslo er fornøyd med at de har fått ned klimagassutslippene i hovedstaden.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Wilhelmsen forteller om hvordan kommunen har valgt å stille krav til byggebransjen, som står for en stor andel av byens utslipp. Han viser til kravet om elektriske maskiner eller bruk av biodrivstoff.

– Når Oslo kommune kjøper varer og tjenester, så krever vi at de transporteres med nullutslipp. Også høye bompengesatser og den store satsingen på kollektivtrafikk har gjort at folk dropper fossilbilen, og det har mye å si.

Biler, eksos
Foto: Erik Johansen

De største uslippsreduksjonene i Oslo var innenfor energiforsyning, veitrafikk og dieseldrevne motorredskaper som anleggsmaskiner og traktorer.

Det forteller Julien Jabot som er seniorrådgiver i klimaavdelingen i Miljødirektoratet.

Kan dette skyldes pandemien?

Jabot forklarer at de strengt tatt ikke kan svare på dette fordi dataene ikke sier noe om hvorfor aktivitetsnivået går opp eller ned. Samtidig påpeker han at utslippene har gått ned i noen av de sektorene som har vært påvirket av pandemien, men at disse sektorene utgjøre bare litt av totalen.

– Vi ser derfor ikke noen tydelig sammenheng mellom pandemien og utslippsutviklingen i Oslo.

De siste ti årene har Oslo redusert utslippene sine med 27 prosent.

– De har hatt en stor nedgang i veitrafikk og oppvarming. Egentlig i alle sektorer der det er utslipp, utenom sjøfart.

Økte utslipp i storbyene

Med unntak av Oslo har de andre storbyene i Norge økte utslipp i 2021.

  • Stavanger: 5,4 prosent økning
  • Bergen: 1,1 prosent økning
  • Trondheim: 3,2 prosent økning
  • Kristiansand: 1,9 prosent økning
  • Tromsø: 4,9 prosent økning

De totale utslippene fra veitrafikk har gått ned de fleste steder. Utslipp fra personbiler er redusert, men samtidig øker utslipp fra varebiler og tunge kjøretøy.

I noen byer har det imidlertid vært større utslipp fra sjøfart og luftfart. Miljødirektoratet antar dette skyldes økt aktivitet etter pandemiåret 2020. Også utslipp fra energiforsyning har økt noen steder.

– Vi ser at omstillingen må gå raskere, og kommunene har et ansvar for dette sammen med alle andre samfunnsaktører. Jeg håper at vi får se enda flere gode løsninger fra lokalt plan de kommende årene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding.

Din kommune

Utslippene fra alle kommunene til sammen har gått ned med 0.36 prosent fra 2020 til 2021.

Har du lyst til å sjekke ut din egen kommune. Prøv deg her.

Selv om flertallet av kommunene ikke reduserte klimautslippene i 2021 viser tall fra de siste ti årene at 55 prosent av kommunene har hatt mer enn 5 prosent nedgang i utslippene siden 2011.

– Vi ser at det har vært store reduksjoner i veitrafikk for nesten alle kommunene, det samme med oppvarming, forteller Julien Jabot i Miljødirektoratet.

Utslipp fra sjøfart, jordbruk og dieseldrevne motorredskaper har derimot økt i de fleste kommuner de siste ti årene.

Transport er det vanskeligste

Kjetil Bjørklund er fagleder for klimaarbeid i kommuneorganisasjonen KS. Han presiserer at tallene viser de geografiske utslippene der kommunene ligger. Så alt er ikke synonymt med kommunenes egne utslipp.

– Hvis E6 går gjennom kommunen, så er det begrenset hva kommunen kan gjøre med det. Men vi har en svær jobb foran oss, og vi må øke tempoet hvis vi skal greie å nå klimamålene.

Ifølge KS er det mange kommuner som nå tar etter hovedstaden. Et par hundre kommuner, godt over halvparten, har laget klimabudsjett etter modell fra Oslo.

Det er særlig forbudet mot oljefyring som har fått ned de kommunale utslippene. Også utslipp fra avfall og avløp går ned.

Det vanskeligste er å få ned utslippene fra transport og sjøfart, og redusere det totale transportomfanget.

– Det er mulig, men krever systematisk arbeid og koordinert innsats mellom kommuner, stat, bedrifter og lokalsamfunn.

AKTUELT NÅ