Hopp til innhold

MDG foreslår at man ikke kan miste statsborgerskap

Nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, varsler at partiet vil foreslå at et statsborgerskap ikke kan trekkes tilbake, selv når det er gitt på uriktig grunnlag.

MDG-leder Rasmus Hansson ankommer finansdebatten i stortinget, mandag morgen.

VARSLER FORSLAG: MDG-representant Rasmus Hansson mener at hvis du først har fått et norsk statsborgerskap, så er du norsk statsborger.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vi fremmer forslag om at man ikke kan trekke tilbake statsborgerskap, hvis man ikke har dobbelt statsborgerskap. Vi kan ikke ha A- og B-versjoner av et norsk statsborgerskap, sier Hansson til NRK.

– Men hvis man har løyet seg til statsborgerskap?

– Vi er for en høy terskel og grundige tester for å bli statsborger. Men når den er gjort og statsborgerskapet gitt, så er det myndighetenes ansvar, sier Hansson.

Mener lovendring er meningsløs

Mandag kom dommen fra Oslo tingrett som konkluderer med at Utlendingsnemndas (UNE) vedtak om tilbakekall av Mahad Abib Mahamuds (30) statsborgerskap er gyldig, og at han kan utvises. Mahamud vil anke dommen.

Mahamud gikk til sak mot Staten etter at han ble fratatt statsborgerskapet og begjært utvist fra landet etter å ha vært i Norge i 17 år.

Mazyar Keshvari

KRITISERER LOVENDRING: Mazyar Keshvari mener kjennelsen i Mahad-saken viser at det er unødvendig å endre statsborgerloven.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Etter at Mahad-saken ble kjent, gikk et flertall på Stortinget inn for å endre statsborgerloven, slik at det nå er domstolen og ikke UDI som endelig skal avgjøre om en person skal miste statsborgerskapet dersom det viser seg at vedkommende har oppgitt feil informasjon.

Mazyar Keshvari (Frp) mener tingrettens kjennelse i dag viser at lovendringen var unødvendig.

– Dommen viser at partiene som krevde at slike saker skulle avgjøres i retten, ikke har forstått at realiteten i sakene ikke endrer seg, mener han.

– Man oppnår ikke annet enn å gjøre domstolene til en del av den utøvende makt og svekke rettssikkerheten, sier Keshvari som likevel ikke vil spå utfallet av ankesaken.

Foreldelsesfrist

Det er Geir Toskedal i KrF uenig i.

Han sier likevel nei til MDGs forslag om at ingen skal miste statsborgerskapet.

– Internasjonale avtaler sier at man kan fratas statsborgerskapet, dersom det er gitt på et uriktig grunnlag. Men vi mener altså at dette skal avgjøres i domstolene, og vi vil også be om en utredning av en foreldelsesfrist, sier han til NRK.

SV: – Urimelig dom

Også SV mener det bør settes en maksgrense for når en person kan risikere å miste sitt norske statsborgerskap. Ifølge SV-politiker er dommen i Mahad-saken er urimelig.

– Det må finnes en foreldelsesfrist i slike saker og gjøres rimelighetsvurderinger. Det gjøres ikke i dag. Å miste statsborgerskapet er noe av den alvorligste reaksjonen man kan få mot seg, sier Andersen til NRK.

– Men skal en som har løyet få bli i Norge, selv om man ga feil opplysning for lenge siden?

– Man må i vurderingen ta hensyn til hvor ung vedkommende var da han eller hun oppga feil informasjon, om man var i en vanskelig situasjon, og hvor lenge siden det var. Alt det må telle, mener Andersen.

Arbeiderpartiets Helga Pedersen ønsket ikke å kommentere saken.

AKTUELT NÅ