Hopp til innhold

Kystverket bekymret: Flere millioner liter husdyrgjødsel renner ulovlig ut i norske vassdrag

7,5 millioner liter husdyrgjødsel har rent ut i norske vassdrag de siste årene. Det har ført til fiskedød i bekker og elver.

Gjødsel

GJØDSLING: Ulovlig forurensing fra husdyrgjødsel er et stort problem, viser tall fra Kystverket (bildet er kun en illustrasjon).

Foto: Erik Waage / NRK

Det er Kystverket som fører oversikt og tilsyn med forurensingen fra landbruket.

Utviklingen når det gjelder såkalt akutt forurensing er ifølge dem urovekkende.

– Det er mange hendelser hvert eneste år, sier Hans Petter Mortensholm, direktør for miljø og beredskap i Kystverket, til NRK.

  • Ifølge Kystverkets tall har 7,5 millioner liter husdyrgjødsel havnet i bekker og elver fra 2018 til 2021.
  • I samme tidsperiode ble det varslet over 80 ulike tilfeller av akutt forurensning med husdyrgjødsel til Kystverkets beredskapsvakt.

– De siste tre årene har egentlig vært «toppårene». I 2022 er vi godt i gang med å nå tallene for 2020 (som var et toppår med 2,7 millioner liter).

I 2022 er det så langt varslet ti hendelser av akutt forurensning, der nærmere 850.000 liter husdyrgjødsel har rent ut, sier han og innrømmer at han er bekymret for utviklingen.

– Pilen har ikke begynt å gå nedover.

Hans Petter Mortensholm, Kystverket

Hans Petter Mortensholm er direktør for miljø og beredskap i Kystverket.

Foto: Torstein Gamst/Pixlight

Bruker oksygenet i vannet

Husdyrgjødsel er gjødsel som i all hovedsak inneholder avføring fra husdyr. Det inneholder blant annet nitrogen, fosfor og kalsium – viktige næringsstoffer når man skal få det til å gro i landbruket.

Men fosfor og nitrogen er også god mat for alger, som har den egenskapen at de forsyner seg av oksygenet i vannet når de råtner.

Dette rammer naturlig nok livet i vannet. Fiskeyngel rammes ekstra hardt av det fordi de ikke er så mobile.

– Det vi vet, er at man får fiskedød i elver og bekker på grunn av dette, opplyser Steinar Sandøy.

Han er seniorrådgiver i vannseksjonen i Miljødirektoratet. Han sier man ikke vet noe om omfanget av fiskedød foreløpig.

Overfylling og dårlig vedlikehold

Ifølge Sandøy er det de mindre bekkene som er blitt hardest rammet. Miljødirektoratet har eksempler på at nesten hele årsklasser med fiskeyngel har forsvunnet som følge av akuttutslipp i bekker og elver.

– Det vi vet, og som vi har fått mer kunnskap om, er at sånne bekker er viktig for gyteområdet til innlandsørret og til og med sjøørret, understreker han.

fiskedød

Granaelva i Trøndelag ble i 2015 utsatt for denne typen forurensing.

Foto: Rikke Lunde Andersen / NRK

Mortensholm i Kystverket peker på manglende vedlikehold og tilsyn, og overfylling av gjødselkjellere som to viktige årsaker til de ulovlige gjødselutslippene.

Nå er det tid for at gjødselen igjen skal spres ut på jordene. Direktøren frykter dermed nye tilfeller av akutt forurensing.

– Vi ønsker å fokusere på dette, for vi ser ingen positiv trend, innrømmer han.

Sveinung Rotevatn

Stortingsrepresentant for Venstre, Sveinung Rotevatn.

Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Nestleder i Venstre og stortingsrepresentant for partiet, Sveinung Rotevatn, reagerer på tallene. Han ønsker bedre støtteordninger til både vedlikehold og bygging av gjødsellager gjennom jordbruksoppgjøret.

Dette er et viktig miljøtiltak både for å hindre lekkasjer, og å hindre overgjødsling, sier Rotevatn, som også vil stramme inn gjødselvareforskrifta.

Fordi en ting er uheldige hendinger og akutt forurensing. Men det er også for mye lovlig gjødsling veldig mange steder, og det skaper de samme problemene.

Overgjødsling er blant annet en hovedårsak til den ekstremt dårlige tilstanden i Oslofjorden, sier Rotevatn.

Leder i Norges bondelag Bjørn Gimming

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Svært beklagelig

Leder for Norsk Bondelag, Bjørn Gimming, sier at bonden selv må ta ansvaret for vedlikehold og sørge for at gjødsellagre ikke lekker.

– Det er svært beklagelig når slike uhell skjer. Vi informerer om slike uhell og hva bonden bør gjøre for å unngå at det skjer i vår medlemsavis «Bondebladet».

Det viktigste er å snu den økonomiske situasjonen i landbruket, for å gjøre bonden rustet til å vedlikeholde og fornye husdyrsgjødsellagrene. Vårt krav i jordbruksoppgjøret er starten på denne snuoperasjonen, kommenterer Gimming.

Staten legger fram sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør torsdag.

Lederen i Norsk Bondelag sier punktutslipp eller lekkasje av husdyrgjødsel til vassdrag ikke er lovlig og er noe de ikke ønsker skal skje.

Husdyrgjødsel skal spres på jorda og gi næring til avlingene. Når det skjer uhell eller brudd på regelverket slik at husdyrgjødsla havner i vassdrag, så er det også tap av viktige ressurser for matproduksjonen, sier Gimming.

Les også: Fisk i jorda kan løse stort problem

Gjødsel laget av rester fra fiske- og algeindustrien.
Gjødsel laget av rester fra fiske- og algeindustrien.

AKTUELT NÅ