Hopp til innhold

Skuffet over klimameldingen

Miljøorganisasjonene er fornøyde med at regjeringen tar klimautfordringene på alvor. Der stopper også begeistringen for den nye klimameldingen.

Video e7d022bd-0904-49ce-a9ae-88081da6330c.jpg

- Virkemidlene i klimameldingen er ikke tilstrekkelige, sier Nina Jensen

Etter å ha blitt utsatt flere ganger, ble den nye klimameldingen endelig lagt fram av regjeringen onsdag.

WWF, med generalsekretær Nina Jensen i spissen, sier det er positivt at regjeringen presiserer at også Norge skal kutte i utslipp, men mener Norge bør strekke seg lenger og se til andre land.

Det innebærer blant annet å innføre en egen klimalov.

– Flere land har allerede lover for forpliktende utslippskutt. I Storbritannia, Skottland og Mexico er slike klimalover allerede på plass. En klimalov vil gi Norge en forpliktende plan for hvor mye utslipp som skal kuttes i hver sektor og når, forklarer Jensen.

Hun sammenligner en slik lov med røykeloven, som skapte mange reaksjoner da den kom for snart ti år siden. Nå er den naturlig for mange.

– Røykeloven er et godt eksempel på at politisk handlekraft påvirker nordmenns holdninger. Norske politikere bør ha lyst til å lage en norsk klimalov for å bringe klimapolitikken hjem til folk flest, sier Jensen.

– Oljeindustrien bør betale mer

I meldingen står det blant annet at CO2-avgiften i oljeindustrien skal økes med 200 kroner per tonn.

Det er mye mindre enn Naturvernforbundet hadde håpet på.

– Vi mener den burde blitt økt med 1000 kroner, og ikke 200, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet til NRK.

– Jeg frykter nok at dersom det ikke kommer ytterligere tilstramminger, så vil det fortsette å øke. Derfor må man øke prisen på forurensningen, sier Haltbrekken.

Bellona er glade for at økningen på CO2-utslipp fra oljeindustrien nesten dobles, men tror økningen er for liten dersom målet er å få oljeselskapene til å bruke mer penger på utslippsreduksjoner.

– Avgiftsøkningen kommer neppe til å få noen virkelig betydning for utslippene. Regjeringen må derfor fortsette å øke avgiften mot 1000 kroner tonnet, sier Håvard Lundberg, fagrådgiver i Bellona.

Fra bil til bane?

Klimameldingen legger også opp til en større satsning på å få nordmenn til å velge sykkel fremfor bil som transportmiddel på korte strekninger.

Nordmenn skal også kunne velge kollektivtransport foran bilen.

– Det forutsetter at pengene kommer neste år. De setter opp veldig gode mål, spesielt at det skal komme dobbelspor på det sentrale østlands-området. Men pengene ligger ikke her, og det hadde vi håpet på, sier Haltbrekken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ