Hopp til innhold

Her tordner LO-toppen mot Støre: Truer med streik

Jonas Gahr Støre trues med politisk streik. Årsaken er et omstridt budsjettgrep som ifølge mektige LO-stemmer setter en rekke norske arbeidsplasser i fare.

Leder Frode Alfheim i Industri og Energi siterte et verdensberømt, norsk fotballsitat i sin tale til forbundets ekstraordinære landsmøte

LILLELIEN: Frode Alfheim i LO-forbundet Industri Energi var svært tydelig i sin tale under landsmøtet denne uken.

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Frode Alfheim i LOs fjerde største forbund, Industri Energi, gjorde den legendariske fotballkommentatoren Bjørge Lilleliens ord til sine egne da han talte til sitt eget landsmøte i går ettermiddag:

– Jonas Gahr Støre, can you hear me? We’ll give your guys one hell of a beating, og det skal vi fortsette med helt til vi har fått skrotet forslaget og fått i gang en bedre dialog, sa Alfheim til stående applaus fra landsmøtesalen.

Stridens kjerne er den såkalte CO2-kompensasjonsordningen. Dette er en støtteordning som har til hensikt å dempe faren for at norske industriarbeidsplasser legges ned og flyttes til lavkostland med svakere regler for klimautslipp.

Truer med streik

– Vi er klare til å bruke alle virkemidlene vi har for å stanse regjeringens kutt i CO2-kompensasjonsordningen, sa Alfheim i landsmøtetalen.

Dette innebærer også at forbundet er beredt til å gå til politisk streik mot regjeringen, dersom budsjettforslaget ikke blir endret i forhandlingene som nå pågår på Stortinget mellom regjeringspartiene og budsjettpartner SV.

At streik kan bli resultatet bekrefter Alfheim overfor NRK:

Ja, og vi er ikke ett forbund som tar lett på streik, så det sier veldig mye om hvor alvorlig dette er.

Det drives nå en intensiv kampanje for å få partiene til å snu. Dette omfatter «teppebombing» av e-poster til stortingsrepresentantene, men også direktekontakt med partienes budsjettforhandlere.

– Vi forlanger at regjeringen og Stortinget tar inn over seg at de er i ferd med å slå huller i livsvilkåret for verdens mest klimavennlige industri. Det er ikke for sent å snu – skrot forslaget, sier Alfheim.

Les også Regjeringa tar grep dei sjølv har kalla «industrifiendtlege»

Her skal Hydro satse 100 millionar, inne i det gamle Fundo-bygget

Ekstraregning

Årsaken til de harde ordene er at regjeringen i statsbudsjettet hever det såkalte gulvet i ordningen fra 200 kroner til 375 kroner neste år. Dette gulvet, som først ble innført i år, innebærer at industrien ikke får kompensert den delen av kvoteprisen som er under 375 kroner. (Se faktaboks)

– Vi kan ikke leve med en sjokkregning på 2,7 milliarder til verdens reneste prosessindustri det ene året og nye 2,4 milliarder det neste, sier Alfheim.

Han leder et forbund som etter sammenslåingen med Forbundet for ledelse og teknikk telle rundt 80.000 LO-medlemmer. I denne saken står arbeidstakerorganisasjonen side om side med arbeidsgiverne i Norsk Industri.

– CO2-kompensasjonsordningen er ett av de viktigste rammevilkårene for norsk prosessindustri, sier Alfheim, som hevder regjeringens forslag særlig vil ramme hjørnesteinsbedrifter i distriktene.

Les også Regjeringen legger frem ny støtteordning for industrien

Avviser kutt

Jeg forventer ingenting annet enn klar tale fra fagbevegelsen, det er en styrke for samarbeidet, sier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap). Det er han som svarer på vegne av regjeringen.

Er det aktuelt for regjeringen å gjøre om på beslutningen og på den måten lytte til kravene fra Industri Energi?

Regjeringen har levert sitt budsjettforslag, og det er opp til Stortinget å vedta statsbudsjettet.

Andreas Bjelland Eriksen (Ap)

Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen mener ordningen er blitt så dyr at gulvet måtte heves.

Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Han avviser at regjeringen har kuttet i ordningen.

Overføringen til industribedriftene under denne ordningen øker med 1,7 milliarder kroner neste år, til 6,4 milliarder kroner, sier han.

Ærlig talt! Det var et gulv på 200 kroner som nå økes til 375 kroner. På to år har regjeringen økt kostnadene til industrien med 5,1 milliarder i året. Selvfølgelig er dette et kutt, kontrer Alfheim.

Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen sier kostnadene ved ordningen har økt betraktelig, noe som framtvinger endringer.

Ifølge statsråden ville ordningen uten endringer ha kostet om lag 94 milliarder kroner i perioden 2021 til 2030. Til sammenligning brukte staten totalt 6,7 milliarder kroner på CO2-kompensasjon fra 2013 til 2020.

Det er bare halve sannheten, repliserer Alfheim:

Ordningen vil koste mer fram mot 2030, men inntektene til staten vil gå i taket av nettopp samme årsak. Oslo Economics har beregnet at merinntektene til stat og kommune som følge av kvotesystemet vil være minst 632 milliarder i perioden 2021–2030.

AKTUELT NÅ