Mange nyutdannede får ikke overtidsbetalt – krever tiltak

Nå vil flere fagforbund at Arbeidstilsynet skal få mer myndighet og kunne gi større bøter til arbeidsgivere.

Justudenter

PRESS: Overtidsbetaling er kanskje ikke det viktigste i den første jobben.Aller viktigst er det å få en god jobb hos en attraktiv arbeidsgiver, mener jus-studentene Karoline Lenæs og Silje Strandengen

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Man er i en sårbar situasjon når man søker jobb etter studiene, og mange er nok usikre på hvilke rettigheter man har, sier jus-studentene Silje Strandengen og Karoline Lenæs.

Undersøkelser fra Juristforbundet viser at 27 prosent av unge nyutdannede jurister ikke får overtidsbetaling i privat sektor.

– Det er selvsagt ikke bra at så mange arbeidsgivere utnytter loven og ikke gir unge de fordelene vi har krav på, sier Lenæs og Strandengen til NRK.

Tilsvarende undersøkelser i en rekke fagforbund viser samme trend.

Blant nyutdannede ingeniører i Tekna og i Nito, samt blant økonomer i Econa, viser ulike undersøkelser at mellom 27 og 35 prosent ikke får overtidsbetalt i sin første jobb.

Undersøkelsene er foreløpig ikke tilgjengelig på nett, men se mer om undersøkelsene her:

Likevel har studentene en forklaring.

– Det er sterk konkurranse om de beste jobbene på de mest ettertraktede arbeidsplassene. Mange av oss kjenner nok på at det er mer viktig å få den første jobben, og så regner vi med at dette med penger ordner seg på sikt, sier de to studentene.

Ingrid Lande

FÅTT TILBUD: Sivilingeniørstudent Ingri Lande har opplevd å få tilbud om stilling uten rett til overtid. Hun tar de siste eksamenene denne våren på universitetet i Stavanger.

Foto: privat

Særlig selvstendig - null overtid

For at arbeidsgiverne skal slippe å gi de unge medarbeiderne overtidsbetaling, må det av kontrakten fremgå at de har fått en stilling som er «særlig uavhengig».

Det er nemlig denne definisjonen med «særlig uavhengig stilling» som gjør at arbeidsgiverne tror de kan unngå å gi overtidsbetalt:

Særlig uavhengig stilling må etter sin ordlyd forstås som en arbeidstaker som tidsmessig styrer arbeidsdagen sin selv i ganske stor grad. .. Det er dermed gjerne en betrodd ansatt som sitter nokså overordnet plassert i virksomheten, og som for eksempel kan ha særlige fullmakter og tar selvstendige beslutninger.

Arbeidsmiljøloven, paragraf 10-12

– Arbeidsmiljøloven er ganske komplisert og det er åpent for skjønn. Vi i NHO opplever at bedriftene ønsker å følge loven. Men er de ansatte i tvil om de har krav på overtidsbetaling eller ikke, så oppfordrer vi dem til å enten ta kontakt med sjefen, eller å be en tillitsvalgt om å sjekke det slik at ting blir riktig, sier direktør Nina Melsom i NHO.

Melsom påpeker også at noe av forklaringen kan være at mange unge er positive til at stillingen fremstår som uavhengig, og at det er derfor stillingsbetegnelsen «prosjektleder» ofte blir brukt – fordi det fremstår positivt på CVen og fremtidige karrieremuligheter.

Vil du møte noen du er uenig med? Meld deg på Hele Norge snakker!

Juridiske sjefer burde vite bedre

I Juristforbundet konstaterer president Håvard Holm at både offentlig sektor og privat næringsliv bryter arbeidsmiljøloven.

Men verst er det i privat sektor, hvor 27 prosent av de unge juristene ikke får overtidsbetaling.

– Det sier seg selv at når du er nyutdannet jurist, så er du ikke i stand til å ta beslutninger helt på egen hånd. Derfor er det ikke riktig at disse stillingene blir definert som særlig uavhengige, sier Holm i Juristforbundet.

Er det ikke litt paradoksalt at det er ikke er bedre stilt i juristenes verden enn for andre yrkesgrupper unge jurister blir gjerne ansatt av en erfaren jurist?

– Ja, dette er selvsagt et tankekors. Og det er selvsagt betenkelig at det er misbruk av denne hjemmelen i loven, og at det skjer i juridiske miljøer, sier Holm.

Advokatforeningens kommunikasjonssjef sier at de driver opplysningsarbeid om rettigheter og plikter.

– Vi sitter ikke på statistikk over hvordan disse reglene etterfølges, men vårt inntrykk er at advokatfirmaene har fokus på å etterleve de regler som gjelder også på dette området, sier Baard Amundsen i Advokatforeningen.

Foreningen organiserer både advokater som er arbeidstakere og arbeidsgivere.

Feil vei

– Når man er ung og nyutdannet, og kanskje usikker på om man får flere jobbtilbud, sier mange ja til å underskrive en kontrakt med arbeidsgiver som ikke gir dem rett til å få betalt for overtid. Det er helt feil, sier Lise Randeberg, president i Tekna, fagorganisasjonen for ingeniører.

Tekna mener de færreste nyutdannete kan fylle funksjoner som unntaksbestemmelsen for særlig uavhengige stillinger er ment for, som blant annet lederstillinger eller andre «ekspertstillinger».

– Bedriftene skal ikke utnytte nyutdannet arbeidskraft, og de nyutdannete må i større grad være bevisst dette når de søker første jobb, sier Randeberg.

Vil ikke krangle med sjefen

Men som nyutdannet er det ikke lett å stå på kravene sine, dersom overtid ikke inngår i kontrakten.

– Man vil jo ikke bli sett på som kranglete. Som ung nyutdannet er man redd for at dersom man stiller krav i intervjuet, så får man ikke flere tilbud, og at man dermed ikke får jobben, sier student Ingri Lande.

Lande er ferdig sivilingeniør fra Universitetet denne våren. Hun har opplevd å få tilbud om jobb uten overtid.

– Det er jo en sterk ubalanse mellom oss unge som vil ha jobb og direktørene som ansetter oss, sier Lande.

Blant de nyutdannede økonomene, får rundt 35 prosent ikke overtidsbetaling i sin første jobb.

Det er verst innen konsulentbransjen og finans, opplyser fagforbundet Econa.

– Arbeidstilsynet må få mulighet til å ilegge høyere bøter, mener advokat Per Kristian Rodgar i Econa.

Tekna mener at arbeidsmiljøloven må endres slik at unge nyutdannete ikke kan få særskilt uavhengige stillinger.

Tilbake på Universitetet i Oslo mener de to jusstudentene at det er bra at det settes fokus på dette.

– Da blir vi som snart skal ut på arbeidsmarkedet, kanskje mer bevisste på å kreve det vi tross alt har krav på, sier jus-studentene Silje Strandengen og Karoline Lenæs.

SISTE NYTT

Siste meldinger