Hopp til innhold

Listhaug varsler fullstendig omlegging av asylbehandlingen i Norge

Alle asylsøkere bør samles i ett ankomstsenter, foreslår innvandringsminister Sylvi Listhaug. Målet er at åtte av ti skal få sin asylsøknad avgjort i løpet av 21 dager.

Sylvi Listhaug (Frp) varsler en fullstendig omlegging av norsk i
asylpolitikk.

VIDEO: Sylvi Listhaug forteller om planene.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) varsler en fullstendig omlegging av asylbehandlingen i Norge, meldte Aftenposten tidligere tirsdag kveld.

Målet er at samtlige asylsøkere som kommer til Norge, skal samles i det gamle Smart Club-bygget ved E6 i Råde i Østfold, som ble tatt i bruk som ankomstsenter under flyktningkrisen i 2015.

Her skal åtte av ti asylsøknader behandles i løpet av tre uker, mens asylsøkerne bor der. Anslaget er basert på hva Utlendingsdirektoratet anslår er mulig å få til.

Ankomstsenter Østfold (AØ) skal driftes av Hero og vil ved behov ha en kapasitet på 1000 sengeplasser.

– En forsvarlig prosess

– Dette er realistisk å få til på en forsvarlig måte, hvis det er få asylsøkere. Men det vil avhenge av at vi kjenner identiteten på søkeren, eller greier å fastslå den i løpet av kort tid, og at vi ellers har de opplysningene vi trenger. Men tiden er ikke det viktigste. Det viktigste er at vi får en god saksbehandling, sier Sylvi Listhaug til NRK.

Sylvi Listhaug.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) vil legge om asylbehandlingen fullstendig.

Foto: NRK

Hun sier at om det ikke er mulig å behandle en sak innen tre uker, så vil asylsøkeren flyttes til et annet mottak.

Listhaug mener det å samle asylsøkerne i ett mottak, vil gjøre asylprosessen mye mer effektiv. Dette fordi det er mulig å samle mange viktige funksjoner på ett sted. Politiet vil være der med ID-kontroll og returer, UDI behandler søknaden, det blir helsefasiliteter og utstyr for sjekking av blant annet tuberkulose.

Hun forteller også at det blir gjort investeringer i Råde som skal sørge for at det blir mulig å samle asylsøkerne der.

Ifølge UDI vil det i gigantbygget være fasiliteter som skal dekke beboernes daglige behov de få dagene de må oppholde seg der.

ankomstmottak

Det tidligere næringsbygget ved E6 i Råde ble tatt i bruk som ankomstsenter under flyktningkrisen i 2015. Nå foreslår Listhaug å ta det i bruk på nytt.

Foto: Beate Grøndahl / NRK

Får ros av Venstre

Sylvi Listhaug mener den foreslåtte omleggingen av mottak og behandling av asylsøknader vil gi store gevinster.

– Reduserte mottaksutgifter, bedre kvalitet i asylsaksbehandlingen, raskere retur og, ikke minst, raskere bosetting og integrering, sier hun.

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås

Stein Erik Lauvås er innvandringspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

– De som får avslag, skal umiddelbart sendes ut av landet, ideelt sett direkte fra ankomstsenteret. De som får opphold, skal rett til et integreringsmottak, eventuelt direkte til en kommune for bosetting, sier Listhaug.

Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) sier Venstre vil rose planene.

– Rask saksbehandling, ned mot tre uker, er en sak Venstre og Frp har vært helt enige om, sier han til Aftenposten.

Krever rettssikkerhet

Innvandringspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, Stein Erik Lauvås, ser ikke på Listhaugs utspill som et forslag, men mer som et råutkast. Han forventer at regjeringen kommer til Stortinget med et gjennomarbeidet forslag.

– Vi er for en rask søknadsprosess, en rask integrering og rask bosetting. Ankepunktet er at regjeringen må redegjøre grundig for at rettssikkerheten blir ivaretatt. Kan de garantere den, så vil Arbeiderpartiet være positivt, sier Lauvås til NRK.

Heidi Greni

Heidi Greni (Sp) tviler på realismen i forslaget til Sylvi Listhaug.

Foto: Morten Andersen / NRK

Han er også usikker på hvordan det vil være å samle så mange mennesker på ett sted.

Tviler på realismen

Heidi Greni, medlem i kommunalkomiteen for Senterpartiet, synes utspillet fra Listhaug i første omgang virker ganske urealistisk.

– Vi har sett at saksbehandlingstiden har gått opp, gjerne ett til to år. Og så skal det plutselig gjøres på tre uker. Jeg synes det høres underlig, sier hun til NRK.

Hun mener det er positivt med en rask saksbehandlingstid, men minner om at behandlingen skal være både grundig og individuell, og at rettssikkerheten skal ivaretas.

– Hopper over klageretten

Ann-Magrit Austenå

Ann-Magrit Austenå er skeptisk til Sylvi Listhaugs planer.

Foto: Vegard Erstad / NRK

Generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Ann-Magrit Austenå, er også skeptisk til hvor realistisk planene er.

– Det virker som hun helt hopper over at asylsøkere har klagerett til Utlendingsnemnda (UNE), og at saker også skal behandles der før de er avgjort. Samtidig skal UNEs budsjetter kuttes i 2018, så jeg vet ikke hvor hun ser for seg at folk skal oppholde seg mens klagebehandlingen pågår, sier hun til NRK.

Austenå mener også at bygningene i Råde må bygges kraftig om dersom det re snakk om at sårbare enkeltpersoner, barnefamilier og etter hvert også kanskje enslige mindreårige skal oppholde seg der. Hun mener bygget ikke er rigget for dette i dag.

Samtidig sier Austenå at det er positivt å samordne og effektivisere saksbehandlingen. Og at det er viktig å prioritere barnefamilier og enslige mindreårige så raskt som mulig.

– Men vi vet jo at nettopp identitetsavklaringer kan ta tid. Når det gjelder enslige mindreårige, hvis man skal fortsette å bruke aldersundersøkelser, så tar det også sin tid. Så Listhaug framstiller det litt for enkelt i forhold til at mange har ganske sammensatte saker, og det krever lengre enn tre ukers behandlingstid, sier Ann-Magrit Austenå.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger