Justisministeren beroliger før 17. mai: Trygt å gå i toget

Politiet har i forkant av nasjonaldagen oppsøkt personer som kan utgjøre en trussel, og lover mer synlig politi i gatene. Mandag reiste justisministeren til Majorstua skole for å berolige barn og voksne.

Justisminister Per-Willy Amundsen på Majorstuen skole

– HAR KONTROLL: Justisminister Per-Willy Amundsen dro til Majorstuen skole for å berolige barn og voksne.

Foto: Patrick da Silva Saether

20 spente elever stiller seg opp i en sirlig rekke i skolegården. Rakrygget og med blikket vendt framover ser de ut til å ta oppdraget på alvor. 7.-klassingene er årets flaggborg ved Majorstuen skole, og nå må de øve igjen – for å finne helt riktig takt og tone.

Men det er også noe annet som har opptatt elevene de siste par ukene før nasjonaldagen, nemlig sikkerheten rundt barnetoget i Oslo. Temaet har blitt grundig diskutert i klasserommet.

– Det har stått mye i avisene om terror, men læreren vår har sagt at politiet har kontroll. Dessuten gjør terroristene det de gjør bare for å skremme oss, sier 13-år gamle Kenza Istaleb.

Emanuela Walderhaug forbereder seg til 17. mai

KLAR FOR TOGET: Emanuela Walderhaug forbereder seg til 17. mai.

Foto: Patrick da Silva Saether

En annen av de stolte flaggbærerne, Emanuela Walderhaug, tvilte lenge på om hun ville gå i barnetoget. Etter en god diskusjonsrunde hjemme, bestemte hun seg likevel for å delta.

– Vi kan jo ikke slutte å leve fordi det har vært flere terrorangrep. Man kan ikke gjemme seg i et rom bare fordi det er en viss sjanse for terror. Det er jo det terroristene ønsker – å gjøre folk redde, men det vil jeg ikke være med på, sier 13-åringen.

Dropper 17. mai-tog – frykter terror

Justisminister Amundsen feirer selv i Oslo

Per-Willy Trudvang Amundsen skal selv feire nasjonaldagen i Oslo og har en sønn som skal gå i toget.

– Det er trist hvis det skal være sånn at man ikke deltar på den viktige feiringen. Det er disse verdiene terroristene ønsker å bekjempe. Da er det viktig at vi står opp og er stolt av vår nasjonaldag. Vi skal feire grunnlovsdagen og verdiene som gjør Norge til et godt land å leve i og et trygt land å leve i. Man bør ikke føle utrygghet, sier Amundsen.

– Har du forståelse for at ting at foreldre i år har tenkt mer gjennom dette enn tidligere?

– Jeg har forståelse for at man kan føle seg utrygg. Vi har hatt en utvikling med et mer utrygt Europa, hendelser som jeg skjønner folk kan tenke kan smitte over på oss. PST har forhøyet trusselnivået, men vi har tiltak som drar ned risikoen, sier Amundsen.

Utstrakt etterretningsarbeid

Også stabssjef i Oslopolitiet Johan Fredriksen er med på mandagens skolebesøk for å oppfordre barn og voksne til å delta på feiringen i hovedstaden.

Oslopolitiet har, etter det NRK kjenner til, trappet opp og drevet utstrakt forebyggende arbeid før nasjonaldagen for å sikre feiringen. Det vil si at politiet har hentet inn nye opplysninger om personer som tilhører ekstreme miljøer og i en del tilfeller drevet det de kaller oppsøkende virksomhet - bekymringssamtaler med enkelte av disse.

– Det viktigste er synlig politi – å vise at vi er der for medborgerne. Men vi har også andre tiltak, særlig i det forebyggende sporet. Som vi har hatt tidligere år, men litt ekstra fokus i år, sier Fredriksen.

Elever ved Majorstuen Skole

GLEDER SEG: Kenza Istaleb og Sebastian Egebakken Svenøy sier de tror politiet har kontroll og gleder seg til å gå i toget 17. mai.

Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Bekymring og uro

121 skoler har meldt seg på til årets barnetog i Oslo, og det er ny rekord. Samtidig kan ikke byrådet si noe om hvor mange elever det er snakk om som skal gå i toget.

NRK vet at det de siste ukene har vært en del uro og bekymring blant foreldre og barn ved en del Osloskoler, og at en del foreldre har valgt å ikke melde barna sine på toget.

En mor til en tredjeklassing ved Sagene skole forteller at bare 10 av 22 har meldt seg på 17. mai-toget. I parallellklassen har så få som seks av 20 sagt at de vil gå i toget.

– Sønnen min kom hjem fra skolen og sa at mange ikke ville gå i toget fordi de var redd for bomber, sier hun.

Politiet ber redde foreldre trosse frykten: – Send barna i 17. mai-tog!

Majorstuen Skole øver til 17. Mai-toget

FLAGGBÆRER: Tunge løft for Kjell Aksel Ihle som skal gå i flaggborgen for Majorstuen skole. Han benyttet anledningen til å stille politimannen spørsmål om hva de gjør for å sikre feiringen.

Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Ved flere skoler er det i kveld innkalt til informasjonsmøter for foreldre som skal ledsage barna i 17. mai-toget. Dette er et nytt tiltak fra i år og sikkerhet blir trolig et viktig tema på disse møtene.

Ved andre skoler blir det opplyst at de er så godt som fulltallige.

En far med en datter på Huseby skole sier til NRK:

– Terrorfrykt har vært et tema her hos oss, men så vidt jeg vet stiller alle i klassen til min datter. Jeg tror alle foreldre tenker sitt, men at de likevel vil ta sjansen. Det er en høy terskel for å holde barnet sitt hjemme på en sånn dag.

Mellom store flagg, i rødt, hvitt og blått, stikker en gutt hodet fram. Kjell Aksel Ihle vil spørre politisjef Fredriksen om noe:

– Før 17. mai, har dere bedret sikkerheten siden i fjor?

– Vi har alltid vært veldig til stede for dere på 17. mai og det vil vi være i år også, kanskje enda mer enn før. Dette er jeg sikker på at skal gå veldig greit, lover Fredriksen.

17. mai-været har gjort helomvending

Johan Fredriksen på Majorstuen Skole

SNAKKET MED BARNA: Stabssjef i Oslopolitiet Johan Fredriksen besøkte også Majorstuen skole i dag.

Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger