Innovasjon Norge ber Norge satse på seks næringer i fremtiden

Norsk næringsliv bør satse på seks områder i framtida. Det er budskapet fra administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, når hun i ettermiddag holder Innovasjonstalen 2016.

Anita Krohn Traaseth

Anita Krohn Traaseth legger frem seks områder som Innovasjon Norge mener er riktig retning for Norge og norsk næringsliv gjennom den omstillingen vi nå er midt oppe i.

Foto: STAFF / Reuters

  • Bioøkonomi
  • Ren energi
  • Havrommet
  • Helse
  • Kreative næringer og reiseliv
  • Smarte byer

– Disse seks områdene er områder hvor Norge har klare konkurransefortrinn og de er også svar på de utfordringene som verden allerede har definert med FNs bærekraftsmål, forteller administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, til NRK.

I dag legger tre av de viktigste premissleverandørene for omstilling, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Siva, fram forslag til hva som må til for å fornye industrien og næringslivet i Norge.

Innspill fra hele Norge

Innovasjon Norge mener det ikke handler om å velge en enkelt næring å satse på, men i alt seks områder. Alt dette er områder hvor de mener Norge har spesielle fortrinn som landet bør utnytte maksimalt.

Innspillene og innholdet fra dem bygger primært på en massiv mobiliseringsrunde som de hadde i 2015, kalt «Drømmeløftet». Det er resultatene fra alle disse innspillene som selskapet nå legger frem.

– Vi har fått innspill fra alt fra Stavanger Symfoniorkester til Sametinget, Statkraft - alt som kryper og går av norsk næringsliv. Både fra etablerte bedrifter og nye gründere i oppstartsfasen, sier Krohn Traaseth.

– Trenger en tydeligere retning fremover

I tillegg har Innovasjon Norge hatt møter internasjonalt i 35 land og snakket med ambassadører og generalkonsuler og fått innspill til «hvilke mulighetsområder Norge har for å lage ny særstilling».

Dette kan til forveksling ligne på et grønt skifte, men det er mer enn det - det er ispedd både blått og rødt, sier Traaseth.

– Samtidig har vi mobilisert industri og næringsliv for å få noe klare ideer om hva det er vi trenger fremover: En tydeligere retning, en forståelse av at bærekraft består av både økonomisk vekt, grønnere hensyn, og også sosiale hensyn, sier hun.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger