Hopp til innhold

I fremtidens taxi skal vi flys førerløst

Fremtidens taxi kommer til å være førerløs og se ut som en drone, mener utvikleren av det førerløset fartøyet.

Volocopter flyr av seg selv

Det tyske selskapet Volocopter har allerede det førerløse fartøyet klart og det har vært testet i luften på førerløse turer. Det ser ut som en blanding av et helikopter og en drone og det flyr ubemannet av seg selv på oppdrag av oss som bestiller tur på appen.

Lukasz Gadowski i Volocopter

Lukasz Gadowski i Volocopter sier de førerløse lyft-taxiene kommer i drift om et par års tid

Foto: Volocopter

– Volocopter er utviklet til bruk i storbyer som holder på å kveles av trafikk og der trafikken på bakkenivået er sprengt, sier styreleder Lukasz Gadowski.

Han hevder at det elektriske fartøyet har sikkerheten i høysetet, at det er utviklet i tråd med dagens regler for sikkerhet.

– Blant annet kan det operere med kun halvparten av de 18 rotorene i drift, og det har innebygget fallskjerm som løses ut automatisk ved avvik, forklarer han.

Nye regler i luftfarten

I EU jobbes det med å få nye regler på plass når førerløse fly skal operere i det samme luftrommet som konvensjonelle fly med mannskap.

Julie Ibalot i SESAR

Julie Ibalot i EU-organet SESAR sier det nye regelverket for europeisk luftrom skal romme flere typer luftfartøy

Foto: SESAR

I første omgang ser EU-organet SESAR for seg en tredeling av luftrommet der droner for varetransport flyr lavest, ubemannede luft-taxier over dette og normal, og bemannet flytrafikk høyest oppe.

– Det kommer til å bli en utfordring å skulle få alle fartøyer til å operere sikkert i forhold til hverandre, og vi ser for oss at det kommer til å bli «veier» i luften der droner og ubemannede fartøyer skal fly, sier hun.

I tillegg planlegges det steder der ingen får fly, for eksempel over spesielle bygninger, sportsarenaer eller militære områder.

Interessant for Norge

Bente Heggedal i Luftfartstilsynet ser med spenning frem til at et nytt europeisk regelverk er på plass.

Seksjonssjef i Luftfartstilsynet Bente Heggedal

Seksjonssjef i Luftfartstilsynet Bente Heggedal sier at støynivået må bli akseptabelt før førerløse droner for persontrafikk skal inn i luftrommet over byer i Norge

Foto: Luftfartstilsynet

– Internasjonal regulering gjennom EU, som også Norge blir en del av, kommer til å ivareta sikkerheten. I tillegg kommer tekniske innretninger som holder dronene på rett spor slik at de unngår bygninger og ikke kolliderer med andre, sier Heggedal.

Allerede om et par år skal de førerløse dronene være i drift, men Heggedal ser for seg et lengre tidsperspektiv for norske forhold.

Første del av et nytt felleseuropeisk regelverk skal være på plass i 2021, tenkt for varetransport i luften, deretter skal det utvides i 2023 til å gjelde førerløs transport av mennesker.

– Støynivået må være akseptabelt før vi kan tillate droner inn i luften over bymiljøer. Det er viktig for Luftfartstilsynet å få på plass klare regler for håndtering av støy når mange droner skal inn i det samme luftrommet, men dette kommer det strenge internasjonale regler på, avslutter hun.

AKTUELT NÅ