Listhaug: – Skal ikke lønne seg å lure oss

Det å lyve for norske myndigheter i asylsaker må få konsekvenser, mener innvandrings og integreringsminister Sylvi Listhaug. Men det er ikke nok å bare se på ID-juks for å avgjøre at noen skal miste statsborgerskapet, mener jusprofessor.

Statsråd Sylvi Listhaug

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug mener det er viktig at myndighetene følger opp saker der det er mistanke om at noen har skaffet seg statsborgerskap på uriktige premisser.

Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

30 år gamle Mahad Mahamud går nå rettens vei for å få tilbake statsborgerskapet sitt. Det var TV2 som avtalte saken først.

Mahad hevder at han er fra Somalia, men UDI mener at en rekke beviser knytter ham til Djibouti, og at han løy om hvor han kom fra da han kom til Norge.

Som en følge av at han har mistet statsborgerskapet sitt, blir han statsløs, og mister dermed arbeidstillatelsen sin i Norge. Mahamud har nå fire dager igjen i sin faste jobb som bioingeniør på Ullevål sykehus.

– Jeg har nå fire dager igjen. Det er tungt å svelge det, sier Mahamud til NRK.

30 år gamle Mahad Abid Mahamud går rettens vei for å få tilbake sitt norske statsborgerskapet.

Mahad Abid Mahamud har mistet statsborgerskapet sitt og mister dermed også retten til å arbeide i Norge.

– Må se på hvordan ugyldighet rammer

Saken har skapt stor debatt. Jusprofessor Hans Petter Graver sier til NRK at det ikke er tilstrekkelig å frata noen statsborgerskapet kun på bakgrunn av løgn.

– Man må se på hvordan en ugyldighet vil ramme for dem som blir berørt av det, man må se på styrken av de offentlige interessene og tiden som har gått, omstendighetene rundt de opprinnelige vedtakene og så videre. Det er en bred helhetsvurdering, sier Graver til NRK.

I Dagsnytt 18 sier jusprofessoren at han mener utgangspunktet for dagens praksis er feil.

– Hvis et vedtak skal kunne kjennes ugyldig forutsetter det en bred vurdering der mange momenter tas i betraktning, sier han.

– Får konsekvenser hvis man lyver

Innvandrings – og integreringsminister Sylvi Listhaug sier til NRK at hun ikke vil kommentere enkeltsaker, men mener at det i dagens praksis ligger en bred vurdering til grunn før noen fratas statsborgerskapet.

På generelt grunnlag sier statsråden at det ikke skal lønne seg å kunne jukse seg til et statsborgerskap i Norge.

– Det gir et viktig signal til dem som kommer til landet nå, i den forstand at de blir klar over at dersom de lyver til norske myndigheter i dag, kan det få konsekvenser for dem senere, sier Listhaug.

Listhaug sier at hun mener det er utrolig viktig å signalisere at norske myndigheter tar juks og bedrag på alvor.

– Det skal ikke lønne seg å lure norske myndigheter. Da må vi følge opp disse sakene, og det skal vi fortsette med, sier Sylvi Listhaug.

Sylvi Listhaug sier det ikke skal lønne seg å lyve når man flykter til Norge. Hun vil ikke kommentere konkret at Mahad Abid Mahamud mistet statsborgerskapet.

Sylvi Listhaug sier det ikke skal lønne seg å lyve når man flykter til Norge. Hun vil ikke kommentere konkret at Mahad Abid Mahamud mistet statsborgerskapet.

– Vil overføre beslutningen til domstolene

Loven som ligger til grunn for dagens forvaltningspraksis ble enstemmig vedtatt av Stortinget i 2005.

Senterpartiet, Venstre, Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti vil nå fremme forslag for Stortinget om å overføre avgjørelsen i slike saker til domstolene.

Forslaget kan få flertall med Krfs støtte, men partiet sitter foreløpig på gjerdet.

Arbeiderpartiets Kari Henriksen (Ap) sier i Dagsnytt 18 at hun mener en overføring til domstolene vil styrke rettssikkerheten..

– Statsborgerskapet er et svært viktig verdipapir for enkeltpersoner. Dette forslaget handler bare om å øke rettssikkerheten, sier hun.

Sylvi Listhaug ble statsråd etter at Mahad fikk sitt vedtak, og har ikke hatt verken direkte eller indirekte ansvar i denne saken.

Hun mener at en overføring av ansvaret til domstolene vil innebære at sakene vil ta lengre tid.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger