Hopp til innhold

Jusprofessor mener Siv Jensen har gått over streken i striden med SSB-direktøren

– Måten finansministeren har utøvet politisk press mot direktøren i SSB går over streken og er upassende, sier jusprofessor Mads Andenæs.

Mads Andenæs

Jusprofessor Mads Andenæs mener ryktet til Statistisk sentralbyrå nå er skadet i utlandet etter de siste ukers strid.

Foto: NRK

SSBs omorganisering har fått stor oppmerksomhet i de siste ukene. Administrerende direktør Christine Meyer har vært innkalt til flere oppvaskmøter hos finansministeren. Natt til søndag sluttet hun i Statistisk sentralbyrå etter uker med bråk og politisk drakamp med Siv Jensen.

Hemmelig samtale

Den 21. oktober ble det kjent at 25 forskere, blant dem Erling Holmøy skulle flyttes ut av forskningsavdelingen i SSB.

VG skriver i dag at et par dager før Meyer hadde et oppvaskmøte hos finansministeren den 30. oktober fikk hun en uoffisiell telefonsamtale fra Finansdepartementet. Meyer har hittil ikke sagt hvem som ringte henne. Her ble det uttalt at alt ville «gå fint» hvis omdiskuterte Holmøy fikk jobben tilbake.

Christine B. Meyer, Konkurransetilsynet

Christine Meyer trodde hun skulle klare å få ro i SSB igjen, men det endte med at hun måtte slutte.

Foto: Marit Hommedal

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet avviser at de har bedt Meyer flytte Holmøy.

– Dialogen har gått på mange mulige løsninger, blant annet om utvelgelseskriteriene kunne utvides slik at disse modellene ble sikret i forskningsavdelingen. I den forbindelse har flere navn vært nevnt, også Erling Holmøy, men vi har aldri bedt Christine Meyer flytte Holmøy tilbake til forskningsavdelingen, svarer hun til VG.

Må følge reglene

Jusprofessor Mads Andenæs forsker på hvordan den økonomiske politikken i Norge blir til. Han har også jobbet i økonomiavdelingen i Finansdepartementet.

Han mener det er utøvd upassende politisk press i denne saken.

– SSBs sjef er ikke uavhengig om hun til enhver tid er avhengig av sittende statsråds tillit, sier Andenæs til NRK.

– Unngå lekkasjer

Han peker på fem punkter som er viktige i samhandlingen mellom SSB og departementet for å bevare uavhengigheten:

  • Mer nøktern saksbehandling og mindre personlig engasjement enn finansministeren benyttet seg av denne gangen.
  • Tildelingsbrev er et av virkemidlene hun har. Dette er det sentrale styringsverktøyet fra et departement til en underliggende virksomhet. Dette skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultastmål og rapporteringskrav.
  • Ikke betone «tillit» i forhold til leder for institusjon hvor uavhengighet er så sentralt.
  • Unngå lekkasjer og ikke etterlate inntrykk av at det ligger utenforliggende illegitime hensyn bak.
  • Behandle folk med respekt og ikke reagere raskt og uoverveid.

Innvandringsforskning

Christine Meyer har sagt at hun nå går tilbake til en professorstilling ved NHH.

Meyer er motstander mot såkalte innvandringsregnskap. Hun mener de kan stigmatisere enkeltgrupper,

Mange har spekulert i at dette kan være der uenigheten med Frps Siv Jensen startet.

Siv Jensen

Finansminister Siv Jensen mistet tilliten til direktøren i Statistisk sentralbyrå.

Foto: NRK

Mistet kontrollen

Ifølge VG sier Meyer at det har vært en diskusjon mellom henne og ledelsen i finansdepartementet om at hun burde ha utsatt hele omorganiseringen av forskningsavdelingen i SSB til etter at Statistikklovutvalget la fram sin innstilling.

Hun skal ha nektet å innfri disse kravene ved den første anledningen, men skal siden ha gått tilbake på dette standpunktet.

Christine Meyer trodde lenge hun kunne komme til enighet om å utsette omorganiseringen og få ro i SSB. Men bråket eskalerte og det ble etter hvert klart at Meyer ikke hadde tillit hos Finansministeren.

– Ryktet er skadet

Mads Andenæs mener dette kommer til å bli lagt merke til i utlandet.

– Et korrekt og statistisk grunnlag for den økonomiske politikken må være troverdig, slik det nå har utviklet seg med finansministerens engasjement i saken så kleber det nå noe ved byråets uavhengighet. Jeg mener SSBs rykte nå er skadet, sier Andenæs til NRK.

AKTUELT NÅ