Ingen sykehusledere i Helse Nord meldte inn mulige rollekonflikter

Da Riksrevisjonen undersøkte sykehusledere i Helse Nord, oppdaget de at lederne ikke oppga økonomiske interesser og bindinger utenfor hovedjobben, slik de skulle. Helseministeren har nå pålagt dem flere tiltak.

bent høie

KREVER RAPPORT: Helseminister Bent Høie er glad Riksrevisjonen avdekket dårlig kontroll med bierverv i sykehusene, men vil ha flere svar før sommeren.

Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

37 prosent av sykehusledere i Helse Nord hadde bierverv som kan være rapporteringspliktige.

Likevel hadde ingen av dem rapportert dem før Riksrevisjonen banket på døren i 2016 og 2017.

Det viser resultatene fra Riksrevisjonens undersøkelse, som kom før jul i fjor.

Skal hindre rollekonflikt

Med bierverv mener Riksrevisjonen aktivitet du gjør for en annen enn hovedarbeidsgiveren, samt eierinteresser og styreverv, lønnet eller ulønnet.
Biervervet kan gå utover jobben eller sette ansatte i interesse- eller lojalitetskonflikter.

Etter revisjonen har både regjeringen og helseforetaket satt i verk nye tiltak.

– Det er bra at det nå tas tak i en situasjon som ikke kan aksepteres, sier Nicholas Wilkinson fra SV. Han sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Nicholas Wilkinson

TILTAK NØDVENDIG: – Jeg forventer at helseministeren rydder opp, sier stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV).

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Bot og bedring


Allerede i fjor sommer fikk helseministeren kommentere Riksrevisjonen funn. Han lovet da bedring av forholdene.

bent høie

ORDENSPÅLEGG: – Jeg ga helseregionene i oppdrag å få orden på dette. Jeg er glad for at de allerede er godt i gang, spesielt i Helse-Nord, sier Bent Høie (H).

Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

Da du fikk rapporten og ble kjent med innholdet. Ble du forundret over at ingen helseledere i Nord-Norge hadde registrert noe som helst?

– Ja. Jeg ble også overrasket over at det var så stor forskjell mellom sykehusene og helseregionene. Jeg er derfor glad for Riksrevisjonens rapport og den nå blir tatt på alvor i helseregionene, sier Bent Høie.

Helse Nord

INGEN MELDTE FRA: I desember i fjor kom Riksrevisjonen med rapporten som viste at sykehuslederne i Helse-Nord ikke hadde registrert verv og andre interesser sånn som de skulle.

Foto: Helse Nord

Må rapportere før ferien


Og allerede nå er alt så mye bedre, sier helseministeren:

– Jeg ga helseregionene i oppdrag å få orden på dette. Jeg er glad for at de allerede er godt i gang med det, spesielt i Helse-Nord, sier Bent Høie (H).

Han har bedt om en ny status før sommeren.

– Selv om det allerede er en betydelig del som har registrert sine andre interesser, har jeg gitt beskjed om at dette blir et eget punkt på oppfølgingsmøtet i juni, sier han.

Mange tiltak i gang

Siden Riksrevisjonens startet undersøkelsene i nordnorske sykehus har 35 prosent av lederne i sykehusene og 63 prosent i det regionale helseforetaket registrert sine bierverv, ifølge Helse Nord.

Flere andre tiltak er satt i gang. Blant annet skal styret i det regionale helseforetaket diskutere saken.

– Styresaken kommer opp på første styremøte over sommerferien, skriver kommunikasjonsrådgiver Kenneth Lauritsen i et svar til oss.

Helse Nord ønsker ikke å kommentere Riksrevisjonens rapport utover det.

Ambulansefly Bodø lufthavn

NYE TILTAK: Siden Riksrevisjonens startet undersøkelsene i nordnorske sykehus har 35 % av lederne i sykehusene og 63 % i det regionale helseforetaket registrert sine bierverv, ifølge det regionale helseforetaket Helse Nord.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Pålegg fra 2013

Det var i 2013 at kravet om registrering av mulige uheldige rolleblandinger ble presisert i foretaksmøtet med alle de regionale helseforetakene i hele landet. Det ble forutsatt at eventuelle brudd på retningslinjer, orienteringsplikten og habilitetsregler skulle følges opp av det enkelte sykehus. Og akkurat det året ble det rapportert.

Men så ble det stille.

«Alle RHF-ene har omtalt bierverv i de årlige meldingene for 2013, men ingen har rapportert om bierverv i påfølgende år eller etterspurt slik rapportering fra underliggende helseforetak, slik de ble bedt om.» skrev Riksrevisjonen i undersøkelsen. Kortversjonen er på side 37 og den lange på side 233–263.

I mars i år ble kritikken stadfestet av Stortinget.

LES OGSÅ: Forsvarsministeren inhabil i luftambulansesaken

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger