Hopp til innhold

Mener Forsvaret trenger flere gamere og færre sterke menn

– De tar inn dem som er glad i skogen og har fysisk gode egenskaper, men ikke dem som er gode på å spille dataspill, sier utvalgsleder Berit Svendsen. Hun etterlyser bredere rekruttering i Forsvaret.

Hannah Gravem Kjørnes

PÅ SESJON: – Det er sikkert spennende, men jeg hadde blitt altfor skremt av det, sier Hannah Gravem Kjørnes

Foto: Lilla Sølhusvik / NRK

Svendsen har ledet et utvalg som foreslår tiltak for å bedre Forsvarets evne til å rekruttere og utvikle kompetanse.

– De tar jo inn til førstegangstjeneste de som er veldig glad i skogen og de som har fysisk gode egenskaper, sier Svendsen.

– Men de tar jo ikke inn for eksempel de som er gode på å spille dataspill, de som tidlig viser interesse for IKT for å få inn den kompetansen som forsvaret så sårt trenger, sier hun.

Berit Svendsen

KRITISK: Utvalgsleder Berit Svendsen, til daglig leder for Vipps Internasjonal

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Mister operativ evne

Svendsen mener Forsvaret er gode på å rekruttere til tradisjonell militærtjeneste, men må favne bredere. Ikke minst med tanke på en økende trussel i det digitale domenet.

– Etterhvert blir man mer og mer digital overalt, og vi mener at hvis ikke forsvaret evner å endre seg, så vil det gå ut over den operative evnen.

– Så vi taper operativ evne hvis ikke Forsvaret rekrutterer annerledes enn i dag, altså flere spillere og færre villmarkens sønner?

– Det er utvalgets klare anbefaling og oppfatning, ja.

Svendsen etterlyser også kompetanse fra næringslivet og fra andre organisasjoner. Det er også for få kvinner og personer med innvandrerbakgrunn.

Rapporten fra Svendsen-utvalget er nå sendt ut på høring.

Akademisk anlagt

– Det siste jeg vil er å måtte stå der og være rask, og bære store ting og håndtere våpen, sier Hannah Gravem Kjørnes.

Til tross for at hun egentlig har et godt inntrykk av forsvaret, mener hun at det ikke er noe for henne.

– Jeg er litt mer akademisk enn sånn fysisk anlagt. Jeg ser heller for meg en framtid på skolebenken framfor ute i naturen med forsvaret, sier Kjørnes.

Hun er interessert i matte, fysikk og data. Akkurat det utvalget etterlyser.

Eirik Kristoffersen

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen ønsker mer mangfold i Forsvaret, men vil ikke fjerne fysiske krav helt for dem som har digital kompetanse.

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Forsvarsjefen: – Må ha fysiske krav

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier teknologisk kompetanse er noe forsvaret er helt avhengig av.

– Veldig mye av krigføringen vil fortsette å foregå på bakken med bakkestyrker. Men samtidig ser vi at truslene som kommer er mer sammensatt og inkluderer altså cyberdomenet, sier han i Politisk kvarter fredag.

Han sier at Forsvaret nå skal bruke rapporten fra utvalget til å se hva de kan gjøre annerledes og øke mangfoldet. Men fysiske krav vil likevel fortsatt være en del av Forsvaret.

– Jeg mener fortsatt bestemt at det ikke er noen motsetning mellom å være i god fysisk form og være flink i data. Det er fortsatt slik at forsvaret må utdanne soldater. Fysiske krav vil fortsatt være en del av forsvaret. Men vi skal se på hvor strenge de kravene skal være, sier forsvarsjefen.

Medisinball og data

Brigader Gunn Elisabeth Håbjørg er sjef for Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

– Forsvaret stiller krav om fysiske ferdigheter for førstegangstjeneste, men spør ikke om de unge er gode på dataspill. Hvorfor er det å kaste medisinball viktigere enn å ha greie på IKT?

– Jeg tenker at det er ikke snakk om et enten eller, men heller et både og, svarer Håbjørg.

Hun forsvarer bruken av fysiske tester, selv om hun åpner for at det kanskje ikke blir nødvendig for alle framover.

Brigader Gunn Elisabeth Håbjørg

TRENGER SOLDATER: Sjef for Forsvarets personell- og vernepliktssenter, brigader Gunn Elisabeth Håbjørg

Foto: Katrin Hellesnes / NRK

– Vi trenger også soldater som skal gjøre en soldatjobb som faktisk fordrer en fysisk form for styrke og en medisinsk skikkethet. Så det er mer snakk om hvordan vi skal få til begge deler enn å stille dem opp mot hverandre. Framtidens forsvar består av en bred kompetanse-sammensetning, sier hun.

Håbjørg viser også til at Forsvaret ikke bare rekrutterer gjennom førstegangstjenesten, og at de har en andel sivilt ansette som ikke har forsvarsbakgrunn i det hele tatt. Dessuten kan Forsvaret skryte av at kvinneandelen for førstegangstjenesten er på 30 prosent:

– Hvorfor er det ikke halvparten?

– Ja, det kan du si. Vi jobber med det og, svarer hun.

Hannah er for liten

Hannah Gravem Kjørnes er ferdig med sesjonen.

– Jeg sa at jeg var lite motivert, sier hun.

– Vi tok mål og vekt, og da fikk jeg beskjed om at jeg var for liten. Så da slipper jeg å bære de tunge sekkene. Jeg er veldig fornøyd, jeg.

AKTUELT NÅ