Hopp til innhold

Lege tatt kjørende med hasjpromille to ganger – beholder jobben og får millionerstatning

Legen ble stoppet to ganger i trafikken med ulovlig THC i blodet. Likevel er det staten som må betale en kostbar rettssak og 1,5 millioner i erstatning.

Oslo

STOPPET I SENTRUM: Legen ble stoppet i bilen sin i en rutinekontroll i Oslo sentrum om kvelden den 22. oktober 2021.

Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Helsetilsynet har bommet grovt i sine vurderinger av helsepersonelloven, en lov de er satt til å forvalte og presumptivt bør kunne på fingerspissen, sier advokatfullmektig Synne Bernhardt.

Hun representerer legen, som egentlig hadde mistet autorisasjonen. Nå får han også beholde jobben.

Synne Bernhardt representerer legen.

ADVOKAT: Synne Bernhardt representerer legen.

Foto: Advokatfirmaet Meling AS

Det er klart etter den knusende dommen som kom fra Oslo tingrett denne uken.

Han er veldig fornøyd med å ha vunnet frem. Han håper saken er over nå, sier Bernhardt.

Rettssaken gikk i midten av august. Staten har én måned på seg til å anke saken.

Belastningen har vært helt ekstrem. Jeg vil nesten si at det er et under at han lever. Det har vært svært krevende å ikke bli hørt, sier Bernhardt.

Skulle på jobb

Saken startet en januarkveld i 2020 da mannen skulle på jobb på en legevakt på Østlandet.

  • 25. januar 2020: Legen stoppes i en fartskontroll klokken 22.20. Blodprøven viser en THC-konsentrasjon som tilsvarer over 0,2 i promille.
  • 22. oktober 2021: I en rutinekontroll rundt klokken 23.00 i Oslo sentrum stoppes legen på nytt. THC-mengden i blodet tilsvarer godt over 0,5 promille.

Mannen var uten jobb i seks måneder.

I retten har han dokumentert en månedslønn på over 200.000 kroner.

Partene er enige om et samlet tap på over 1,5 millioner kroner, medregnet fremtidig tap av inntekt.

Dette må staten nå betale.

Han får erstatning for at staten har gjort noe ulovlig. De har fratatt ham muligheten til å arbeide, uten hjemmel i lov, sier forsvareren hans.

Skal vurdere flere feil

Saken har også en ekstra dimensjon. Dette fordi Høyesterett senere i år skal vurdere hva som ligger i å være «påvirket» av THC, slik vilkåret lyder i vegtrafikklovens paragraf 22.

Norges Høyesterett

HØYESTERETT: I høst skal Høyesterett ta stilling til THC-rus i trafikken.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Bernhardt forteller at THC-verdier kan ses i blodet, uten at man nødvendigvis er klinisk påvirket.

Høyesterett skal senere i høst vurdere om regelen i veitrafikkloven kan ha blitt anvendt feil i flere saker.

Flere har hevdet at terskelverdien for alkohol ikke kan være den samme for THC, fordi THC kan påvises i blodet selv om en ikke er klinisk påvirket, sier Bernhardt.

Kan være påvirket i lang tid

Straffbarhetsgrensen for THC-konsentrasjon i blodet er satt til 0,004 mikromol per liter blod. Det er bestemt av Samferdselsdepartementet.

– Da er man så påvirket som man er med 0,2 i promille. Det har man beregnet ut fra vitenskapelige undersøkelser, sier seniorforsker Jørgen Bramness ved Folkehelseinstituttet.

Til tross for at 0,004 høres lite ut, forklarer Bramness at evnen til å kjøre bil kan bli påvirket av denne konsentrasjonen.

– Man blir dårligere til å vurdere situasjoner, får dårligere øye-hånd-koordinering og man blir dårligere til å reagere.

Ifølge legen var han utsatt for passiv cannabisrøyking, og det hadde gått mange timer mellom røykingen og han ble stoppet av politiet.

Jørgen Bramness

MYE LENGER: Seniorforsker i FHI Jørgen Bramness forklarer at halveringstiden for THC er mye lenger enn alkohol. Dermed kan man slå ut på rustester lang tid etter man har røykt cannabis.

Foto: Patrick da Silva Sæther

Seniorforskeren sier at man kan ha langt over lovlige verdier selv om det er lenge siden man har røykt, men det er tvilsomt at slike konsentrasjoner blir nådd etter passiv røyking.

– Halveringstiden for THC er svært mye lengre enn for alkohol, spesielt hvis man har inntatt mye cannabis over tid.

Passiv røyking

Legen har forklart at han ikke brukte cannabis selv i forkant av bilkjøringen i 2020.

  • Første gang han ble stoppet: Dro fra festen mellom klokken 03 og 04. Dagen derpå klokken 22.20, ble han stoppet av politiet for å ha kjørt for fort. Han var da på vei til en nattevakt. Han forklarer påvirkning av THC med en fest hvor det var mellom 20 til 30 personer i et lite rom med tett luft, hvor flere røykte cannabis.

Noen måneder senere vedtok mannen et forelegg på 14.500 kroner.

Halvannet år senere mottok legen en advarsel fra Helsetilsynet, og tre uker senere ble han stoppet av politiet på nytt.

  • Andre gang han ble stoppet: Kvelden i forveien holdt han en fest hjemme hos seg selv. Ved 03-04-tiden om morgenen ble det sendt rundt en joint mellom de som var igjen på festen. Omtrent 15–16 timer etter at jointen ble sendt rundt på festen, skulle legen inn til Oslo sentrum for å kjøpe mat. Politiet stoppet ham i en rutinekontroll omtrent klokken 23. Han har forklart at han ikke følte seg påvirket da han satte seg i bilen.
Cannabis illustrasjonsbilde

PASSIV RØYKING: Legen har forklart at han ikke brukte cannabis selv i forkant av bilkjøringen i 2020. Bildet er et illustrasjonsbilde.

Foto: Reuters

Retten legger til grunn at spor av TCH kan påvises i blodet i lengre tid enn alkohol, uten at vedkommende er klinisk påvirket av THC.

Forbauset over avgjørelsen

Ifølge dommen var legen svært forbauset over avgjørelsen. Han hadde forklart at han ikke selv brukte cannabis, og han var veldig overrasket over analyseresultatet.

Legen forstod ikke hvilke konsekvenser dette kunne ha for ham senere, står det i dommen.

Retten mener at den første hendelsen isolert sett ikke overstiger terskelen for tilbakekalling av autorisasjon etter helsepersonelloven.

Oslo Tingrett en desemberkveld.

RETTSSAK: Hovedforhandlingen i saken ble holdt i midten av august i Oslo tingrett.

Foto: Terje Pedersen / NTB

For den andre hendelsen vektlegger retten at mannen hadde en THC-konsentrasjon som gjorde ham «moderat påvirket» i den kliniske undersøkelsen.

Retten mener at hendelsene viser kritikkverdig atferd som er egnet til å svekke hans tillit som lege. Særlig fordi han også hadde mottatt en advarsel tre uker før den andre hendelsen.

Retten har konkludert med at atferden så vidt oversteg terskelen for hva som anses «uforenlig med yrkesutøvelsen».

Unnlot å nevne hva legen gjorde

Spørsmålet var da om legen er uegnet til å utøve yrket som lege? Her ble det avgjørende at legen selv hadde satt i gang en rekke tiltak.

Retten mener Helsetilsynet har tatt feil i at legen utviste en bagatelliserende holdning til rusmidler og ikke tok inn over seg alvoret i handlingene, som det het i vedtaket.

Tvert imot mener retten at det er vanskelig å se hva mer legen kunne gjort for å gjenopprette tilliten som lege og sykepleier.

Retten peker på flere vitner som har forklart det motsatte av hva Helsetilsynet beskrev i vedtaket. Legen hadde også iverksatt en rekke tiltak, som kurs med Trygg Trafikk og rustester.

Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn ligger i Møllergata i Oslo sentrum.

Foto: NTB

I tillegg har to psykologspesialister forklart at legen var dypt fortvilet over situasjonen og at han hadde besluttet å bli avholdsmann som følge av handlingene.

Det ble også avholdt et møte mellom legen og Helsetilsynet, der han fikk redegjøre for alle tingene han hadde gjort.

Til tross for dette møtet ble ingen av disse tiltakene nevnt i vedtaket fra Helsetilsynet 14. juli 2022.

Vedtaket er et eksempel på det som kan oppfattes som en alvorlig systemsvikt hos tilsynsmyndighetene, sier advokat Bernhardt.

Advokat Sverre-Mangor Innjord hos Regjeringsadvokaten representerer Helsetilsynet i denne saken. Han er foreløpig ordknapp:

– Staten har mottatt dommen. Vi ser frem til å gå grundig gjennom den. Etter vi har gjort det, vil vi ta stilling til om vi skal anke.

Les også Joakim ble nektet medisinsk cannabis i fengsel – fengselet får refs av Sivilombudet

Joakim Smaavik

AKTUELT NÅ