Intensiverer ubåt-aktiviteten

Russerne øker sin militæraktivitet i nordområdene. Nå intensiverer Forsvaret ubåt-overvåkningen.

Ubåt

Norske ubåter brukes nå aktivt for å følge med hva som skjer i nordområdene.

De siste månedene har russiske krigsskip flere ganger oppholdt seg utenfor norskekysten.  Disse fartøyene har tatt i bruk sonar for å finne ut hvor de norske ubåtene befinner seg og sende et signal om at de igjen er i havområdene utenfor Norge

Russerne har med andre ord fått Forsvaret til å trappe opp sin etterretningsaktivitet i Nord-Norge.

Øker aktiviteten

Dermed er norske ubåter igjen på etterretningsoppdrag i nordområdene etter flere års fravær. De skal, avlytte, observere og dokumentere.

- Med undervannsbåten kan man holde seg skjult, slik at vi kan være i et område uten å fortelle at vi er der. Vi ser etter fiskeriaktiv eller enheter som opererer inn og ut av norske territorialfarvann, noe de ikke har lov til. Det kan også dreie seg om militære aktiviter eller irregulær aktivitet. Dette er vi på jakt etter, sier sjefen for ubåtvåpenet Erik Bøe til NRK.

Vil ha svar

Ubåtene vil øke etterretningsaktiviteten langs norskekysten, om nødvendig ved hjelp av spesialstyrker. Sjøforsvaret mener det må til for å unngå at militære fartøy eller fly beveger seg inn på norsk område eller at noen stjeler norske ressurser.

Statssekretær Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet sier til NRK i kveld at regjeringen vil bruke økte ressurser for å få en bedre oversikt over russernes opptrapping. Samtidig ber norske myndigheter om en forklaring fra russerne på det som nå foregår.

Se Lørdagsrevyen-reportasjen fra havdypet:

Øker ubåt-aktiviteten

SISTE NYTT

Siste meldinger