Hopp til innhold

Innfører karakterkrav på sykepleierstudiet

I 2019 må alle som vil inn på sykepleierstudiet ha minst tre i norsk og matte fra videregående for å komme inn. Regjeringens endringer kan føre til tomme studieplasser flere steder i landet.

Sykepleierstudenter ved Nord universitet i Levanger

ENGASJERTE: Sykepleierstudentene i Levanger er opptatt av god kvalitet på studiet, men uenige i om et karakterkrav er riktig vei å gå.

Foto: Rita Kleven

– Norsk er viktig for god kommunikasjon. Matte og medikamenter er også viktig, for kommer det en tidel feil, så er pasienten plutselig hardt rammet, sier sykepleierstudent ved Nord universitet i Levanger, Frida Snekvik.

Hun sitter mellom dunger av tykke bøker, datamaskiner og markeringstusjer på en lesesal i byen.

– Jeg er redd man blir valgt bort fordi man ikke har god nok karakter, og at noen som kanskje ikke har det som skal til utover matte og norsk kan komme inn, sier medstudent Inge Morken.

Ingen av studentene hadde karakterkrav da de kom inn på studiet, men fra 2019 blir det store forandringer.

– Bedre kvalitet med krav

Etter en høringsrunde har regjeringen bestemt seg. Alle søkere til sykepleierstudiet i Norge må fra 2019 ha minst snittkarakteren tre i norsk og matematikk fra videregående, for å komme inn. For elevene som har programfag matematikk holder det å stå.

Henrik Asheim (H)

VIKTIG: Kunnskapsminister Henrik Asheim mener vi får bedre sykepleiere, når det stilles krav til studentenes matte- og norskkunnskaper.

Foto: NRK

– Matte er veldig viktig når en skal håndtere medikamenter og norsk språk er viktig for å kommunisere med pasienten, sier kunnskapsminister Henrik Asheim (H).

– For å komme igjennom utdanningen og ha grunnlaget for å gjøre en god jobb som sykepleier, så mener vi at man må ha noen grunnleggende ferdigheter med seg inn i sykepleierutdanningen, og det er det vi nå gjør noe med.

Risikerer tomme studieplasser

Sykepleien er det aller mest populære studiet i Norge. I år hadde 15.738 søkere dette som sitt førstevalg. De to siste årene har det vært en økning på 22 prosent i antall søkere. Til tross for enorm interesse kan studieplasser fra 2019 bli stående tomme flere steder i landet, viser en utregning fra Samordna opptak (Ceres), som Khrono har omtalt.

Natasha Harkness

UTFORDRENDE: Seniorrådgiver Natasha Harkness ved Samordna opptak sier enkelte studiesteder kan ende opp med tomme studieplasser på sykepleierstudiet i 2019.

Foto: Ceres

– Det kan bli utfordrende for enkelte studiesteder å rekruttere, sier seniorrådgiver Natasha Harkness.

Hun har undersøkt konsekvensene av karaktergrenser og sett på sykepleierkullet 2016. Hver femte elev hadde ikke kommet inn med kommende krav om tre i matte og norsk. Ved enkelte universiteter mangler nesten 40 prosent av studentene i dag karakterene for å klare kravet til framtidas elever, blant dem er UiT, Nord Universitet og Høgskolen i Sørøst-Norge.

– Det vil da bety at studieplassene studiestedene har planlagt med studenter ikke blir fylt opp, sier Harkness.

– Forbered elevene

Ved Nord Universitet ser de positivt på høyere krav til kommende studenter, men universitet erkjenner at ettertraktede studieplasser kan bli stående tomme.

Trine Karlsen

MÅ OPPLYSE: Trine Karlsen ved Nord Universitet mener det er vikig å være tydelig på de nye sykepleierkravene for kommende søkere til utdanningen.

Foto: Svein-Arnt Eriksen, Nord Universitet

– Vi må kanskje jobbe mer systematisk opp mot de videregående skolene vi får mange studenter fra, for å forberede elevene på hva som trengs for å komme inn.

– Vi ser at kravet kan bli en utfordring for enkelte utdanningsinstitusjonen, svarer Asheim.

Han mener karakterkrav er riktig vei å gå, men at det må gjøres mer for å sikre rekrutteringen til sykepleierutdanningene, særlig i nord.

– Vi må sørge for statusen for utdanningen og yrket øker.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger