Mener «sliterne» i arbeidslivet får uverdig lav pensjon

Else Hageberg (65) valgte å gå av tidlig med pensjon på grunn av for slitsom jobb. Hun er del av den gruppen pensjonister LO har gjort til hovedsak i lønnsoppgjøret.

Else Hageberg

Else Hageberg (65) gikk av med AFP på grunn av for slitsom jobb. LO mener denne gruppen pensjonister får en uverdig lav pensjon.

Foto: NRK

«Sliterne» i arbeidslivet er ikke nødvendigvis industriarbeidere, slik stereotypen har vært i mange år. De kan like gjerne jobbe i eldreomsorgen eller i butikk.

Hageberg er en av disse. Etter 27 år i frukt- og grøntavdelingen på OBS i Elverum, gikk hun for tre måneder siden av med avtalefestet pensjon (AFP). Jobben ble for tung for Hageberg, som beskriver dagene på jobben som slitsomme.

– Da jeg ikke var her, sov jeg, sier hun til NRK.

Et «uanstendig» pensjonsnivå

Lørdag la partene i offentlig sektor fram et forslag til ny offentlig tjenestepensjon, noe som også omfattet store endringer i offentlig AFP. De nye reglene skal etter planen tre i kraft fra 2020, og gjelder personer født i 1963 eller senere

LO-leder Hans Christian Gabrielsen mener nå at «sliterne» i arbeidslivet får en uverdig lav pensjon.

Hans Christian Gabrielsen

Hans Christian Gabrielsen mener endringene i offentlig AFP kan få svært negative konsekvenser for de såkalte «sliterne».

Foto: NRK

– I verste fall kan enkelte, etter er langt yrkesaktivt liv, risikere å få så lite som 45 prosent i pensjon. Alle skjønner at det er ikke et nivå du kan gå av og ha en anstendig pensjon på, sier Gabrielsen.

For de første årskullene som faller inn under den nye AFP-ordningen, innføres det en overgangsordning som kalles for et «slitertillegg», som er ment å tilgodese dem som ikke orker å stå lenge i arbeid. Tillegget utbetales fra man er 62 år til man er 67 år, og for å få et fullt tillegg kreves det 40 års tjenestetid.

For dem som er født i 1963 utgjør tillegget 0,15G per år (G er folketrygdens grunnbeløp). Deretter trappes tillegget ned med 12,5 prosentpoeng for hvert påfølgende årskull, slik at de siste som får tillegget er dem som er født i 1970.

Mener uføretrygd kan være løsningen

Kristin Skogen Lund

Kristin Skogen Lund er enig i at «sliterne» kommer dårlig ut, men mener dette ikke kan løses med nye ordninger.

Foto: NRK

NHO-sjef Kristin Skogen Lund er enig i at noen «slitere» kommer dårlig ut i de nye reglene, men mener dette ikke er noe som kan løses med ordninger innenfor dagens pensjonssystem.

– Vi kan ikke lage nye generelle ordninger som gjør at det blir mer attraktivt å gå av tidlig, for da har vi ødelagt hele pensjonsreformen. Skal vi komme sliteproblematikken i møte, har man en uføretrygd som er til for dem som faller ut av arbeidslivet.

LO og NHOs forhandlinger i årets lønnsoppgjør starter 12. mars. Det er spørsmål rundt AFP-ordningen som gjør at de i år har en samordnet oppgjørsform.

SISTE NYTT

Siste meldinger