Miljøbevegelsen mener regjeringen trikser med klimatall

Regjeringen hevder klimagassutslippene vil være nede i 1990-nivå innen 2020. Det hjelper lite når de avlyser klimaforliket, kontrer miljøbevegelsen.

Mongstad

KLIMAGASS: Nedleggingen av gasskraftverket på Mongstad er en av tingene som bidrar til lavere klimagassutslipp i Norge.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Regjeringen venter at klimagassutslippene vil minke fram mot 2030. Og det er elbilsatsingen som får hovedvekten av æren for det.

For tre år siden kom Miljødirektoratet med et anslag om at Norge ligger 8 millioner tonn CO2 unna målet som ble fastsatt i Stortingets klimaforlik.

Ifølge statsministeren har gapet nå sunket fra 8 til 3 millioner tonn CO2 i løpet av de siste tre årene.

REGJERINGENS KLIMAGASSUTSLIPP

FREMSKRIVINGER: Regjeringen Erna Solberg presenterte nye prognoser for hvor store klimagassutslippene fra Norge blir fram mot 2030.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Tar vi med satsingen på biodrivstoff, så anslår vi at vi ligger 2 millioner tonn unna målet. Med denne utviklingen vil utslippene i 2020 være omtrent tilbake på 1990-nivå, sa statsminister Erna Solberg da hun la fram regjeringens fremskrivinger av klimagassutslipp.

Løftebrudd og talltriksing

Reaksjonene fra miljøbevegelsen og klimapartiene lar ikke vente på seg. Flere har regnet på tallene fra regjeringen, og konklusjonen er gjennomgående den samme:

– Regjeringen kaller inn til pressekonferanse for å skryte av at de avlyser Norges klimamål for 2020, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Klimaminister Vidar Helgesen uttalte først at vi kommer til å slippe ut 51,8 milloner tonn klimagass i 2020, men så ombestemte han seg og sa han måtte finne det riktige tallet.

Men om dette tallet stemmer, påpeker en samstemt miljøbevegelse, så er vi 3,2 millioner tonn unna målet i Stortingets klimaforlik.

– Faktisk må man kutte 1 million tonn mer i året for å nå 2020-målene, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Frederic Hauge

MISFORNØYD: Bellona-leder Frederic Hauge konstaterer at regjeringen ikke ligger an til å oppfylle klimaforliket i 2020, men likevel presenterer de nye tallene som en gladnyhet.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Han presiserer at tallene som regjeringen leverte i dag er beregnede utslipp, mens de faktiske utslippene i Norge har gått opp de siste årene.

– Det skyldes økte utslipp fra oljeindustrien og økt antall fossilbiler, sier Hauge.

Han ser likevel et lyspunkt for biltransporten i 2020.

– Gladnyheten er at framskrivningene for elbiler er altfor konservative. Dette kommer til å gå mye fortere enn perspektivmeldingen anslår.

– Samtidig som Erna Solberg legger frem disse tallene, planlegges det for et oljebonanza i Arktis. Det lyder hult når det jubles for lavere utslipp, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

Zero er stort sett fornøyd, men etterlyser mer fart på utviklingen.

– Selv om tallene viser at vi endelig er på rett vei, så knekker vi ikke utslippskurvene raskt nok til å nå klimamålene våre. Det betyr at regjeringen må skjerpe klimapolitikken betydelig i årene som kommer, sier Marius Holm, leder i ZERO.

Leder Silje Lundberg i Naturvernforbundet mener utgangspunktet er positivt, men frykter at de reelle utslippene skal bli høyere enn det regjeringen anslår nå.

– Tallene som presenteres i dag er positive, fordi de viser at en trend med økte utslipp er i ferd med å snu. Samtidig er vi bekymret for at regjeringens massive investeringer i store motorveier og deres ustanselige higer etter mer olje og gass vil føre til at disse prognosene ikke nås, sier Lundberg.

Vanskelig å forstå regjeringens tall

Klimaforsker Steffen Kallbekken ved Senter for klimaforskning - CICERO mener regjeringen kunne gjort en bedre jobb med å forklare hva slags tall de opererer med.

– De gjør det til en veldig abstrakt debatt. Det er vanskelig å få tak i de konkrete tallene. De klarte ikke å svare når journalistene spurte om hva som blir de faktiske tallene på utslipp i 2020.

Men klimaforlikets mål for 2020 var å kutte 30 prosent av klimagassutslippene i forhold til nivået i 1990. Dermed er det ikke så mye å skryte av at vi når 1990-nivå om tre år, påpeker Kallbekken.

– Vi kommer nok til å oppnå målet på papiret gjennom kjøp av klimakvoter fra utlandet. Men mange vil nok ikke føle at det var ikke sånn det var tiltenkt, og at vi skulle kutte mye mer her hjemme.

Personbilene drar ned utslippene

Detaljene om regjeringens beregninger av klimagassutslipp ble kjent på en pressekonferanse i dag.

– Politikken vår virker, var mantraet som gikk igjen, idet tre statsråder og to samarbeidspartier entret talerstolen.

Regjeringen og samarbeidspartiene mener elbilsatsingen og endringene som er gjort i avgiftssystemet for biodrivstoff er hovedgrunnen til at utslippene fra transportsektoren minker såpass.

– Debatten om klima og miljø preges av pessimisme. De tallene vi legger fram i dag vitner om det motsatte. Jeg har registrert at SV har stilt krav til Arbeiderpartiet om hvor store reduksjoner i utslipp vi bør ha de neste fire årene. Den har vi nå gjennomført med disse tallene her, sa statsministeren.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger