Hopp til innhold

I dag er jordas ressurser «brukt opp»

Vi bruker naturressurser som tilsvarer halvannen planet. I dag er egentlig ressursene «brukt opp» for i år, viser en fersk rapport.

En traktor som fraktet ulovlig hugget tømmer i regnskogen er påtent av politiet nær Novo Progresso

En traktor som fraktet ulovlig hugget tømmer i regnskogen er påtent av politiet nær Novo Progresso i Brasil. Utregninger viser at mennesker bruker naturressurser i rekordfart.

Foto: NACHO DOCE / Reuters

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima
Arild Skedsmo

WWFs fagsjef Arild Skedsmo sier at vi om noen år trenger tre jordkloder for å dekke forbruket vårt av naturressurser.

Foto: Katrine Gjærum/WWF-Norge

Menneskenes forbruk ligger langt over det jorda faktisk har av naturressurser, viser den ferske rapporten Living Planet Report 2014.

Det betyr at vi resten av året lever i minus og bruker naturressurser som jorda bruker lenger enn et år på å gjenopprette.

– Vil trenge tre jordkloder på ett år

Jordas overforbruksdag kommer stadig tidligere, noe som viser at menneskene bruker opp naturressurser i rekordfart.

– Dersom vi fortsetter på samme kurs som i dag, vil vi innen midten av dette århundret trenge like mange ressurser som tre jordkloder kan produsere i løpet av et år. Det sier seg selv at et slikt overforbruk av ressurser ikke kan fortsette, sier WWFs fagsjef Arild Skedsmo.

Overforbruket drives i været av fire faktorer:

1) Hvor mye vi forbruker
2) Hvor effektivt produkter er produsert
3) Antallet mennesker på jorda
4) Hvor mye naturen er i stand til å produsere

– Har sin pris

Datoen som markerer når grensen for overforbruket av jordas ressurser, kommer stadig tidligere. I 2000 var datoen 1. oktober. I fjor var det 20. august. I 2012 var datoen 22. august.

Det har sin pris å leve over evne. Avskoging, mangel på ferskvann, jorderosjon, tap av biologisk mangfold, opphopning av CO2 i atmosfæren fører med seg menneskelige og økonomiske kostnader i et stadig større omfang.

Når vi bruker av naturkapitalen blir det vanskeligere for dem som kommer etter oss å leve innenfor naturens tålegrense.

– Vi må venne oss til at knapphet på sentrale goder som vann, mat og fornybar energi blir dominerende for samfunnsutviklingen fremover, sier Skedsmo og fortsetter:

– Heldigvis er det mange gode muligheter til å produsere varer og tjenester med mer effektiv bruk av råvarer, forvalte naturresurser på bærekraftig vis og produsere energi fra fornybare kilder. Løsningene finnes, de som klarer å bygge industri og næringsliv på disse mulighetene kommer også til å bli de økonomiske vinnerne.

FN: Vår livsstil påvirker

I den tredje delrapporten til FNs klimapanel heter det at vi må kutte utslippene med mellom 40 og 70 prosent sammenlignet med 2010-nivå innen 2050.

Utslippene må ned mot null innen 2100, ifølge forskerne. Bare slik kan man nå togradersmålet, ifølge rapporten.

Togradersmålet dreier seg om å unngå global oppvarming på mer enn to grader sammenlignet med førindustrielt nivå.

Rapporten peker på at vår oppførsel, livsstil og kultur har en betydelig påvirkning på energibruk og utslipp.

Endringer i forbruksmønsteret vårt, altså det som gjelder reising, energibruk i hjemmet, valg av produkter som varer lengre, kostholdsendringer og reduksjon av matavfall og lavere forbruk er viktig.

Dette gjelder særlig i de mest utviklede landene, der utslippene kan bli vesentlig lavere, heter det i rapporten.

Svart røyk siver opp fra et kullkraftverk i Tyskland

Svart røyk siver opp fra et kullkraftverk i Tyskland.

Foto: Frank Augstein / Ap

AKTUELT NÅ