– Jeg må fortsatt gjemme meg

Informanten er glad for at Spesialenheten har åpnet etterforskning av Oslo-politiet, men sier situasjonen er like farlig. Politiet må nå sørge for hennes sikkerhet, krever advokaten.

Oslo oversiktsbilde fra luften

USIKKER FREMTID: Den kvinnelige sier hun må gjemme seg i flere år, uanasett utfallet av Spesialenhetens etterforskning.

Foto: NRK LUFTFOTO

Dagen etter at NRK fortalte historien om informanten som føler seg utnyttet av politiet, iverksatte Spesialenheten etterforskning. De mener NRKs saker viser mulige instruksbrudd fra politiets side i forbindelse med informantbehandling.

Silje Elisabeth Stenvaag

KREVER HANDLING: Kvinnens advokat Silje Elisabeth Stenvaag sier politiet må sørge for kvinnens sikkerhet.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

På et hemmelig sted i Norge har den kvinnelige informanten fulgt de siste dagenes utvikling.

– Jeg er glad for at det blir etterforsket, og at de vil finne ut hva som er gjort galt. Men samtidig er jeg usikker, for jeg vet ikke hva som vil komme ut av det, sier hun.

Hennes håp er at politiet vil samarbeide med advokaten og sørge for hennes sikkerhet slik at hun slipper å gjemme seg.

Advokat krever tiltak

Kvinnens advokat Silje Elisabeth Stenvaag sier Oslo-politiet ikke kan være passive mens Spesialenhetens etterforsker.

– Spesialenhetens etterforskning utløser ikke noen plikt for politiet til å rydde opp, hjelpe henne eller gi henne erstatning. Oslo politidistrikt bør snarest gjøre en vurdering av hennes sikkerhet og hvilket ansvar de har for videre oppfølging av henne, sier Stenvaag.

Hvordan kvinnens sikkerhet er blitt ivaretatt, er en del av Spesialenhetens etterforskning.

– En etterforskning vil dreie seg om noe som har vært. Når det gjelder kvinnens sikkerhet, er det politiets ansvar, som også gjelder alle borgere, sier Liv Øyen, leder for etterforskningsavdelingen Øst-Norge i Spesialenheten.

Hendene til kvinne som sitter på i kjøretøy, pikselert

I SKJUL: Politiinformanten lever på et hemmelig sted i Norge. Hun frykter et kriminelt nettverk er ute etter henne. NRK må derfor skjule hennes identitet.

Foto: Ragnar Gulseth Berge / NRK

Oslo-politiet vil ikke uttale seg om saken.

– Av ulike hensyn så ønsker jeg ikke å kommentere noen sider ved saken. Uansett så håndterer ikke vi problemstillinger knyttet til vår virksomhet via media, sier politiinspektør Einar Aas, seksjonsleder for organisert kriminalitet i Oslo-politiet.

– Det at Spesialenheten har engasjert seg, har ikke ført til personellmessige endringer, sier Aas.

Advokaten til kvinnen ber politiet ta kontakt.

– Oslo politidistrikt bør, særlig ut fra moralske og etiske forpliktelser, ta kontakt med henne og i dialog med henne finne ut hvordan hun bør ivaretas videre. Selvsagt innenfor lovlige rammer, men sikkerhetene hennes bør de som et absolutt minimum ta ansvar for.

I tillegg til Spesialenhetens etterforskning har Venstre og KrF bedt om en redegjørelse fra justisminister Anders Anundsen.

Se saken som førte til Spesialenhetens etterforskning:

Den kvinnelige informanten lever i skjul for et tungt kriminelt miljø Hun har samarbeidet med politiet, men føler seg sviktet.

INFORMANT MENER HUN BLE SVIKTET: I lang tid har en utenlandsk kvinne var informant for politiet i Oslo. På grunn av kvinnens sikkerhet har vi anonymisert henne, og vært sparsomme med å fortelle om det hun har vært gjennom. Stemmen hennes er også byttet ut med stemmen til en NRK-journalist.

– Ingen beskyttelse

Den kvinnelige informanten sier hun ikke vil politibetjentene noe vondt, men at det skal komme fram hva de kan gjøre og hva de ikke kan gjøre.

– Hva hvis dere ikke hører noe fra politiet?

– Da ryker hun ut på gata. Uten beskyttelse, uten penger, uten nettverk. Hun er låst i et rettstomt rom, uten mulighet til hjelp. Det er det aller mest fortvilende med den situasjonen politiet har satt henne i, sier Stenvaag.

SISTE NYTT

Siste meldinger