Nordea investerer i atomvåpen-selskaper

Nordea investerer i selskap som produserer atomvåpen. – Det er en skandale at Nordea har atomvåpenprodusenter i sin portefølje, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Nordea

Nordea investerer i fond som er svartelistet av Statens pensjonsfond utland.

En av norges største banker, Nordea, investerer i selskaper som produserer atomvåpen.

Nordea investerer i flere store selskaper som produserer atomvåpen, selv om oljefondet har svartelistet selskapene, og andre norske storbanker har valgt å trekke seg ut.

Dermed kan nordmenns sparepenger være med på å finansiere kjernefysiske våpen.

Økonomi - og etikkprofessor Alexander Cappelen ved Handelshøgskolen i Bergen etterlyser ansvarlighet fra Nordea.

– Grunnleggende sett må Nordea, som alle andre eiere, stille seg spørsmålet om atomvåpenproduksjon er en type virksomhet som de ønsker å medvirke til, og som de ønsker å tjene penger på, sier Cappelen til NRK.

– Samfunnsansvar dreier seg om mer enn bare å følge loven. De kan ikke bare å sitte og vente til noen andre gjør en vurdering for dem, sier Cappelen.

Arild Hermstad

Arild Hermstad i Framtiden i våre hender mener Nordea må trekke seg ut av selskapene.

Foto: NRK

Kritikk i 2009

Allerede i 2009 fikk Nordea og flere andre banker kritikk for at de investerte i atomvåpenprodusenter.

Leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad, reagerer kraftig på at Nordea ikke har tatt til seg kritikken.

– Vi synes det er veldig beklagelig, og veldig trist at ikke Nordea følger det som har blitt praksis i bransjen. Det å tjene penger på kjernevåpenproduksjon mener vi er langt utenfor det som er etisk akseptabelt, sier Hermstad.

Framtiden i våre hender har gått gjennom Nordeas investeringsportefølje, og har blant annet funnet bedrifter som Boeing Co. og EADS. Dette er store selskaper som leverer sentrale deler til produksjon av atomvåpen.

Hermstad er ikke imponert over Nordeas investeringspolitikk, og har en klar oppfordring til selskapet.

– De må selge seg ut av selskapene, og de må gjøre det tydelig at man ikke aksepterer investeringer i kjernevåpen.

– Interessant at andre holder seg unna

Da Nordea fikk kritikk for to år siden, fordi det ble kjent at man solgte fond i selskaper som produserte klasevåpen og atomvåpen.

Som svar på kritikken forsikret banken både kunder og kritikere om at de engasjerte seg i selskapene for å endre deres praksis, og at de ville trekke seg ut dersom det ikke ble oppnådd endringer.

Banken valgte samtidig å opprette en egen avdeling som skulle ta kontroll over etikkarbeidet, et arbeid som tidligere ble gjort av et eksternt selskap.

– Mer enn bare å følge loven

Leder for ansvarlige investeringer i Nordea, Sasja Beslik, synes det er «interessant» at andre norske banker har valgt å holde seg unna bedrifter som Boeing og EADS.

Beslik sier at Nordea ikke vil trekke seg ut av selskapene før det finnes et internasjonalt regelverk mot atomvåpen.

– Vi gjør ikke det før vi ser at det finnes en internasjonalt ratifisert konvensjon som gjelder dette, og i dag finnes ikke dette, sier Beslik.

Dette klinger dårlig i ørene til økonomi - og etikkprofessor Cappelen.

– Samfunnsansvar dreier seg om mer enn bare å følge loven. De kan ikke bare å sitte og vente til noen andre gjør en vurdering for dem, sier Cappelen.

– Trenger internasjonalt forbud

Sasja Beslik

Sasjal Beslik synes det er interessant at andre norske banker har valgt å trekke seg ut av selskapene.

Foto: NORDEA/Flickr

Etter at Nordea fikk kritikk for to år siden valgte selskapet å trekke seg ut av selskaper som produserer klasevåpen.

I et dokument Framtiden våre hender har sendt ut, begrunner Sasja Beslik i Nordea dette med at det ble internasjonalt forbud mot å investere i selskap som produserer klasevåpen.

– For at vi skal kunne gjøre en forskjell trenger vi et internasjonalt forbud som vil gi mange investorer en mulighet til å handle kollektivt, slik det ble gjort med klasevåpen, sier Beslik i dokumentet, som er formet som en nyhetsartikkel.

Beslik mener likevel Nordea er et av de ledende selskapene på ansvarlige investeringer i Norden.

– Vi har et team på syv medarbeidere som jobber både med å analysere investeringene vi gjør og med aktivt eierskap. Men å innføre forbud mot atomvåpen kan fort balle på seg, sier Beslik, ifølge Framtiden i våre hender.

– Hvis jeg skal tilråde Nordea å ekskludere selskaper som er involvert i produksjon av kjernefysiske våpen, så får vi plutselig folk som kommer til oss og stiller spørsmål ved hvorfor vi ikke utestenger selskaper som produserer mobiltelefoner, fordi disse er skadelige for folks helse, sier Beslik.

SISTE NYTT

Siste meldinger