Hopp til innhold

Kilder til NRK: – Regjeringen sier nei til felling av to flokker i ulvesonen

Rovviltnemndene ville felle til sammen tre revir innenfor ulvesonen. Etter klagebehandling har Klima- og miljødepartementet bestemt at to av flokkene likevel får leve, opplyser kilder til NRK.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

OMSTRIDT VEDTAK: Etter det NRK erfarer har Klima- og miljødepartementet avgjort at en flokk i ulvesonen kan felles i årets lisensjakt.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Jegerne som har forberedt ulvejakt i Hobøl i Østfold etter nyttår må trolig avlyse planene. Etter det NRK erfarer sier Klima- og miljødepartementet nei til at ulven i området kan skytes.

Også Mangen-reviret i Akershus og Hedmark får leve. Men når det gjelder Slettås-flokken i Hedmark blir klagen ikke tatt til følge, og ulven i området kan felles slik rovviltnemndene har anbefalt.

Bråk i vente

Dermed ligger det an til at klima- og miljøminister Ola Elvestuen fra Venstre får kjeft fra alle kanter. På den ene siden vil rovdyrforkjemperne reagere kraftig på at departementet tillater at en flokk i ulvesonen skal skytes.

På motsatt side vil Senterpartiet, bondeorganisasjonene og enkeltrepresentanter i Frp og Høyre bli provosert over at flokkene i Hobøl og Mangen likevel ikke skal felles.

Regjeringen er klageinstans

Siden bestandsmålet for ulv er oppnådd, er det i utgangspunktet regionale nemnder som bestemmer hvor mange ulv som kan skytes. Men lisenskvotene kan klages, og da er det departementet som får det siste ordet.

Når det gjelder de 26 ulvene rovviltnemndene ville skyte i utenfor ulvesonen, ble ingen av klagene tatt til følge.

For ulven innenfor ulvesonen starter jakten etter nyttår.

Nå avlyser altså departementet, etter det NRK forstår, jakten på to av de tre revirene nemndene ville felle.

Da Miljødirektoratet vurderte hvordan lisensfellingskvotene ville virke inn på ulvebestanden, konkluderte de med at bestandsmålet sannsynligvis «kan nås i 2019 selv om tre ulveflokker innenfor ulvesonen tas ut i løpet av lisensfellingen».

Likevel sier departementet nei.

Etter det NRK får opplyst blir det kalt inn til pressekonferanse om lisensfelling innenfor ulvesonen mandag formiddag.

Avtale fra 2016

Senterpartiet har allerede gjort det klart at det er nødvendig å felle tre flokker innenfor ulvesonen for å oppfylle Stortingets mål.

Samtlige partier på Stortinget inngikk i juni 2011 et forlik om norsk rovdyrpolitikk. I 2016 ble Arbeiderpartiet og KrF enige med Høyre og Frp om et nytt bestandsmål for ulv: 4–6 ynglinger per år, hvorav tre skal være helnorske ynglinger.

Vinteren 2017 ble tidligere miljøminister, Vidar Helgesen (H), hardt angrepet da han sa nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ