Hopp til innhold

Pasienter som tar staten til retten risikerer økonomisk ruin

Pasienter som saksøker helsevesenet, risikerer regninger på flere hundre tusen dersom de taper. Tone Olesrud mener hun ble feilbehandlet for schizofreni – og har satset over en halv million kroner på seier i retten.

Tone Olesrud er uføretrygdet, og vet ikke om hun får nok penger til å fortsette kampen mot staten.

MYE PÅ SPILL: Tone Olesrud har satset alt på å vinne i retten mot staten.

Nå har den uføretrygdede Rjukan-kvinnen reist til Oslo for å snakke med advokaten sin. Hun må finne ut om hun skal fortsette, eller trekke seg.

Men innerst inne vet Tone Olesrud at hun ikke kommer til å gjøre det siste. Hun vet at hun stiller i lagmannsretten. Hun kjenner på figtherviljen.

Så hun tar advokaten sin i hånden med et «dette går vi for». Og hun spytter ut to klisjeer. Den om himmelen og helvete. Og den om David mot Goliat.

Staten bruker mer penger på pasient-rettsaker

Mye står på spill - det viser også tall NRK har hentet inn. Staten vinner stadig flere rettssaker mot pasienter. Det betyr penger tilbake til statskassa.

I fjor ble staten tilkjent 1,6 millioner kroner i saksomkostninger fra pasienter som har saksøkt helsevesenet og tapt. Det er en økning fra 2012, da summen var én million kroner.

Thomas Roander

FOR MYE: Advokat Thomas Roander mener staten bruker for mye ressurser i saker mot pasienter.

Foto: Privat

– Disse pasientene som velger å gå i domstolene, de ligger nede økonomisk, de har ofte falt ut av arbeid, i tillegg ligger de nede både fysisk og psykisk. Og når staten da velger å pøse på med nye sakkyndige, ofte hvor rettsoppnevnt helt eller delvis støtter pasienten, så blir det på en måte David mot Goliat, sier advokat Thomas Roander, som har pasientskaderett som spesialfelt.

Avslag på avslag

Tone Olesuds kamp mot systemet startet da hennes schizofreni-diagnose ble strøket for flere år siden.

Det startet med en søknad til Norsk Pasientskadeerstatning. Hun ba om økonomisk oppreisning for feilbehandling og feilmedisinering.

Søknaden ble avslått.

Det fortsatte med en anke til Pasientskadenemnda.

Anken ble avslått.

Så tok hun saken til Oslo tingrett.

Der fikk hun langt på vei medhold.

Og der og da kunne denne saken vært avsluttet – med erstatning til Olesrud og utsikt mot et landskap som flatet ut og skjøv henne videre i livet.

Men hun jublet for tidlig, for staten har god kondis. Nå var det deres tur til å anke.

– Taper jeg i lagmannsretten, må jeg ut med alle saksomkostningene til staten. I tillegg kommer utgifter til egen advokat og sakkyndige. Det kan fort bli 600.000 kroner, og det vil komme på toppen av boliglånet jeg har fra før. Men jeg har jo ikke noe valg. Trekker jeg meg, blir dommen fra tingretten opphevet. Da er jeg like langt, sier hun.

Heidi Mariann Rakstad skrev notater hver dag på sykehuset. Uten dem hadde hun ikke husket alt, og hun hadde ikke orket å gå til sak mot staten.

– Kaller inn for mange i retten

Pasientskadeadvokat Roander mener sakene mot pasientene blir for omfattende, at staten kaller inn for mange vitner og eksperter.

Tone Olesrud

VIL IKKE GI SEG: Tone Olesrud føler ikke hun har noe valg, og vil stå løpet ut i lagmannsretten for å få erstatningen hun mener hun har krav på.

Foto: NRK

– Når man kommer over i domstolprosessen mener jeg at Pasientskadenemnda i større grad bør akseptere den rettsoppnevnte sakkyndiges vurderinger – når man er enige om hvem som skal være rettsoppnevnt, og mandatet på forhånd, sier Roander.

Pasientskadenemnda, som fører sakene for staten i retten, avviser at de går hardere ut mot pasienter nå enn før. Ifølge staten har skadesaker blitt mer kompliserte de siste årene, både juridisk og medisinsk, sier avdelingsdirektør Anita Bergh Ankarstrand.

– I en komplisert sak trenger man flere medisinere med for at dommeren skal ha et godt grunnlag for å vurdere saken, sier hun til NRK.

På spørsmål om staten alltid krever sine utgifter dekket av pasientene, svarer nemnda slik:

– Vi må følge de reglene som er, og da må vi kreve våre omkostninger dekket dersom vi frifinnes. Vi får ikke de pengene, vi følger bare systemet, og de tilkjente omkostningene går da tilbake inn i statskassen.

– Tok sengetøyet

I tre år – fra 2006 til 2009 – var Tone Olesrud innlagt på psykiatrisk avdeling med schizofreni-diagnosen, det meste av tiden ved Sykehuset Telemark i Skien.

Hun ble tvangmedisinert med 13 ulike psykofarmaka. Og hun fikk sprøyter med det beroligende og søvndyssende middelet trilafon.

– Jeg bodde på 19C. Lukket avdeling. Jeg bodde på et sterilt rom med gitter for vinduene. Om dagen tok de sengetøyet mitt. Til og med madrassen min ble låst inn i et skap. Schizofrene skulle ikke hvile. Det var det jeg fikk høre. Jeg satt på en stol i gangen. Jeg ble utrolig trist av å være der, sier hun.

– Ikke på min side

Staten brukte to år og ni måneder på å behandle hennes søknad om erstatning for feilbehandling. Plusser vi på tiden som har gått med i retten, er vi nå oppe i over fire år.

– Jeg trodde pasientskadeordningen jobbet for meg og ikke mot meg, sukker Olesrud.

I tingrettens dom heter det at hun ikke fikk riktig diagnose og behandling da hun var innlagt for schizofreni:

Ett år inn i behandlingstiden burde behandlerne ha skjønt at diagnosen var feil siden pasienten ikke ble bedre av medisineringen

Tingrettens dom

Ett år inn i behandlingstiden burde behandlerne ha skjønt at diagnosen var feil siden pasienten ikke ble bedre av medisineringen, står det blant annet i dommen.

Der står det også at Olesrud, som i dag lider av anemi og ME, har krav på erstatning.

Skjønner ikke hvorfor staten anker

– Jeg skjønner ikke hvorfor staten anker en sak som dette, sier hennes advokat, Janne Larsen.

– De bruker av skattebetalernes penger. Det kan bli dyrt å kjøre saken i lagmannsretten. Jeg tror et forlik hadde blitt billigere for alle parter, og jeg skulle ønske vi kunne snakket sammen og blitt enige. Det er fortsatt mulig, men det virker som om staten skal vinne for enhver pris. Nå kommer de til å kjøre på med egne sakkyndige.

I Pasientklagenemnda ønsker de ikke å kommentere saken. Avdelingsdirektør Anita Bergh Ankarstrand sier det slik til NRK:

– På grunn av taushetsplikten og av hensyn til pasienten, prosederer vi ikke disse sakene i media.

Heller ikke sykehuset Telemark ønsker å kommentere Olesruds sak. Sykehuset opplyser at de har gitt sin versjon av behandlingen Olesrud fikk til Norsk Pasientskadeerstatning.

Fagsjef Arne Johannessen legger likevel til at de har hatt en god dialog med Tone Olesrud i forbindelse med hennes kamp for å få erstatning for behandlingen hun fikk da hun var pasient ved sykehuset.

– Har du 100.000?

De har tatt hverandre i hånden, advokaten og Tone Olesrud.

Advokaten har nettopp spurt henne:

– Dette koster. Har du 100.000 som du kan betale inn som et forskudd?

Olesrud har sett ut i luften noen sekunder. Som om tankene hennes trengte litt ekstra tid for å ta sats.

– Jeg har jo ikke det. Men jeg har en bank. Jeg må gå til banken, svarer hun.

Det er hennes inngangsbillett til en ny rettsrunde og til en himmel eller et helvete.

***

Etter at NRK intervjuet Tone Olesrud, har hun fått nei fra banker til startkapitalen hun trenger for å kunne kjøre saken mot staten i lagmannsretten. Siden hun med uføretrygd tjener akkurat litt for mye til å få fri sakførsel, kan det være at hun må trekke saken.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger