Hopp til innhold

Kan bli ulik skoleåpning rundt i landet

Senterpartiet tar til orde for ulik åpning av skolene rundt om i landet. Nå sier helseministeren at det kan skje med de høyere trinnene.

LOKALT FOKUS: Over 800 skoler i norge har under 100 elever, flere av dem burde får lov å åpne for hele grunnskolen, mener Marit Arnstad i Senterpartiet.

Neste uke åpner barnehagene. Uken etter er det 1.– 4. trinns tur til å innta skolene. Nå lurer elever mellom 10 og 19 år på når de skal tilbake til klasserommet.

Senterpartiet: – Rådene tar for stort utgangspunkt i byene

Regjeringens egne fageksperter mener alle elever på barnetrinnet bør tilbake på skolen. Men regjeringen sier nei.

Smittefrie kommuner må i det minste få lov til å åpne skolene, mener Senterpartiet.

– Det er nesten 800 skoler i Norge som har under 100 elever, for de skolene mener jeg det bør være mulig å åpne hele grunnskolen. Alle de nasjonale rådene tar altfor stort utgangspunkt i de store byene og skolene, mens man i liten grad er villig til å se på differensiering, sier Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet i politisk kvarter.

Marit Arnstad (Sp)

ULIKHETER KREVER ULIKE LØSNINGER: Marit Arnstad i Senterpartiet mener det bør være større rom får at små kommuner uten smitte skal kunne åpne hele grunnskolen.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Hun trekker frem Lierne kommune som eksempel på en liten kommune med kun to barnehager og to skoler.

– De har rimelig oversikt over forholdene i kommunene og har ingen smittede. At de ikke skal kunne tilby hele 1–7. trinn allerede nå, synes jeg er uheldig. Regjeringen tar utgangspunkt i områdene med mest smitte og lager tiltakene etter det.

Bent Høie: Først nasjonale retningslinjer, så differensiering

Helseminister Bent Høie mener imidlertid det vil være umulig for Lierne kommune å åpne for hele barnetrinnet før Oslo i denne omgang.

– Nå har vi sagt at de første åpningene skal gjøres sammen nasjonalt, kontrollert. Det er ikke riktig at vi tok utgangspunkt i Oslo og omegn, vi tok utgangspunkt i hele landet og så hadde vi en egen vurdering knyttet til Oslo og Viken siden det var flere smittede der, sier Høie.

Bent Høie

IKKE ENNÅ: Helseminister mener Bent Høie mener det er viktigst med nasjonale retningslinjer før man kan åpne for differensiering.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Men hva med når de neste trinnene skal åpnes?

– Vi har ikke retningslinjer på plass for å åpne de høyere trinnene. Men nå starter det arbeidet om hvordan å åpne de neste trinnene, og når de er klare vil regjeringen ta stilling om vi kan gjøre det ulikt i ulike deler av landet.

– Så du kan åpne for at de neste trinnene som skal åpne så kan man ha ulike vurderinger i ulike regioner?

– Ja, det er noe av det vi skal ta stilling til, men vi må ha retningslinjene på plass først.

AKTUELT NÅ