Hopp til innhold

Mener prisene på matvarer vil stige mye mindre i år

Prisen på mat har skutt i været siden 2022. I 2024 vil prisstigningen halveres fra i fjor, ifølge matforsker.

Matforsker Ivar Pettersen i Alo Analyse står ved tomatene i en dagligvarebutikk

Forsker Ivar Pettersen tror matprisene kommer til å fortsette å stige i 2024.

Foto: H. Philip Hofgaard

– Vi tar noen bra middager, og så nudler andre dager, sier Camilla Mørk.

Hun og samboeren Snorre Klanderud er på Coop Extra i Bogstadveien i Oslo for å handle inn til dagens middag. Det koster fort mye, synes de.

Begge er forberedt på at mat bare vil bli dyrere og dyrere.

– Jeg regner med at prisene kommer til å stige, sier Klanderud.

– Enten må prisene gå ned, eller så må vi tjene mer, fortsetter han.

Les også Matprisane auka med 10 prosent i 2023

Vibeke Gustad og Per Øyvind Bjørshol i matbutikken i Kristiansund

Billigere importvarer

I 2023 steg prisen på mat med 10 prosent, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

For 2024 antas det at prisene vil fortsette å stige, men betydelig mindre enn de to siste årene.

Jeg tror at vi må forvente en prisstigning inneværende år, sammenlignet med 2023, på rundt 4 prosent.

Det sier Ivar Pettersen. Han forsker på matvarepriser i Alo-Analyse.

Pettersen tror at jordbruksoppgjøret og lønnsoppgjøret blir de to viktigste drivkreftene bak at prisene fortsetter å stige i 2024, selv om han forventer at importvarer som korn og olje blir billigere.

Et lønnsoppgjør på 5,4 prosent, som varslet av SSB, og økning i jordbrukets priser på minst 5 prosent, tilsier i seg selv at matprisene vil stige med 4,5 til 5 prosent, mener Pettersen.

Så vil importprisene dempe den norske prisstigningen noe.

Har betydning for renta

Pettersen understreker at selv om 4 prosent er en lavere prisstigning enn i fjor, så er den fortsatt høyere enn det vi var vant til før 2022.

– Og det er høyere enn det som er forenelig med nedgang i rentene. Vi har fortsatt en høy matprisinflasjon, sier forskeren.

Prisen på mat og drikke har stor betydning for den samlede inflasjonen i Norge, forteller sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland.

Kjersti Haugland

Sjeføkonom Kjersti Haugland mener prisstigningen er på rett kjøl.

Foto: William Jobling / NRK

Hun mener imidlertid at en prisvekst på matvarer på rundt 4 prosent, ikke i seg selv er til hinder for at renta settes ned i år.

– Selv om dette er altfor høyt i forhold til inflasjonsmålet på 2 prosent, så er i hvert fall prisveksten på vei ned.

Det går i riktig retning, selv om det går sakte, forsikrer hun.

– Derfor tror vi at det vil bli rom for to rentekutt innen årsslutt, selv om prisveksten samlet sett ender på 4 prosent i år.

AKTUELT NÅ