Hopp til innhold

Fikk 200 millioner i krisestøtte - ga penger til eierne

Bedriftene fikk strømstøtte mot ikke å gi eierne utbytte. Likevel ga inntil 170 bedrifter penger til eierne.

Hansa Moelven Stavanger OIlers

GA PENGER: Hansa Borg, Moelven og DNB Arena er blant selskapene som har gitt utbytte eller konsernbidrag, samtidig som de fikk strømstøtte.

Strømstøtten til næringslivet hadde en trang fødsel. Regjeringen sa først nei til å hjelpe bedrifter som slet med høye strømregninger. Så, etter press fra LO, NHO og Stortinget, snudde de.

For å unngå at statsstøtte havnet rett i lomma på eierne, hadde regjeringen ett upopulært krav, sett fra bedriftenes ståsted:

Bedriftene som fikk krisepenger kunne ikke betale penger til eierne i form av utbytte eller konsernbidrag.

Utbytte er når en person som eier en bedrift får tatt ut penger fra bedriften. Konsernbidrag er når en bedrift som eier en annen bedrift får hentet ut penger.

Pressekonferanse om strømstøtte til næringslivet

Næringsminister Jan Christian Vestre (i midten) la frem strømstøtte til næringslivet sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik (til venstre) og NHO-leder Ole Erik Almlid (t.h).

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Forbudet skulle myndighetene kontrollere gjennom stikkprøver. NRKs undersøkelser viser at ordningen var langt fra vanntett:

For inntil 170 av bedriftene som fikk krisestøtte ga utbytte eller konsernbidrag. Til sammen fikk disse bedriftene tildelt 200 millioner kroner.

Hvis bedriftene har gitt utbytte eller konsernbidrag, må de betalte tilbake strømstøtten. Hvis de blir oppdaget i stikkprøvekontrollen, får de i tillegg en straff.

Erkjenner feil

NRK har kontaktet elleve av bedriftene som fikk krisehjelp.

Fire av disse sier at de gjorde feil, da de ga utbytte eller konsernbidrag.

Bryggerigiganten Hansa Borg er en av disse. Da ga 20 millioner kroner i utbytte til morselskapet. Bryggeriet, som eies av danske Unibrew, vil derfor tilbakeføre konsernbidraget.

– Her er det blitt gjort en feil, sier Stina Kildedal-Johannessen, leder for kommunikasjon & bærekraft i Hansa Borg.

Stina Kildedal-Johannessen, bærekraft- og kommunikasjonsleder Hansa Borg.

Stina Kildedal-Johannessen i Hansa Borg.

Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Hansa Borg fikk i fjor tildelt 4,7 millioner kroner fra Energitilskuddsordningen. Samtidig hadde konsernet 28,4 millioner kroner i overskudd.

Opplever at bedriftene følger reglene

NRK har lagt frem tallene til Nærings- og fiskeridepartementet. På spørsmål om hva som vil skje med bedriftene som har betalt utbytte eller konsernbidrag, svarer statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap):

– Det er vanskelig å ta stilling til enkeltsaker.

Utenriksdepartementet har møte om Freia-boikotten

Statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hva tenker du om at så mange bedrifter har tatt utbytte, tross forbudet i ordningen?

Hvis så mange velger å ta utbytte, så må de tilbakebetale støtten. Men det er veldig viktig for meg å si at vi har tillit til norsk næringsliv, svarer Ingebrigtsen.

Enova forvalter ordningen, og de skal gjennomføre kontroller. Ingebrigtsen ber bedriftene om å ta kontakte Enova, hvis de har betalt utbytte eller konsernbidrag.

Illustrerer ikke det at mange likevel tok utbytte og konsernbidrag at dere hadde for stor tillit til næringslivet?

Nei, jeg opplever det ikke sånn. Jeg opplever at bedriftene følger regelverket.

Bla for å lese hva bedriftene NRK har kontaktet svarer:

Stavanger Oilers Sparta

Stavanger Oilers

 • Konsernbidrag i 2022: 6,1 millioner kroner.
 • Overskudd i 2022: 4 millioner kroner.
 • Tildelt støttebeløp: 3,4 millioner kroner.

DNB Arena, som er heleid av ishockeyklubben Stavanger Oilers, sier at konsernbidraget er et skatteteknisk grep.

«Selskapet er i skattekonsern og mottar et like stort konsernbidrag som det avgir​​​​​​​», skriver styremedlem Johan Fredrik Brandt.

Konsernbidraget har ikke gått til en eier, og de har derfor vurdert at konsernbidraget er i tråd med kravene i Energitilskuddsordningene.

«​​​​​​​Når det er sagt så har vi rettet en henvendelse til Enova relatert til dette og avventer et svar», skriver Brandt.

Tall for datterselskap.

Eiendom

Theodor Eiendom

 • Konsernbidrag i 2022: 15,1 millioner kroner
 • Underskudd i 2022: 668.000 kroner.
 • Tildelt støttebeløp: 3 millioner kroner

Theodor Eiendom, som holder til i Bergen, leier ut kontor-, butikk- og lagerlokaler. De viser til at regjeringen åpnet for at konsern kunne gi utbytte, hvis pengene i praksis gikk til et datterselskap.

«Søknaden er sendt fra Theodor Eiendom AS på vegne av tre av våre datterselskaper. Så det er altså for disse tre selskapene vi har søkt om og mottatt tilskudd», skriver daglig leder Ole-Jørgen Fæø.

Ved årsoppgjør for 2022 så de at det ville gå konsernbidrag fra ett av disse selskapene.

«Vi sendte derfor 15.06.23 melding til Energitilskuddordningen om hvordan, og hvor vi kan tilbakebetale den andelen av tilskuddet som gjelder Godvik Næringspark AS. Meldingen tilbake var at systemet for dette vil være klart høsten 2023», skriver Fæø.

Fæø påpeker at 410.960 er forbruksavhengig tilskudd. Resten er til tilskudd for energieffektivisering og revisorkostnader.

Vafos.

Vafos

 • Konsernbidrag i 2022: 11,7 millioner kroner.
 • Underskudd i 2022: 40,1 millioner kroner.
 • Tildelt støttebeløp: 3,5 millioner kroner.

Tremasseprodusenten Vafos i Kragerø svarer:

«Beklageligvis har vi begått en feil ved avsette konsernbidraget. Vi takker for at dere har gjort oss oppmerksomme på dette», skriver finansdirektør Thomas Engløkken.

Engløkken opplyser at de allerede har betalt tilbake konsernbidraget som ble gitt.

Tall for datterselskap.

Jæren overflatebehandling

Jæren Overflatebehandling

 • Utbytte i 2022: 10 millioner kroner.
 • Underskudd i 2022: 4,9 millioner kroner.
 • Tildelt støttebeløp: 2,4 millioner kroner.

Rogalandsbedriften driver med behandlinger slik ulike typer materialer skal tåle naturkrefter og bruk. 2,1 millioner kroner av tildelingen var til energieffektiviseringstiltak. Størstedelen av disse tiltakene måtte de betale selv, opplyser daglig leder Kurt Hansen.

«Vi har ikke mottatt tilskuddet det henvises til da vi valgte å ikke gå videre med investeringen der tilskuddet ble ansøkt», skriver Hansen.

De fikk 290.000 i støtte for den høye strømregningen. Dette betalte de tilbake etter at NRK tok kontakt.

«Det var dessverre en forglemmelse når styret vedtok årsregnskapet i mai 2023, at vi hadde søkt om strømstøtte og mottatt dette i desember 2022. Dette er selvfølgelig sterkt beklagelig», skriver Hansen.

Jærhagen

Jærhagen

 • Konsernbidrag i 2022: 8,3 millioner kroner.
 • Overskudd i 2022: 46 millioner kroner.
 • Tildelt støttebeløp: 3,2 millioner kroner.

Kjøpesenteret Jærhagen på Kleppe sier at det ved en feil ble vedtatt å gi konsernbidrag i 2022.

«Vi har dialog med Enova om justering av dette, og vi vil korrigere så snart vi mottar svar», skriver senterleder Siri Øksnesvad Olsen.

Størstedelen av tilskuddet de fikk, var til energieffektivisering.

«Vi er i full gang med prosjektering og etter hvert installering av nye ventilasjonsanlegg som vil medføre vesentlige energibesparelser. Støtte til dette tiltaket vil først utbetales når installering er sluttført og Enova har godkjent sluttrapporten», skriver Øksnesvad Olsen videre.

Tall for datterselskap.

Skb Eiendom

 • Utbytte i 2022: 7,5 millioner kroner.
 • Overskudd i 2022: 38,2 millioner kroner.
 • Tildelt støttebeløp: 1,2 millioner kroner.

Osloselskapet har til sammen 140.000 kvadratmeter i form av utleieboliger og næringseiendom. Skb Eiendom har formelt søkt om pengene, men det er på vegne av datterselskap i konsernet, opplyser de.

«SKB Eiendom AS har ikke søkt om støtte på egne vegne og har derfor anledning til å utbetale utbytte til Stiftelsen Kaare Bergs allmennyttige arbeid», skriver administrerende direktør Dag Sten.

Sten påpeker at datterselskapene som mottok støtten ikke har betalt utbytte eller konsernbidrag.

«Vi har således handlet i tråd med regelverket og hensikten med ordningen», svarer han.

Tall for konsern.

Moelven Industrier

Moelven Industrier

 • Utbytte i 2022: 694 millioner kroner.
 • Overskudd i 2022: 1.756 millioner kroner.
 • Tildelt støttebeløp: 4,2 millioner kroner.

Trevarekjempen Moelven Industrier har tolket loven til at konsernet kunne betale utbytte, selv om de formelt søkte som konsern.

«Vi har hatt en åpen dialog med både Enova omkring dette, og det har vært enighet om at forbudet mot utbytte/konsernbidrag gjelder selskapet som mottar støtte. I dette tilfellet altså 3 datterselskaper»​​​​​​​, skriver kommunikasjonsdirektør Magne Vikøren.

De vil betale tilbake støtten, hvis det likevel viser seg at de ikke kunne betale ut utbytte, informerer Vikøren.

Tall for konsern.

2V8L_Y3s7Bk

Hansa Borg Bryggerier

 • Utbytte i 2022: 20 millioner kroner.
 • Overskudd 2022: 46,2 millioner kroner.
 • Tildelt støttebeløp: 4,7 millioner kroner.

Norges nest største bryggeri, Hansa Borg, sier at de har gjort feil.

«Vi har varslet aktuelle myndigheter om at forholdet vil bli korrigert», skriver leder for kommunikasjon & bærekraft, Stina Kildedal-Johannessen.

Bryggeriet eies av danske Royal Unibrew.

«Beslutninger om konsernbidrag er en prosess som alltid gjennomføres i forbindelse med årsoppgjøret, og det er her snakk om rene konserninterne transaksjoner», skriver hun.

Tall for konsern.

To av bedriftene NRK har kontaktet sier at de ikke har betalt utbytte eller konsernbidrag. De viser til feilregistreringer i de offentlige regnskapene. Disse er ikke med i NRKs tall.

694 millioner i utbytte – innafor reglene

Selv om en bedrift har betalt utbytte, så betyr det ikke at de har brutt noen regler.

Konsern som fikk støtte kunne gi eierne utbytte. Det kommer av at utbytteforbudet kun gjelder datterselskapet som fikk tildelt støtte ikke de andre selskapene i konsernet. Av de elleve bedriftene NRK har kontaktet, peker tre av dem på dette.

Ett av disse selskapene er trevarekonsernet Moelven. De ga 694 millioner kroner i utbytte.

– Selskapene vi søkte for har verken bidratt med konsernbidrag eller utbytte. De var støtteberettiget, og de har mottatt denne støtten, sier kommunikasjonsdirektør Magne Vikøren.

Magne Vikøren i et kontorlandskap.

Magne Vikøren er kommunikasjonsdirektør i Moelven.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Han sier at Moelven vurderte å trekke søknaden til Energitilskuddsordningen, siden de måtte søke som konsern.

– Det var nettopp for at det ikke skulle legge et hinder for et utbytte til eierne våre, sier Vikøren.

Moelven Industrier fikk tildelt 4,2 millioner kroner. Samtidig hadde konsernet et overskudd på 1,7 milliarder kroner.

Moelven Industrier

Pandemiårene har gitt Moelven Industrier sterk økonomisk medvind.

Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Konsernet som helhet gikk med overskudd i fjor. Hva gjorde at dere søkte om strømstøtte?

– Dyrtiden meldte sin ankomst da. For datterselskapene vi søkte for, så hadde de åpenbart energikostnader opp mot omsetning som var spesielt høye. Da var de støtteberettiget, svarer Vikøren.

Veiene rundt forbudet

At konsern fikk ta utbytte er ikke en uthuling av regelverket, mener Ingebrigtsen i Næringsdepartementet.

– Reglene er krystallklare. Den som mottar strømstøtten kan ikke betale ut utbytte.

– Hvorfor fikk store konsern betale utbytte, men ikke den lokale bakeren på hjørnet?

– Det avgjørende her er hvem som har mottatt strømstøtten. Hvis den lille bedriften har mottatt strømstøtte, så kan den ikke betale utbytte. Et datterselskap i et konsern kan motta strømstøtte, men da kan ikke datterselskapet betale ut utbytte. Så reglene her er like for alle.

Hjemmebakt eltefritt grytebrød

Hvis dette brødet ble bakt av et lokalt bakeri, kunne ikke eieren ta utbytte. Dersom bakeriet var en del av et konsern, stiller det seg annerledes.

Foto: Marianne Løvland / NTB

Hvis et selskap i et konsern har utbytteforbud, så kan konsernet ta mer utbytte fra andre selskaper i konsernet.

Ser dere at det er en mulighet for aksjeeiere i konserner?

– Du kan i hvert fall ikke ta ut det du har fått i strømstøtte i utbytte. Der er reglene krystallklare.

Det finnes flere veier rundt utbytteforbudet. Eierne kan heller ta mer utbytte senere. Hvis de trenger penger nå, kan eierne ta opp lån, som de betaler tilbake med neste års utbytte.

– Hvilken verdi har et slikt utbytteforbud?

– Det understreker at disse pengene skal gå til selskapene og ikke eierne. I tillegg gjelder utbytteforbudet 2022 og 2023. Det skal hindre at omgåelser skjer, svarer Ingebrigtsen.

Bedriftene som fikk støtte kan altså dele ut penger fra og med januar.

Ingen systematiske kontroller

Kontrollen av at bedriftene utbytteforbudet er basert på stikkprøver. NRK har spurt de elleve bedriftene vi kontaktet om de har opplevd kontroller av utbytteforbudet.

Av bedriftene som har svart på spørsmålet, er det ingen som til nå opplevd kontroller.

– Hvorfor er kontrollen av utbytteforbudet stikkprøvebasert?

– Ofte gjøres det på akkurat den måten. Enova har veldig mange ordninger, hvor de har systemer hvor de gjør stikkprøver.

excel datasett strømstøtte

NRKs datasett med regnskapene til alle bedriftene som fikk strømstøtte.

Foto: Skjermdump / NRK

– Har dere mer systematiske eller tekniske kontroller, for eksempel ved datakjøringer av regnskaper opp mot mottakere?

– Det er Enova som kommer til å gjennomføre denne stikkprøvekontrollen. Og jeg kjenner meg trygg på at Enova kommer til å gjennomføre den kontrollen som gir best mulig effekt.

Halvard Ingebrigtsen (Ap), Viken fylkeskommune

Halvard Ingebrigtsen (Ap) i Næringsdepartementet sier det ennå er tidlig, når det gjelder kontroller.

Foto: Morten Brakestad

– Hvorfor sjekker dere ikke alle bedriftene?

– Det er 3200 bedrifter som er inne i ordningen. Og de aller fleste bedriftene er jeg helt sikre på at blir å følge dette regelverket. Så vil det sikkert være noen som ikke vil gjøre det. Og da tenker jeg at vi får bruke stikkprøvekontroller for å finne ut av det, og ikke undersøke hver eneste en. Det er både ineffektivt og tungvint, sier han.

Regjeringen mener også at når bedrifter får penger av staten, kan staten stole litt på at bedriftene gjør som de har lovet.

– Jeg tror tillit er et nøkkelord her. Men det er viktig å ha stikkprøvekontroller for å sjekke at alle faktisk gjør det.

Les også Ga utleiere 1,1 milliarder i statsstøtte

Fram Eiendom eier flere eiendommer på Skøyen i Oslo.

29.09.23, 13:40: Etter publisering av saken er Hotell Ullensvang tatt ut av saken, da konsernbidraget var et resultat av en feilregistrering i regnskapet deres.

AKTUELT NÅ