Hopp til innhold

Jensen om Meyer: Jeg advarte henne

Christine Meyer ble advart mot å gjennomføre den omstridte omorganiseringen uten å lytte til advarsler og bekymringer fra departementet og andre samfunnsaktører. Derfor landet jeg på at jeg ikke har tillit til Meyer, sier finansminister Siv Jensen om hvorfor SSB-sjefen måtte gå.

Siv Jensen sier hun advarte SSB-sjefen

I natt en knapp time før SSB-sjefen Christine Meyer trakk seg, kom VG med et oppslag som satte saken i et helt nytt lys. Finansdepartementet skal ha bedt Meyer ikke å flytte på forskeren Erling Holmøy, mannen bak SSBs innvandringsregnskap. Dersom Holmøy fortsatt fikk være i forskningsavdelingen, ville alt gå fint, sa finansdepartementets folk til Meyer, i det som ifølge VG omtales som en hemmelig telefonsamtale.

Stemmer ikke

– Nei, samtalene har ikke vært hemmelig. Og de er gjengitt ukorrekt, det er rett og slett feil, sier Siv Jensen til NRK Dagsnytt atten.

Jensen legger til at de ikke har prøvd å styre dette personalmessig. Jensen sier til NRK at problemet er at Meyer har valgt å gjennomføre en omorganisering som finansdepartementet har advart mot helt siden januar, og som mange andre samfunnsaktører har advart mot.

Ifølge VG svarte Meyer at dersom Holmøy skulle få bli i forskningsavdelingen, måtte du instruere henne skriftlig?

-– Det er helt utenkelig. Det har ikke vært på tale fra hverken meg eller finansdepartementet sin side å gjøre dette, sier Jensen.

Siv Jensen legger til at de har advart og påpekt at omorganiseringen slik Meyer ønsket var feil. Tross advarslene gikk Meyer videre mener Jensen.

– Vi har snudd alle steiner for å bidra til ro og fremtidig tillit, sier Jensen.

Christine Meyer

Pressekonferanse med SSB-sjef Christine Meyer 10/11 som sier at hun ikke har levert noen oppsigelse og at hun heller ikke har fått varsel om oppsigelse.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

SSBs omorganisering har fått stor oppmerksomhet i de siste ukene. Administrerende direktør Christine Meyer har vært innkalt til flere oppvaskmøter hos finansministeren. Natt til søndag sluttet hun i Statistisk sentralbyrå etter uker med bråk og politisk dragkamp med Siv Jensen. I forkant av dette hadde finansminister Siv Jensen (Frp) sagt at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer.

Fryktet SSB ikke kunne levere

Nå minner finansminister Siv Jensen om at de siden januar har påpekt to ting, at det ikke var lurt med en stor omorganisering før statistikkutvalget skulle levere sin rapport, og at en stor omorganisering ville føre til at SSB ikke kunne levere på samfunnsoppdraget sitt.

Mange vil si at Meyer blant annet ble tilsatt for å sette i verk en omorganisering?

– Alle offentlige etatsledere skal modernisere og effektivisere for å få mest mulig ut av pengene sine. Når man skal gjennomføre omorganiseringsprosesser så må de være godt forankret, de må ha støtte og tillit. I denne situasjonen har vi advart siden januar. Fordi vi har satt ned et statistikklovutvalg som skal se på forskningsaktiviteten i SSB, sier Siv Jensen til NRK.

Kaski savner troverdig dokumentasjon fra Siv Jensen

Spekulasjon rundt motiv

Meyer viste på sin pressekonferanse 10. november til at SSB hadde fått støtte fra finansdepartementet for å modernisere og effektivisere SSB. Og at de hadde holdt departementet og styret løpende orientert om arbeidet. SSB fikk støtte helt frem til innplasseringen av forskere ble kjent for litt over to uker siden, fortalte Meyer.

– Ja, vi har ønsket omorganisering. Og ja, det har vært en dialog. Men det har ikke vært uttrykt full støtte fra departementet.

Finansdepartementet skal ha bedt Meyer om ikke å flytte på forskeren Erling Holmøy, mannen bak SSBs innvandringsregnskap. Det er ikke Siv Jensen enig i.

– Navnet på flere forskere er kommet opp i samtalene mellom Christine Meyer og departementet.

Kritikken mot deg går på at du ikke har dratt i bremsene før navnet til forsker Erlig Holmøy dukket opp?

– Jeg har ikke vært opptatt av enkeltpersoner i denne saken. Det skal jeg heller ikke være. SSB er avhengig av å ha faglig tillit og er uavhengig.

Jensen viser til at det er fire grunner til at hun landet ned på at hun ikke har tillit til Meyer:

  • At hun advarte Meyer mot omorganiseringen
  • At Meyer gikk videre tross advarsler
  • At tilliten var i ferd med å slå sprekker
  • Og at samtalene i det siste ikke vært tillitvekkende nok.

– Skal vi få ro i SSB så måtte det ny leder til. Jeg registrerer i dag at også ansatte i SSB er glad for at man har fått på plass en som fungerer, sier Siv Jensen til NRK.

AKTUELT NÅ