Hopp til innhold

Massivt ansettelses-fusk, men hemmelig hvem det gjelder

I en fersk rapport rettes det sterk kritikk mot Oslo kommune for årevis med forskjellsbehandling og uryddige ansettelser. Men hvem det gjelder, vil kommunen ikke vite.

Oslo rådhus

Kommunens regler for ansettelser ble brutt gjennom flere år.

Foto: Thomas Bjørnflaten / NTB scanpix

I fjor høst ble det avslørt at datteren og svigersønnen til direktøren i Omsorgsbygg hadde fått en rekke midlertidige jobber i foretaket uten å søke. Bråket førte til at styret i det kommunale foretaket bestilte en ekstern gjennomgang av ansettelsespraksisen.

Mandag fikk styret resultatene av gjennomgangen, presentert av konsulentselskapet PWC.

Her kom det frem at direktørens familie ikke har vært de eneste som har fått jobber på irregulært vis.

Slik ble reglene brutt

PWC har undersøkt ansettelser fra 2009 til 2018 i Omsorgsbygg. Her er noen av funnene:

  • Mer enn 15 midlertidige ansettelser i Omsorgsbygg ble ikke lyst ut i tråd med reglene.
  • Over 20 ganger ble nye stillinger gitt til fast ansatte, uten at det var utlysning eller konkurranse om stillingene. Slik fikk flere ansatte nye arbeidsoppgaver og bedre betalt uten å møte konkurranse fra verken andre i Omsorgsbygg eller internt i Oslo kommune.
  • PWC anslår at så mange som 10 personer endte opp i faste jobber uten å måtte søke, etter langvarig beordring. I kommunen er dette kun ment å være en midlertidig løsning.
  • En toppleder i Omsorgsbygg fikk jobben uten å søke. Vedkommende fikk jobben fast etter å ha vært beordret i tre år.
    Lars G. Røe og Petra Liset legger frem sin rapport for Omsorgsbygg.

    Lars G. Røe og Petra Liset fra PWC presenterte sine funn for styret i Omsorgsbygg mandag ettermiddag.

    Foto: Anders Fehn / NRK

Vet ikke hvem det gjelder

Omsorgsbygg har ikke ennå fått sluttregningen fra PWC. Men hittil har granskingen kostet over 700.000 kroner, opplyser foretaket.

– Det er få ledere i offentlig sektor som ikke har brutt enkelte av regelbruddene som kommer frem i PWCs rapport. Men omfanget av regelbruddene ser jeg alvorlig på, sier styreleder Kari Andreassen i Omsorgsbygg. Hun utdyper:

– Totalbildet er at vi har hatt en praksis utenfor regelverket både hva gjelder fast ansettelse i stillinger, bruk av beordringer, og det å engasjere midlertidig.

Kari Andreassen, styreleder i Omsorgsbygg.

Kari Andreassen, styreleder i Omsorgsbygg, fikk PWC-rapporten presentert under mandagens styremøte.

Foto: Anders Fehn / NRK

Men gjennom rapporten får verken styrelederen eller andre i Omsorgsbygg vite hvilke personer som har fått stillinger, bedre lønn og nye arbeidsoppgaver på regelstridig vis. PWC understreker nemlig at selskapet i tråd med mandatet fra Omsorgsbygg ikke har vurdert om reglene er brutt i enkelttilfeller.

– PWC har svart på bestillingen. De var ikke spurt om å gi oversikt over enkelt-ansettelser, sier Andreassen til NRK.

Styrelederen poengterer at PWC heller ikke har undersøkt om habilitetsreglene ble brutt i forbindelse med de mange regelstridige ansettelsene.

– Er du interessert i å få vite hvilke personer som har fått jobber på regelstridig vis?

– Nei, egentlig ikke. Det jeg var interessert i å få, står i rapporten. Den gir indikasjoner på avvik som vi nå vil følge opp, sier Andreassen.

– En ukultur

Høyres Morten Steenstrup følger Omsorgsbygg-saken tett fra finanskomiteen. Han er svært overrasket over PWC-rapportens funn.

Morten Steenstrup, medlem av finanskomiteen (H)

Morten Steenstrup ber om endringer i Omsorgsbyggs ledelse.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Saken fremstår nå enda mer alvorlig enn hva som tidligere er avdekket. Det er åpenbart at her har det vært en ukultur som er fullstendig uakseptabel, sier Steenstrup til NRK.

Han ønsker nå rokeringer i Omsorgsbyggs ledelse.

– Jeg forventer at byråden gir en grundig redegjørelse for hvordan det skal ryddes opp i dette. Det må også omfatte at det kommer på plass en ledelse som ikke har vært del av og hatt medansvar for en slik ukultur, sier Steenstrup.

– Det er viktig at Oslos innbyggere kan stole på et foretak som Omsorgsbygg.

NRK har tidligere omtalt at verken den nå omplasserte direktøren i Omsorgsbygg eller to andre direktører som brøt reglene, har fått noen sanksjoner. På spørsmål om denne vurderingen nå stiller seg annerledes, svarer fungerende direktør Tore Fredriksen:

– Vi har akkurat fått rapporten fra PWC, og Kommunerevisjonen har også gitt to rapporter. Vi må vurdere helheten i saken, og det er for tidlig å si noe om eventuelle konsekvenser for enkeltpersoner.

Tore Fredriksen, fungerende direktør i Omsorgsbygg.

Fungerende direktør Tore Fredriksen.

Foto: Anders Fehn / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ