Lover sluttdato for Intercity

Mandag tok 57 ordførere fra hele Østlandet toget til Oslo for å få en fortgang på Intercity-utbyggingen. – Et drømmescenario, mener Samferdselsdepartementet.

InterCity-tog på rødt lys

Samferdselsdepartementet lover å ha en sluttdato for Intercity-prosjektet til våren.

Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

Statssekretær Lars Erik Bartnes

Statssekretær i samferdselsdepartementet Lars Erik Bartnes (Sp)

Foto: Samferdselsdepartementet

Fra Oslo S gikk ordførerne i samlet flokk til Stortinget for å legge frem et felles budskap til landets politikere. De krever full utbygging av InterCity-triangelet Halden, Skien, Lillehammer og Oslo innen 2023.

Ordføreren i Lillehammer var en av dem som satte seg på toget mandag morgen. Espen Granberg Johnsen kaller satsingen på Intercity for en av de viktigste samferdselssatsinger i vår tid.

– Det er et viktig slag som står i løpet av vinteren og våren, og derfor må vi kjempe for vår sak, sier han.

På Stortinget ventet blant andre lederen av transportkomiteen, Knut Arild Hareide. Han takket ordførerne for engasjementet.

– Dere er stort lag med et tydelig budskap. Dette er noe vi må få på plass. Dere har gitt oss et godt grunnlag for å behandle den saken, sa Hareide.

Han mener satsingen på Intercity er formidabel, og sier det er viktigere enn noen gang å satse på jernbanen.

Et drømmescenario

Statssekretær Lars Erik Bartnes (Sp) i Samferdselsdepartementet kaller ordførerens engasjement for et drømmescenario.

– Dette er et drømmescenario for oss. Jeg er glad for alt positivt engasjement rundt jernbanen. Vi er i full gang med å bygge ut Intercity. På disse strekningene har vi fullført, eller har under bygging, prosjekter for nærmere 50 milliarder kroner, sier Bartnes til NRK.no.

Han mener ordførerne har gjort jobben enklere for dem.

– De har gjort en klar prioritering, og har sagt hva som er viktigst for dem. Det er enkelt for oss å forholde oss til, sier han.

Innen 2040 er det ventet at Oslo og Akershus vil ha 450.000 flere innbyggere enn i dag. Derfor mener Jernbaneverket at det er helt avgjørende å satse på jernbanen for å møte utfordringene som følge av den ventede trafikkveksten.

Lover sluttdato

Hele Intercity-prosjektet er beregnet til å koste 130 milliarder kroner. Da Jernbaneverket la frem konseptvalgsutredningen om InterCity-strekningene i februar sa jernbanedirektør Elisabeth Enger at det vil være mulig å gjennomføre prosjektet i løpet av 10 år.

– Prosjektet kan å gjennomføres på 10 år, men vi kan strekke det til 13. Det vil koste 127 milliarder kroner og vi må få en sluttdato så vi har en tidshorisont å forholde oss til, sa jernbanedirektør Enger.

Daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa kunne ikke garantere for penger, men hun garanterte for en sluttdato.

– De skal få en dato for når triangelet skal stå ferdig. Den datoen får de sommeren 2013, det garanterer jeg, sa Kleppa til NRK i februar.

Dette løftet gjelder fortsatt.

– Endelig tidfesting på når alt skal være ferdig, kommer vi tilbake til når vi presenterer den endelige transportplanen. Vi kommer til å tidfeste dette til våren. Det har vi lovet Stortinget, og de har vi tenkt å holde, sier Bartnes.

Jernbane blir prioritert

Er det realistisk å få på plass dobbeltspor på hele strekningene mellom Halden, Skien, Lillehammer og Oslo i løpet av 10 år?

– Vi er i full gang med å bygge ut Intercity. På disse strekningene har vi fullført, eller har under bygging, prosjekter for nær 50 milliarder kroner. Når disse er ferdigstilt har vi kommet svært langt. Regjeringen lovte et løft på jernbanen denne perioden. Det har vi holdt. Våre løfter for neste periode vil bli presentert våren 2013.

Våren 2013 legges stortingsmeldingen og Nasjonal transportplan 2012–2014 frem. Det er ventet en tøff politisk kamp på Stortinget når planen skal behandles.

– Vil en eventuell satsing på Intercity gå på bekostning av andre samferdselsprosjekter, som vei?

– Ulike deler av landet har ulike behov. Mange steder er det åpenbart behov for store veginvesteringer, andre steder er jernbanen svaret. På Østlandet har åtte fylkesordførere bedt regjeringen prioritere InterCity strekningene foran veg. Om vi følger denne anbefalingen for Østlandet sin del så betyr det at jernbane blir prioritert der, sier Bartnes.

Intercity-triangelet
Foto: Jernbaneverket

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger