Hopp til innhold

Må vente måneder på kompensasjonsordning: – Kan ikke begripe hvorfor de bytter ansvarlige

Næringslivet frykter konkurser mens de venter på kompensasjon. Selv om Skatteetaten kunne fått ut hjelpen raskt, mener finansministeren det er riktig å bruke måneder på en ny ordning.

Rune Kaarbø, daglig leder og eier av Bakgården Bar i Kristiansand.

TÆRER: Rune Kaarbø, daglig leder og eier av Bakgården Bar i Kristiansand, forteller at de tærer på egenkapitalen mens de venter på den nye ordningen.

Foto: Anders Mjaaland / NRK

I forbindelse med intervjuet med Skatteetaten ble svaret på et oppfølgingsspørsmål forvekslet med en del av spørsmålet. Etter saken ble publisert har NRK Derfor lagt til og presisert et svar fra Skatteetaten om manuell behandling av saker.

– Jeg kan ikke begripe hvorfor de bytter ansvarlige for utbetalinger, når Skatteetaten har greid det så fint.

Det sier Rune Kaarbø, som er daglig leder og eier av Bakgården Bar i Kristiansand. Han var veldig fornøyd med hvor effektiv den forrige ordningen var. Med den tok det noen få dager fra de søkte til pengene var på konto.

Brønnøysundregistrene fikk 10. november oppdraget med den nye ordningen. Etter planen skal bedriftene kunne søke om støtte fra 18. januar.

– Jeg håper de tar til vettet og får ut penger så fort som overhodet mulig. Når de ser fremover, utover i 2020, så kan det ikke være sånn at du må vente fire måneder før du kan søke. Jeg vet at det blir to måneder fremover, men det skulle vært kortere. En måned maks, slik at det alltid er en pengestrøm inn i bedriften, sier Kaarbø.

Kompensasjonsordningen For bedrifter som skatter i Norge

14 593 260 892 kroner totalt
113 662 Antall mottakere
Graf fra 1. januar
Oppdatert 1. juni

– Kunne klart å forvalte ordningen videre

Skatteetaten kunne rent teknisk hatt en løsning klar på to til tre uker. De ga de beskjed om til Finansdepartementet 5. november, opplyser etaten til NRK.

De legger til at det forutsatte at det ikke ble gjort vesentlige endringer av regelverket.

Hovedgrunnen for å flytte ordningen til Brønnøysundregistrene, var å skjerme Skatteetaten, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til NRK.

Stortingets spørretime

ENDRET: Den nye ordningen er endret og flyttet til Brønnøysundregistrene for å skjerme Skatteetaten og for å ha med en forkontroll av revisor eller autorisert regnskapsfører.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det er selvsagt tett kontakt mellom Finansdepartementet og Skatteetaten. Og så er det mitt ansvar som finansminister å ta den endelige vurderingen på om det er forsvarlig å videreføre ordningen i Skatteetaten. Det mener jeg at det ikke er. Det er fordi Skatteetatens hovedoppdrag er å kreve inn skatt, skattekontroll og kamp mot økonomisk kriminalitet, sier Sanner.

– Vi kunne klart å forvalte ordningen videre, men det ville fått konsekvenser for våre primæroppgaver, sier direktør i Skatteetaten, Nina Schanke Funnemark.

«Vesentlig lavere enn i vår»

Funnemark sier at de har tett dialog med Finansdepartementet. Hun viser også til et brev fra 29. mai. Der advarte de Finansdepartementet om kapasitetsutfordringer i Skatteetaten på grunn av koronasituasjonen de neste 9 til 12 månedene.

I brevet står det blant annet:

«Vurderingen av vår evne til å håndtere etatens primære forvaltningsoppgaver vil også i stor grad bero på hvor omfattende eventuelle nye oppgaver blir og i hvor stor grad disse kan automatiseres».

I høst er det gjort flere oppgraderinger av Skatteetatens eksisterende ordning. Bedriftene kan blant annet endre opplysninger selv, i stedet for at ansatte i Skatteetaten må bruke tid på det.

– Antall saker til manuell behandling har gått ned etterhvert som våre systemer er blitt justert og forbedret fortløpende siden kompensasjonsordningen for næringslivet åpnet i april.

Nina Schanke Funnemark

KOMMUNISERT: Skattedirektør Nina Schanke Funnemark sier at de i høst har kommunisert at de ikke burde gis oppgaven med en ny kompensasjonsordning.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

På spørsmål om hva finansministeren har visst om mindre bruk av ressurser på kontroll nå enn i vår, svarer Sanner:

– Det behovet er stort, fordi forskjellen mellom den ordningen vi hadde i våres og den ordningen vi får på plass nå, er at i den ordningen var det mye etterkontroll, mens i den ordningen vi nå får på plass, så er det revisorbekreftelse i forkant.

Har lignende kontrollordning

Da regjeringen ga Brønnøysundregistrene ansvar for ordningen, var en del av begrunnelsen at det trolig var tryggere når revisorene eller statsautoriserte regnskapsførere skulle kontrollere selskapenes tall før de søkte.

– Hvis vi skulle hatt en ny ordning i Skatteetaten, som er basert på de samme prinsippene som vi nå gjør i Brønnøysundregistrene, så ville det tatt noe tid, sier finansministeren.

Men Skatteetaten har allerede utviklet en løsning for etterkontroll av revisorer og regnskapsførere.

På spørsmål om Skatteetaten kunne gjennomført forkontrollene, svarer Funnemark:

– Vi kunne gjennomført ordningen videre, men det ville fått konsekvenser, og det er konsekvensene som er viktig for oss å belyse og signalisere og gi informasjon om til Finansdepartementet.

NRK har søkt innsyn i dokumentene knyttet til arbeidet med ordningen. Selv om avgjørelsen allerede er tatt, avslo Finansdepartementet innsynet. Begrunnelsen var at det var saksinterne dokumenter.

Ny ordning til 75 millioner

Brønnøysundregistrene har fått 75 millioner kroner for å lage den nye ordningen. Sanner sier det også ville kostet penger om Skatteetaten fikk ansvaret for ordningen.

– Antakeligvis ville det kostet det samme, rett og slett for at den ordningen vi hadde i våres var ment å vare i tre måneder, så ble den utvidet til å vare i seks måneder. Skulle vi hatt en ny ordning i Skatteetaten, måtte den også langt på vei bli bygget på nytt.

– Dersom ordningen ble varende ut i 2021, måtte de gjort nye vurderinger siden vår løsning er basert på et kalenderår, sier Funnemark.

– Hvordan ble det mottatt internt at dere ikke skulle fortsette med denne ordningen?

– Skatteetaten er en etat med 7500 ansatte, så det vil alltid være forskjellige synspunkter. Men mitt ansvar er å gjøre en helhetlig vurdering og gi faglige råd til departementet, slik at de kan ta riktig beslutning.

NRK er interessert i tips i saken. Ta kontakt med meg på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til + 4741767111.

AKTUELT NÅ