Hopp til innhold

Klimasøksmålet: – Oljeutvinning i Barentshavet kan være direkte ulønnsomt

OSLO TINGRETT (NRK): Konsekvensutredningen i Barentshavet er full av feil og mangler, mener samfunnsøkonom og SSB-forsker.

Knut Einar Rosendahl

Professor i samfunnsøkonomi Knut Einar Rosendahl mener å ha funnet flere feil og mangler i konsekvensutredningen av Barentshavet. I dag vitnet han mot staten.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Professor i samfunnsøkonomi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Knut Einar Rosendahl, og SSBs seniorforsker Mads Greaker vitnet i dag imot staten i klimasøksmålet som går for Oslo tingrett.

De to har sammen skrevet en rapport på vegne av Greenpeace og Natur og Ungdom i forbindelse med klimasøksmålet.

Har du tips eller eller innspill til temaet? Kontakt NRKs journalist

Klimasøksmålet er Norges første miljørettssak, og konsekvensene kan bli store for oljeindustrien dersom miljøbevegelsen skulle vinne frem.

Har vi egentlig lov til å hente opp mer olje? Dette er den historiske klimarettssaken som skal avgjøre det.

– Ikke beregnet nåverdi

– Oljeutvinning i Barentshavet kan være direkte ulønnsomt, sier Rosendahl til NRK og utdyper:

– Den viktigste feilen som er gjort i konsekvensutredningen er at man ikke har beregnet nåverdi av inntektene og kostnadene. Man har kun beregnet kostnadene og inntektene hver for seg uten å diskontere dem, da vil man overvurdere verdien av aktiviteten, sammenlignet med hvis man beregner en nåverdi som er det riktige å gjøre.

Nåverdi betyr at inntekter som kommer i fremtiden er mindre verdt enn inntekter som kommer i dag.

Regnefeil på 100 mrd.

Det har tidligere vært kjent at Oljedirektoratet regnet feil med over 100 milliarder kroner i konsekvensutredningen. Feilen, som også Oljedirektoratet erkjente, ble først påpekt av Rosendahl og Greaker.

Truls Gulowsen og Ingrid Skjoldvær

Saksøkerne: Truls Gulowsen i Greenpeace og Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

– Men dette er ikke den viktigste feilen. Den største feilen er at de ikke har beregnet nåverdi, sier Rosendahl.

– Etter vår mening er konsekvensutredningen ikke et tilstrekkelig gjennomarbeidet grunnlag for å tildele utvinningstillatelser i Barentshavet Sørøst og for åpningen av 23. konsesjonsrunde, skriver økonomene i sin konklusjon som ble lagt frem i retten i dag.

– Alvorlige feil og mangler

Forskerne begrunnet dette med følgende punkter:

• Det er mange, til dels alvorlige, feil og mangler i utredningen. Alle
trekker i retning av for høye gevinster eller for lave kostnader.
• Petroleumsvirksomheten innebærer en rekke ikke-verdsatte miljøvirkninger
som private selskaper ikke vil ta hensyn til i tilstrekkelig grad
• Petroleumsskatteregimet er utformet slik at investeringer som ikke er
samfunnsøkonomisk lønnsomme likevel vil kunne bli gjennomført

Regjeringsadvokaten: – En forestilling

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted hadde ingen spørsmål eller kommentarer til vitnet.

Hovedargumentet til Regjeringsadvokaten, er at saken er et forsøk på å overføre makt fra Stortinget til Domstolen. Han har karakterisert rettssaken som en amerikanisering og en forestilling.

Fredrik Sejersted

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

Sejersted sa under sitt innlegg i går at miljøparagraf 112 oppfylles så lenge norske myndigheter gjør klima- og miljøtiltak.

Klimarettssaken er den første i sitt slag i Norge.

Verden over har det imidlertid vært nærmere 900 slike saker til nå, viser en oversikt fra FNs miljøprogram. Få av sakene har imidlertid vunnet fram i retten. En seier i Norge kan dermed skape en viktig presedens også internasjonalt.

AKTUELT NÅ