Hopp til innhold

Frp vil ha nytt rovdyrforlik

Rovdyrforliket fra 2011 har ikke innfridd målet om lavere konfliktnivå i distriktene, konstaterer Frps Terje Halleland. Han mener det er på tide å tenke nytt.

Jaktleder Arne Sveen og død ulv

ULV: Frp mener det er på tide å tenke nytt rundt hele ulvesonen og problematikken rundt rovdyr i Norge. Her er jaktleder Arne Sveen i Åmot og en ulv som ble skutt i Åmot i Hedmark i januar.

Foto: Knut Røsrud

– I første omgang håper vi at de andre partiene på Stortinget blir med og vedtar at rovdyrforliket må evalueres. Vi mener det er grunn til å spørre om forliket virkelig har bidratt til å dempe konfliktene og begrense skader på beitedyr, sier Halleland til NTB.

Frp-representanten er tydelig på hva han selv mener: Forliket fra 2011 og ulveavtalen som fulgte i 2016 tar altfor mye hensyn til rovdyrene på bekostning av viltforvaltning og beitenæring.

Kritisk til ulvesone

Da Stortinget samlet seg om et rovdyrforlik i 2011, forble to sentrale spørsmål uavklart: Evaluering og eventuell endring av ulvesonen samt fastsettelse av et nytt bestandsmål for ulv i Norge.

Frp landsmøte 2018.

VURDERER: Nå mener Fremskrittspartiet at det er på tide å vurdere hele ideen om en ulvesone på nytt. – Vi erkjenner at det er et bredt flertall for ulv i Norge, men dersom det viser seg at ulvesonene er blitt rene reservater for ulv, må vi vurdere spørsmålet på nytt, sier Frps Terje Halleland. Bildet er tatt under Frps landsmøte i april.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Fem år senere ble de to daværende regjeringspartiene Fremskrittspartiet og Høyre enige med Ap og KrF om å sette et bestandsmål for ulv på fire-seks nye ulvekull per år samt gjøre visse endringer i den såkalte ulvesonen. SV, MDG og Venstre sto utenfor avtalen, i likhet med Sp, som rett nok hadde motsatt begrunnelse for å si nei.

Nå mener Fremskrittspartiet at det er på tide å vurdere hele ideen om en ulvesone på nytt.

– Vi erkjenner at det er et bredt flertall for ulv i Norge, men dersom det viser seg at ulvesonene er blitt rene reservater for ulv, må vi vurdere spørsmålet på nytt, sier Halleland.

Lisensjakt

Hallelands partifelle Morten Ørsal Johansen, som sitter i næringskomiteen på Stortinget, mener målsettingen med evalueringen av rovdyrforliket må være at det endres.

– Bestandsmålene for bjørn og jerv er for høye og ulvesonen bør fjernes. Prinsipielt mener jeg det ikke bør være et nasjonalt ansvar for Norge å ta vare på en skandinavisk ulvestamme, sier han.

Morten Ørsal Johansen

ØNSKER ENDRING: - Prinsipielt mener jeg det ikke bør være et nasjonalt ansvar for Norge å ta vare på en skandinavisk ulvestamme, sier Morten Ørsal Johansen i Frp.

Foto: Fremskrittspartiet

Johansen viser til at mange som bor i nærheten av ulv, opplever frykt.

– Frykten er ikke nødvendigvis faktabasert, men jeg har stor forståelse for at folk vegrer seg for å sende barna sine ut for å leke eller la dem gå til skolen alene dersom det streifer ulv i området, sier han.

Johansen mener regjeringen bør vurdere å åpne for salg av jaktlisens på ulv til utenlandske jegere, og mener en slik jakt vil bli svært populær.

– I partiprogrammet vårt står det at vi skal ha en bærekraftig stamme av bjørn, jerv, gaupe og kongeørn. Det står ingenting om ulv, framholder han.

Flere saker fra Innlandet