Jussprofessor: Jensens anke til Høyesterett er en desperat handling

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden anker fagdommernes tilsidesettelse av frikjennelsen til Høyesterett, men flere jusseksperter NRK har snakket med tviler på at den vil vinne frem.

Eirik Jensen

ANKET: Eirik Jensen vil gjennom sin advokat anke fagdommernes tilsidesettelse av juryens kjennelse til Høyesterett.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Eirik Jensen ble mandag delvis frikjent av juryen i ankesaken, men de tre fagdommerne satte kjennelsen enstemmig til side.

Det betyr at hele saken kommer opp på nytt, med mindre forsvarer John Christian Elden vinner frem med sin anke til Høyesterett. Han mener fagdommernes tilsidesettelse av dommen ikke skal bli stående.

– Vi anker dette til Høyesterett. Vi mener dette er misbruk av loven fra lagdommernes side. Dommerne kan bare gjøre dette hvis lagretten (juryen) viser grov uforstand, sier Elden, og viser til et utdrag fra juryutvalget han selv satt i.

Der står det fra forarbeidene til loven:

«Retten må finne det utvilsomt at tiltalte er skyldig. Bestemmelsen vil således i virkeligheten være begrenset til de tilfelle hvor lagretten har vist grov uforstand eller havnet i strid med sine plikter om å dømme etter loven og sakens beviseligheter

– Det er veldig spesielt i en sak der det ikke er juridiske spørsmål, men en ren bevisvurderingssak, sier Elden.

Han mener at det er en mulighet for at Høyesterett avviser lagrettens tilsidesettelse.

– Høyesterett har tidligere satt en slik tilsidesettelse til side, så det er rettspraksis for det, sier Elden til NRK.

Høyesterett omgjorde tilsidesettelse

I 2007 ble en tilsidesettelse satt til side i Høyesterett. Da var to personer tiltalt. Fagdommerne mente en av de tiltalte som ble frikjent av juryen, utvilsomt var skyldig, og at saken mot begge derfor måtte bli behandlet på nytt.

«Kjæremålsutvalget slo fast at det ikke er adgang til å sette en frifinnende kjennelse til side ut fra hensynet til ny samlet behandling. Adgangen til å sette lagrettens frifinnende kjennelse til side er betinget av at retten finner det utvilsomt at tiltalte er skyldig,» skrev Høyesteretts kjæremålsutvalg.

Elden sier sakene ikke nødvendigvis er sammenlignbare, det viktigste er at denne muligheten finnes.

Skulle Elden vinne fram, må i så fall dagens jury og dommere komme sammen igjen for å avgjøre straff mot Jensen og Cappelen.

– Griper et halmstrå

Jensen og Elden er i sin fulle rett til å anke, men jussprofessor Jo Stigen har liten tro på at de vil nå fram.

– Jeg ser ingen mulighet for at det skal skje. Han griper et halmstrå og det er kanskje en litt desperat handling. Dette er en mulighet fagdommerne har, og her har de gjort det på helt riktig måte, fordi de mener utvilsomt at Jensen er skyldig, sier Stigen.

Fagdommarane oppheva juryen si avgjerd.

Fagdommarane oppheva juryen si avgjerd.

Han sier at Høyesterett kunne foretatt seg noe dersom fagdommerne i Jensen-saken hadde gjort en saksbehandlingsfeil, men han klarer ikke å se at så er tilfelle.

Han sier at tilsidesettelsen fra 2007 skiller seg fra Jensens situasjon.

– Da satte lagmannsretten kjennelsen til side fordi at saken skulle følge en annen sak som den ble behandlet sammen med, ikke fordi de mente at tiltalte utvilsomt var skyldig.
De hadde ikke fulgt lovens ord, sier Stigen.

Bedre tjent uten jury

Heller ikke advokat Frode Sulland levner Jensen store sjanser i Høyesterett.

– Jeg har ikke selv observert noen form for saksbehandlingsfeil som er begått, og det er det ene ankegrunnlaget man kan ha. Så kan man anke over fagdommernes lovanvendelse, men der er nåløyet svært trangt, sier Sulland.

Jussprofessor ved Universitetet i Tromsø Jon Petter Rui omtaler muligheten som «snever».

– Man kan anke saksbehandling og lovanvendelse, men det er i alle fall ingen saksbehandlingsfeil i denne kjennelsen man kan anke til høyesterett, sier Rui.

Jo Stigen mener mandagens utfall viser hvorfor det er like greit at juryordningen nå er avviklet.

– Dette ble en veldig spesiell sorti. Dette er en type paradoksale situasjoner som bare kan oppstå når man har en jury. Jeg tror landet alt i alt er bedre tjent med det systemet vi får nå, sier Stigen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger