NRK Meny
Normal

Ingen tar tak i guttene

Gutter er overrepresentert blant elever som ikke passer inn i vanlig undervisning. Uønsket oppførsel er den vanligste årsaken til at elever tas ut av ordinær undervisning, viser en forskningsrapport.

Lena Hansen

Lena Hansen er kjent fra den populære dokumentarserien 'Lærerne' på NRK. Hun har jobbet som lærer i fem år og underviser på Årvoll skole i Oslo

Foto: NRK

På Årvoll skole har de utviklet et eget system for å opprettholde disiplin i klasserommet. Og kanskje derfor sliter ikke skolen med atferdsproblemer.

- Alle lærerne på skolen har blitt enig om felles regler som håndheves hver dag. Lærerne plikter å hilse på alle elevene. Og elevene skal stå oppreist ved pulten til de får beskjed om å sette seg, forteller Lena Hansen.

- Elevene må oppleve at de er en del av fellesskapet. Det er viktig at de ikke mister klasseromstilhørigheten.

Årvolls rektor i nettmøte NÅ

Les hva rektor svarte i nettmøtet

Se "Lærerne" i Nett-tv:

Må ut av klassene

Rapporten om spesialundervisning viser at elever som forstyrrer undervisningen svært ofte blir tatt ut av klassen etter enkeltvedtak om spesialundervisning.

Hansen mener det er feil å ta ut elevene som bråker, men at det i hvert enkelt tilfelle er viktig å utvise skjønn.

Les mer:

- Dette er norsk skole

Viktig å ivareta barna

Atferdsproblemer

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk, og har skrevet rapporten "Spesialundervisning i grunnskolen - stor avstand mellom idealer og realiteter". Den viser at atferdsproblemer først og fremst er et problem for guttene i skolen.

Thomas Nordahl

Thomas Nordahl, skoleforsker.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Diagnostisert og udiagnostiserte atferdsproblemer utgjør over 70 prosent i den såkalte vanskegruppen av elever, viser rapporten.

- Problematferd i tillegg til lese - og skrivevansker rammer først og fremst gutter.

- Skolen er bedre tilpasset for jenter. Guttene tas ut av klassen for å opprettholde disiplin, sier Nordahl.

- Teori står sterkt i skolen, men det skulle vært mer fysisk aktivitet. På skolen må man være flink til å sitte i ro. Jenter takler det bedre enn gutter.

Gode skoleprestasjoner gir ikke sosial aksept. Det kan være sosialt risikabelt for gutter å være flinke på skolen.

Thomas Nordahl

Feil med spesialundervisning

- Vi har ikke greid å få til effektive metoder på atferdsproblemer i skolen og barnehager. Lærerne makter ikke å ha disse elevene i klasserommet. Vi har for lite ressurser og kunnskap til å håndtere dem.

Willy Tore Mørk har forsket på atferdsproblemer i skolen i 15 år

- For lite kompetanse og ressurser på skolene tvinger lærere til å ta ut elevene av klassen. Håndtering av atferdsproblemer bør foregå i klassen av de vanlige lærerne, sier Mørch.

Les mer:

- Dette er en vond spiral

Store følger

Les hva lærerne svarte på nettmøtet.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger