NRK Meny
Normal

Millarddryss til veier og tog

Regjeringen vil bruke 322 milliarder kroner til samferdselstiltak fram til 2019. I tillegg kommer 60 milliarder i bompenger, går det fram av Nasjonal transportplan som regjeringen legger fram klokka 12.

Transportplan

Der legges det også opp til å øke rammen for små prosjekter med 1,3 milliarder per år, sammenlignet med forrige transportplan.

Planen tar sikte på å bruke pengene på trafikksikkerhetstiltak, gang- og sykkelveier, miljø- og servicetiltak, og kollektivtrafikk.

Dette får ditt fylke

Transportplanen legges frem

E6, som er hovedåren gjennom Norge, skal rustes kraftig opp, ifølge planen.

Det samme gjelder E18 og E39. Samferdselsdepartementet har vært opptatt av å få til en mer sammenhengende utbygging av E18 enn det som var lagt opp til i planen for 2006-2015.

Gjennom et spleiselag der bilistene bidrar med bompengebetaling og tilsagn om økte statlige midler ble det mulig å starte utbyggingen av E18 til firefelts vei på strekningen Krosby – Knapstad i 2008.

Prosjektet fullføres i første fireårsperiode. E16 og kyststamveien i
vest skal rustes opp.

Illustrasjonsbilde: Tog
Foto: Rainer Prang / NRK

Etterlengtet dobbeltspor

Et meget etterlengtet prosjekt er dobbelsporet jernbane mellom Oslo og Ski.

Regjeringen vil ha dobbeltspor på jernbanen fra Oslo til Lillehammer, Skien og Halden.

Kostnadsanslaget for prosjektet er på 11,6 milliarder kroner.

Tidligst antatt byggestart for dobbeltsporet vil være 2013, med mulig ferdigstillelse i 2018. Arbeidet med Ski stasjon kan settes i gang i 2011.

Jernbane i nord utsettes

Forslag til nye jernbaneløsninger i Nord-Norge må sees i sammenheng med dagens infrastruktur og planer for framtidige infrastruktursatsinger, også i nordlige deler av Sverige og Finland, mener regjeringen.


Nasjonal transportplan 2010-2019

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger