Hopp til innhold

Rekordutbetaling for pasientskader i 2016

I fjor ble det utbetalt nesten en milliard kroner til pasienter som hadde fått feil eller for dårlig behandling i helsevesenet. Likevel mener flere av landets pasientombud at for få vet om erstatningsordningen.

Kirurgisk inngrep på operasjonsstue på St. Olavs Hospital

Flere tusen pasienter og pårørende får erstatning etter feilbehandling av helsevesenet.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Alt er ikke alltid på stell ved norske sykehus og legekontorer. Norsk Pasientskadeerstatning behandlet i fjor klager fra 6 629 pasienter. Utbetalingen på 987 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende er seks prosent høyere enn i 2015.

Direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning

Direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

– De som mottar erstatning er primært pasienter som ble påført en skade i kontakt med helsevesenet hvor det var svikt i behandlingen, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning.

Selv om utbetalingen er rekordhøy, får rundt 7 av 10 ingen skadeerstatning. Grunnen er at skaden ikke skyldtes svikt i helsebehandlingen.

En rapport fra Helsedirektoratet i fjor høst viste at 13,7 prosent av pasientene som var innlagt til somatisk behandling på norske sykehus i 2015, pådro seg minst én skade. De vanligste alvorlige skadene er legemiddelrelaterte skader og postoperative sårinfeksjoner.

Ortopedi og kreft topper

For 2016 er det saker innen disse fem medisinske områdene det ble utbetalt mest i erstatning:

  • Ortopedi: 245 millioner kroner
  • Svulster og kreftsykdommer: 182 millioner kroner
  • Fødselsskader (skader på barn): 67 millioner kroner
  • Gastroenterologisk kirurgi: 58 millioner kroner
  • Nevrologi: 46 millioner kroner
Pasientskadeerstatning

Grafikken viser hvilke kategorier det ble utbetalt erstatning til i 2016.

Foto: NPE / Grafikk

Pasientombud tror flere har krav på erstatning

Pasientombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen.

Pasientombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen mener det må jobbes bedre med å informere pasientene om deres rettigheter i helsevesenet. – Vi har utfordret helsemyndighetene til å gjennomføre en bred informasjonskampanje.

Foto: Lise Merete Olaussen / NRK

Selv med rekordutbetaling i fjor mener mange av landets pasientombud at ordningen er underkommunisert, og at det er flere pasienter som bør klage.

– Vi tror for få kjenner til muligheten for å søke erstatning, sier pasientombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristiansen.

Det er helsepersonell ved de enkelte institusjonene som har plikt til opplyse om retten til å søke om pasientskadeerstatning når det er mistanke om at noe har gått galt. NRK har vært i kontakt med helseombud over hele landet som opplever at mange av dem som har ansvar for dette har for liten kunnskap.

I noen tilfeller opplever vi at helsepersonell vegrer seg for å fortelle pasienten om en mislykket operasjon eller forsinket diagnostisering fordi dette kan oppfattes som en innrømmelse av feil hos den enkelte.

Pasientombudet i Nordland

– Noen mørketall må vi regne med at det er. Det er nok grunn til å tro at noen ikke er klar over ordningen, og at det er noen som ikke benytter seg av den, erkjenner direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ