Hopp til innhold

KrF kan avgjøre statsborgerskap-striden i dag

UDI kan miste myndigheten til å frata tidligere asylsøkere statsborgerskapet, dersom KrFs gruppemøte går inn for det i ettermiddag. Frps Mayzar Keshvari er uenig i at domstolene skal bruke tid på folk som kan ha jukset seg til statsborgerskap.

Knut Arild Hareide (KrF) ankommer finansdebatten i stortinget, mandag morgen.

KrF sitter med nøkkelen i spørsmålet om hvem som skal kunne frata folk statsborgerskap.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Mahad Adib Mahamud

Mahad Adib Mahamud mistet statsborgerskapet etter 17 år i Norge.

Foto: Privat

– Dette er folk som aldri skulle ha hatt statsborgerskap. Det er ikke vi som fratar dem statsborgerskapet, de har svindlet seg til det, sier Keshvari i Politisk kvarter.

Han mener dagens ordning der UDI kan tilbakekalle statsborgerskap dersom det viser seg at en asylsøker har oppgitt feil informasjon, fungerer godt.

Ordningen har imidlertid fått hard kritikk de siste dagene, særlig i lys av saken til bioingeniør Mahad Adib Mahamud, som har mistet statsborgerskapet etter 17 år i Norge. Om to dager mister han også arbeidstillatelsen.

Frykter for rettssikkerheten

SVs stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås er blant dem som forsøker å samle et flertall i Stortinget for å endre ordningen. Han mener det å miste statsborgerskapet er en straffreaksjon som bør avgjøres av en domstol, slik ordningen er i Belgia.

– Antallet saker har økt i det siste, og flere av sakene gjør meg bekymret for folks rettssikkerhet. Folk er blitt fratatt statsborgerskapet uten at det er sikret at de har et annet statsborgerskap, og de blir gående som statsløse, sier han.

I tillegg til SV, støtter Arbeiderpartiet, Venstre Senterpartiet og MDG forslaget i dag. Dermed blir det flertall for forslaget dersom også KrFs stortingsgruppe går inn for det når de holder gruppemøte i ettermiddag.

Keshvari og Holmås i Politisk kvarter

Frps Mayzar Keshvari, SVs Heikki Holmås og programleder Trond Lydersen i Politisk kvarter.

Foto: NRK

– Undergraver asylinstituttet

Frps stortingsrepresentant og innvandringspolitiske talsmann Mayzar Keshvari hevder det finnes flere tusen mennesker i Norge hvis identitet er ukjent for myndighetene.

– Det er godt at katta kommer ut av sekken og SV omsider vedgår at de ønsker svenske tilstander i Norge. Men folk skal ikke få svindle seg til opphold. Det er alvorlig å frata folk statsborgerskapet, men enda alvorligere å undergrave asylinstituttet, sier han.

Keshvari frykter at andre saker må vike dersom domstolene skal behandle alle statsborgerskapssakene. Og han er sterk motstander av en foreldelsesfrist, slik man har i Sverige.

– En tidsgrense er det verste. Da er det bare å klore seg fast lenge nok, så får man bli, sier han.

– Går ikke etter lengeværende

UDI

UDI-direktør Frode Forfang.

Foto: NRK

UDI-direktør Frode Forfang sier økningen i antall saker med tilbakekalling av oppholdstillatelse eller statsborgerskap den siste tiden blant annet skyldes frigitt kapasitet på grunn av færre asylsøkere. Han sier de fleste sakene gjelder folk som nylig har ankommet Norge.

– Det er bare unntaksvis at vi går etter folk som har vært her i lang tid og fått statsborgerskap. Men hvis vi får inn konkrete opplysninger i gamle saker, vil vi kunne se på dem og undersøke om det er grunnlag for å trekke tillatelser tilbake, sier han.

Forfang sier UDI gjør grundige undersøkelser i slike saker, og hevder rettssikkerheten er godt ivaretatt.

– Dette er saker der den som er involvert, får uttale seg i flere omganger. Når vi har fattet vedtak, kan det påklages til Utlendingsnemnda. Vi tar slike saker på stort alvor, fordi det er alvorlig å trekke tilbake et statsborgerskap, forklarer han.

AKTUELT NÅ