Hopp til innhold

Lav tillit til politiet blant innvandrerungdom

Bare én av to unge med bakgrunn fra Afrika og Asia stoler på politiet viser ferske tall. – Åpenbart at dette gjør politiets arbeid mye vanskeligere, sier Fafo-forsker.

Politiet

LAV TILLIT: Kun 56,8 prosent av innvandrerungdommen fra Afrika og Asia sier de har tillit til politiet, ifølge Fafo.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

FAFO har spurt over 7000 elever på videregående skoler i Oslo, Akershus og Buskerud om de se stoler på politiet.

– De som skiller seg ut med det laveste tillitsnivået er innvandrere med bakgrunn fra Asia og Afrika, sier forskningsleder ved Fafo Anne Britt Djuve.

Mens 56,8 prosent av førstegenerasjonsinnvandrere fra Afrika og Asia sier de har tillit til politiet, er tallet 78 prosent blant etnisk norske ungdommer.

Lav tillit fra hjemlandet

Det er førstegenerasjons innvandrere som skiller seg tydelig fra de med etnisk norsk bakgrunn, andregenerasjons innvandrere har likere holdninger med etnisk norske.

– Forskning tyder på at tillit etableres tidlig i livet. Det gjelder spesielt den generelle tilliten (tillit til andre mennesker), men også tillit til institusjoner, som for eksempel politiet. Det kan bety at den lave tilliten hos dem som selv har innvandret skyldes ting som skjedde i det landet de kommer fra og ikke noe som har skjedd i Norge, resonnerer Djuve.

Lav tillit kan likevel føre til utfordringer i Norge mener forskeren.

– Det er nokså åpenbart at det er mye vanskeligere for politiet å jobbe med miljøer der tilliten til politiet er lav. Politiet er helt avhengig av å ha tillit til for at de skal kunne gjøre en best mulig jobb.

Når vi ser at andelen med dårlige karakterer og innvandrerbakgrunn hopes opp på enkelte skoler så er det åpenbart et vanskeligere miljø på noen av disse skolene å jobbe med for både lærere og politiet.

Anne Britt Djuve, forskningsleder FAFO

Problemer på Oslo-skoler

– Det er en del konflikter på skolen, sier Jasem al Hashem (21).

Han står utenfor Stovner videregående skole, der han gikk for to år siden. Siden den gang mener han miljøet har blitt hardere blant enkelte på skolen.

Jan Bøhler

TETTERE OPPFØLGING: Arbeiderpartipolitiker Jan Bøhler mener politiet i Oslo må få nok ressurser til å følge ungdom i enkelte miljøer tettere.

Foto: Hans Jørgen Solli / NRK

– Det jeg hører om er mye slåsskamper, knivstikking og problemer. Jeg blir sjokkert for dette er ikke 20-åringer som slåss. Dette er 15–16 år gamle folk.

Siden skolestart har det vært flere slåsskamper, en elev ble truet med øks, en annen tatt med elektrosjokkvåpen på skolen. Til slutt meldte rektor ved skolen, Terje Wold, fra til kommunen om at han ikke lenger kan garantere for elevenes og ansattes sikkerhet lenger.

– Politiet må kunne jobbe mer forebyggende med skolene som trenger hjelp, og jobbe mer i utemiljøene rundt skolene, sier Jan Bøhler, storbypolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Beslaglagte våpen hos politiet i Oslo

BESLAG: I sommer har politiet vist hvilke våpen de ofte finner etter slåsskamper mellom ungdommer i Oslo. Machete, stikkvåpen, balltre, strømvåpen og slåsshansker går igjen.

Foto: NRK

– Ungdom søker trygghet andre steder

Når bare 57 prosent av ungdommer som kommer fra Afrika og Asia stoler på politiet tror Djuve sjansen er stor for at de søker trygghet andre steder.

– Den lave tilliten kan jo føre til at de i mindre grad tar kontakt med politiet hvis de skulle havne i problemer og at de kanskje er mer tilbøyelige til å søke trygghet i andre miljøer.

Anne Britt Djuve

FORSKJELLER: Anne Britt Djuve har undersøkt ungdommers tillit til politiet, og funnet ut at langt flere etnisk norske unge stoler på politiet enn innvandrere fra Asia og Afrika.

Foto: Fafo

Djuve leser også ut fra spørreundersøkelsen blant ungdommen at noen skoler har mange ungdommer med lav tillit og dårlige karakter.

– Når vi ser at andelen med dårlige karakterer og innvandrerbakgrunn hopes opp på enkelte skoler så er det åpenbart et vanskeligere miljø på noen av disse skolene å jobbe med for både lærere og politiet.

Karakterer og kjønn

I den omfattende spørreundersøkelsen FAFO har gjennomført blant ungdom på videregående skoler ser de også at kjønn og karaktersnitt spiller inn på om ungdommene stoler på politiet.

– De to skolene som har lavest andel som stoler på politiet, helt ned i 45 og 46 prosent, er det også et svært lav karaktersnitt og en høy andel gutter. Og den skolen med høyest andel med minoritetsbakgrunn er det 62 prosent som sier de stoler på politiet. Med andre ord: Dette handler ikke bare om innvandring, avslutter Djuve.

AKTUELT NÅ