Klimasøksmålet: Vinner miljøbevegelsen kan bremsen for oljeleting i nord settes på

OSLO TINGHUS (NRK) Greenpeace og Natur og Ungdom håper rettssaken som starter i dag vil stake ut en ny kurs for Olje-Norge.

Ingrid Skjoldvær og Truls Gulowsen

MARKERER SEG: Saksøkerne i klimarettssaken leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær og leder i Greenpeace Truls Gulowsen fikk satt opp en isskulptur utenfor tinghuset dagen før rettssaken. På isskulpturen står det 112 som er paragrafen de bruker mot staten i rettssaken.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

Klokken ni i dag starter norgeshistoriens første klimarettssak. Dagen før rettssaken lokket miljøbevegelsen pressen til tinghuset med en gigantisk isskulptur og pressekonferanse.

Nå satser de alt:

– Dersom vi vinner er det historisk. Da vil vi få slått fast at miljøinteresser må veie mye tyngre når man skal dele ut oljelisenser. Det vil bety en endring i hvordan det norske oljeregimet fungerer i dag, sier leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær.

Foreningen Greenpeace Norden og Natur og Ungdom som saksøker Staten ved Olje- og energidepartementet, og krever vedtaket om konsesjon til petroleumsutvinning i Barentshavet ugyldig.

Følg norgeshistoriens første klimarettssak her fra klokken ni. Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon har saksøkt staten for oljeboring i Barentshavet

Bakgrunnen for klimasøksmålet er at miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom mener statens bryter miljøparagraf 112, ved å ha åpnet for oljeleting i Barentshavet.

– Det beste er om vi både får avlyst oljelisensene tildelt i 23. konsesjonsrunde og slått fast at man i fremtidige saker må vurdere klimakonsekvensene når man skal dele ut nye oljelisenser, noe som ikke gjøres i dag, sier Skjoldvær.

Paragrafen fikk en presisering i 2014 som i større grad gir staten et større ansvar i å sørge for at «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares».

– Hva skjer hvis dere taper?

– Dersom vi taper vil staten fortsette å bore etter olje i Arktis. Det vil føre til mer klimaendringer og en usikker fremtid for vi som er unge i dag, og for dem som kommer etter, sier Skjoldvær.

Har vi egentlig lov til å hente opp mer olje? Dette er den historiske klimarettssaken som skal avgjøre det.

Tror på seier

Greenpeace-leder Truls Gulowsen sier de ikke hadde gått til søksmål dersom de ikke trodde på seier.

– Vinner vi må det få konsekvenser for fremtidige tildelinger av oljelisenser. Dersom vi vinner, og vi får erklært de ti oljelisensene i Barentshavet ugyldige, så vil neste runde i Barentshavet også være ugyldig, dersom det gjøres på samme måte.

– Dette kan få store, positive konsekvenser. Taper vi får vi jobbe videre med noe annet, sier Gulowsen.

Fredrik Sejersted

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted møter miljøbevegelsen i retten.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

– Ikke lovstridig

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted vektlegger at rettssaken vil dreie seg om tolkningen av miljøparagrafen 112.

– Saksøkerne mener at den gir en slags individuell menneskerett som enhver kan påberope seg. Staten mener paragrafen utløser en plikt for myndighetene til å treffe tiltak som bevarer naturen. Så lenge man etterlever den plikten mener staten det ikke er lovstridig.

Men også Sejersted tror et tap vil føre til endringer for norsk petroleumspolitikk.

– På tide med miljørettssak

Professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Ole Kristian Fauchald mener det er på tide at vi får en miljøsak for retten i Norge.

Ole Kristian Fauchald

Professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Ole Kristian Fauchald sier miljørettssaker er en del av en internasjonal trend.

Foto: Lill Haugen/Norsk Friluftsliv

– Søksmålet har brede forbindelser også til utlandet hvor det er pågående miljøsaker for retten. Det vil si at det som skjer i Norge i denne saken vil ha mye å si for hvordan disse spørsmålene blir vurdert andre steder.

– En avgjørelse i miljøbevegelses favør vil bli lagt merke til og vil være en viktig presedens. Så det som kan vinnes er mye, sier Fauchald.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger