Hopp til innhold

Kutter strømforbruket, hjelper samtidig andre

De som bor i disse leilighetene kutter i strømforbruket. Det hjelper også dem som ikke bor her, viser en ny analyse.

Styreleder Olav Aalberg i borettslaget Helgerud terrasse i Bærum utenfor Oslo.

Ved å etterisolere, bytte vinduer og dører håper styreleder Olav Aalberg at borettslaget Helgerud terrasse skal redusere strømforbruket med minst 200.000 kilowattimer i året. Med høye strømpriser kommer det godt med.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Her var det kaldt og trekkfullt, så vi måtte fyre hele tida. Panelovnene sto på omtrent konstant, sier Olav Aalberg.

Han er styreleder i borettslaget Helgerud terrasse i Bærum utenfor Oslo.

– Vinden blåste rett igjennom

– Det var trepanel på ytterveggene, men bak der var det nesten ingenting. Vindsperra var forsvunnet, så mange steder blåste det rett igjennom, sier Aalberg.

Blokkene og rekkehusene her var opprinnelig boliger for ansatte på Bærum sykehus. Vedlikeholdet var forsømt da beboerne for noen år siden overtok dem og dannet borettslag. Blant annet var strømforbruket høyt.

Er lunere, ser finere ut

Nå har borettslaget renovert blokker og rekkehus med til sammen 92 leiligheter. Det har kostet, men noe av pengene håper de altså å få igjen i form av lavere fyringsutgifter. De har byttet vinduer og dører, etterisolert og lagt ny vindsperre for å hindre trekk, og fasadene har fått ny kledning. Det er blitt nytt og fint.

Borettslaget Helgerud terrasse på Gjettum i Bærum utefor Oslo.

Borettslaget Helgerud terrasse består av tidligere boliger for sykehusansatte, bygd i 1978. Nå er det renovert og beboerne regner med å få ned strømforbruket.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Den kommende vinteren blir den første etter renoveringen. Strengt tatt vet de derfor først til våren resultatet av energitiltakene.

Mindre trekkfull leilighet

Men trivselen er bedre og borettslaget regner med at strømforbruket kan bli redusert med rundt 20 prosent, eller rundt 200.000 kilowattimer. Hvis strømprisen er 1 kroner inkludert avgifter og nettleie, blir det rundt 200.000 kroner i året til sammen, men i det siste har strømprisen vært mye høyere.

– At vi vil spare strøm, er det i hvert fall ikke noen tvil om, sier Olav Aalberg.

Beboer og nestleder i styret, Preben Leite, sier han merker effekten av tiltakene allerede.

– Vi bruker mindre strøm og leiligheten er mindre trekkfull, sier han.

Hjelper også andre

Men tiltak for å spare energi i en enebolig eller et borettslag, hjelper også dem som ikke bor der.

– Strømprisen settes jo i et marked basert på tilbud og etterspørsel etter strøm. Og når vi energieffektiviserer eller sparer strøm, så blir jo etterspørselen mindre og da går også strømprisen ned, forklarer overingeniør Jarand Hole i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Overingeniør Jarand Hole, NVE

– Energieffektivisering vil presse strømprisen ned fordi etterspørselen etter strøm da blir mindre, sier overingeniør Jarand Hole i NVE.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

I sin langsiktige kraftmarkedsanalyse for årene 2021 til 2040, omtaler NVE for første gang hvordan energieffektivisering kan påvirke strømprisen.

Bidrar til lavere strømpris

I 2040 regner NVE med at det er gjennomført energitiltak i bygninger som sparer 8 terawattimer energi. Det er nesten like mye som hele Oslos strømforbruk i 2019 (8,7 tWh). Det er mange forhold som påvirker strømprisen, men slike tiltak vil isolert sett presse strømprisen ned med 4–5 øre pr. kilowattime, mener NVE.

– I tillegg kommer effekten av at flere installerer varmepumper eller solfangere, som også er med på å redusere strømforbruket og dermed påvirker prisene, sier Jarand Hole.

Mulig å spare mer

NVE skriver samtidig at potensialet for energisparing er større. Men også at selv om det er lønnsomt, så er det ikke sikkert at alle tiltakene blir gjennomført likevel.

– Vi mennesker er ikke alltid rasjonelle. Så selv om vi kan spare det inn over en 30-årsperiode, så kan det fortsatt være en stor investering. Da er det ikke sikkert at det blir gjennomført, selv om det i et økonomisk perspektiv kan være lønnsomt, sier Hole.

Bård Baardsen, Norsk Varmepumpeforening

– Myndighetene bør støtte boligeiere, bedrifter og kommuner som nå vil gjennomføre energitiltak. For ikke alle har råd til investeringen som trengs, selv om den er lønnsom, sier rådgiver Bård Baardsen i Norsk varmepumpeforening.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Trenger oppmuntring

Rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening er glad for analysen fra NVE. Han mener det er mulig å effektivisere mye mer enn NVE anslår, men at det trengs oppmuntring for å få det gjort.

– Å gi støtte til både husholdninger, bedrifter og kommuner som vil gjennomføre energitiltak, er jo effektivt. I tillegg kommer offentlige reguleringer og andre tiltak, sier han.

Solfanger på taket til borettslaget St. Olavs vei 20 på Lund i Kristiansand.

Styret i Helgerud terrasse planlegger å montere solfanger på taket, slik de har gjort i dette borettslaget i Kristiansand.

Foto: Kjartan Rørslett

Vil installere solfanger

I Helgerud borettslag har 70 leiligheter felles varmtvannsforsyning, og det trekker strøm for rundt 30.000 kroner i måneden. Inspirert av et borettslag i Kristiansand, vil de så snart som mulig installere solfanger på taket som varmer vann.

– Ut fra deres erfaringer, håper vi å halvere strømforbruket på varmtvann. Det betyr rundt 15.000 kroner spart hver måned, sier styreleder Olav Aalberg i Helgerud terrasse.

Styreleder Olav Aalberg med varmtvannsberederne som gir varmt vann til 70 leiligheter.

Borettslaget har felles varmtvannsforsyning for 70 leiligheter. Dermed ligger det godt til rette for å koble til en solfanger som forvarmer kaldt vann på vei til varmtvannstankene. – Vi håper å halvere strømforbruket til varmtvann, sier styreleder Olav Aalberg.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

AKTUELT NÅ