Hopp til innhold

Hybridkontor innføres hos mange: – Faren er at jobb og fritid sklir sammen

Mange selskaper har oppdaget at hjemmekontor kan være effektivt, og ordningen med hybridkontor har bredt seg til store deler av næringslivet. Men Statens arbeidsmiljøinstitutt advarer om mulige farer.

DNB-ansatte,
Øistein Schive, Sandra Lundin, Pernille Martinsen og Adrian Ulleberg

Øistein Schive, Sandra Lundin, Pernille Martinsen og Adrian Ulleberg er fornøyde med hybridkontor.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Har dere prøvd de nye høretelefonene? De stenger støyen ute fra lokalet i samtidig som du og samtalepartneren med hører samtalen mye bedre. sier avdelingsleder Adrian Ulleberg i DNB.

Ulleberg tar en kaffepause med kollegene Øistein Schive, Pernille Martinsen og Sandra Lundin. I dag er de alle fysisk til stede på jobben, men slik er det ikke hver dag.

– Ja, de fungerer kjempebra, sier Pernille Martinsen og Sandra Lundin.

Overgangen fra å jobbe alene i stillhet på hjemmekontor til å være omgitt av masse kolleger, støy og småprat kan oppleves overveldende. Derfor er det nye headsettet populært.

Likevel er arbeidsplassen etter korona annerledes enn før.

Rundt dem på hovedkontoret til DNB i Bjørvika er det færre folk i lokalene. De fleste jobber både hjemmefra og på kontoret i løpet av en arbeidsuke.

Nå handler det ikke lenger om å hindre smitte, men om å ha fleksible og effektive arbeidsdager. Digitalisering og det teknologiske løftet under korona har gjort fjernarbeid mulig.

DNB-ansatte

TRIVES: Sandra Lundin og Pernille Martinsen syntes det var fint å komme tilbake på jobb og treffe kolleger etter koronatiden. Samtidig trives de med å ha delvis hjemmekontor

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Her har vi forberedt oss lenge, og vi innfører vår nye, hybride arbeidsmodell som er tilpasset ulike funksjoners ansvarsområder. Vi tillater en økt grad av fleksibilitet hvor medarbeidere kan jobbe opptil to dager utenfor kontoret i uken, sier Vibeke Hansen Lewin i DNBs kommunikasjonsavdeling.

Les også: Myndighetene må avklare om sjefene kan kreve koronasertifikat

Jobb og fritid flyter sammen

Storbanken tror at løsningen er kommet for å bli. De ansatte får mer fleksibilitet, og bedriften har få eller ingen ulemper av hjemmekontor. Dedikerte ansatte jobber mer effektivt hjemmefra. Fordelen er at man kan mer styre egen arbeidstid. Men DNB-medarbeiderne innrømmer at arbeidsdagen hjemme ofte kan bli litt lenger enn normalt.

– Det er veldig lett å åpne PC-en igjen om kvelden, sier Ulleberg.

– Ja, jeg må innrømme at jeg ofte starter å jobbe tidlig om morgenen. På hjemmekontor sparer jeg reisetid, den tiden bruker jeg gjerne på arbeidsoppgaver, forteller Schive.

En trend i arbeidslivet

DNB er ikke alene om å endre arbeidsordninger nå når samfunnet åpner igjen.

Schibsted, Telenor og Equinor er blant mange virksomheter som har innført såkalt hybride arbeidsplasser. Ordningen har i løpet av høsten spredd seg til store deler av næringslivet.

Telenor kaller den nye arbeidsordningen for SmidigDag.

– Vi bygger på de beste erfaringene fra hjemmekontortilværelsen under pandemien, og har lagt til rette for høy grad av fleksibilitet, sier forteller HR-direktør Anne Flagstad i Telenor.

Mer enn halvparten av Telenor medarbeiderne ønsker å jobbe to dager hjemme eller fra andre steder, viser en intern undersøkelse. Tilsvarende undersøkelser har vist samme resultat.

– Samtidig er de ansatte tydelige på at de har ønske om og behov for fysiske møter og sosial og faglig interaksjon med kolleger, sier Flagstad.

Telenor har oppgradert kontorene med samarbeidssoner, sosiale områder og møterom med videoutstyr.

DNB har gjort møterommene rustet til en digital jobbhverdag med blant annet flere kameraer slik at fjernarbeidere og de på jobb skal kommunisere bedre på møter.

I Schibsted har de kastet ut halvparten av kontorpultene, og har bygget flere sosiale soner i lokalene.

– Under korona har vi sett at mye av arbeidet vi gjør, fungerer bedre og kjapper digitalt. Dette vil vi ta vare på. Vi har brukt erfaringen som et momentum, sier HR-direktør Mette Krogsrud.

Schibsted har ansatte i mange land og mener at fordelen ved økt digitalisering er at medarbeidere opplever sterkere tilknytning til virksomheten og at man i større grad blir inkludert.

– Slik får de en opplevelse at ikke alt skjer i Akersgata, sier Krogsrud.

Schibsted mener dager på jobb i større grad enn skal brukes til sosiale aktiviteter og samhandling. Men arbeidsoppgavene avgjør hvor mye hjemmekontor folk kan ha.

Equinor kommer heller ikke til å gå tilbake til den gamle arbeidsmodellen.

– Gjennom pandemien erfarte vi mulighetene med å jobbe og samarbeide effektivt virtuelt, samtidig erfarte vi også verdien av å møte kolleger og samarbeide ansikt til ansikt. Equinor har derfor valgt en hybridmodell som både kombinerer fysisk og virtuelt arbeid, sier talsmann Eskil Eriksen.

Kan ha negative langtidseffekter

Pål Molander, direktør STAMI

UHELDIG EFFEKT: Pål Molander i Statens arbeidsmiljøinstitutt frykter at langtidseffekten av mye fjernarbeid kan føre til utbrente medarbeidere.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Statens arbeidsmiljøinstitutt følger spent med på utviklingen. Foreløpig er det liten forskning på hvordan koronatiden har påvirket arbeidsplassene.

Men ledelsen ved instituttet mener man må være veldig oppmerksom på utfordringene hybrid-kontor innebærer.

– Faren er at jobb og fritid sklir for mye sammen. Det er lett å sette seg ned ved PC å fortsette å jobbe om kvelden. Dette kan få alvorlige konsekvenser på sikt med utbrente medarbeidere. Den fleksibiliteten som mange setter pris på når det gjelder hjemmekontor kan slå tilbake og bli en stor utfordring, sier direktør Pål Molander i Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Internasjonal forskning viser at mye fjernarbeid kan få negative konsekvenser for medarbeiderne, påpeker han.

Mye arbeidstid på hjemmekontor vil også kunne påvirke arbeidsmiljø og fellesskapskulturen.

– På sikt kan resultatet bli dårligere motivasjon, lavere effektivitet og svekket helse hos medarbeiderne, sier Molander.

I DNB er folk bevisste på å unngå fallgruvene.

– I avdelingen vår er vi opptatt at folk skal ha samme rutiner som vi har hjemme, Man skal ta seg lunsjpause og være oppmerksom på å ikke strekke arbeidstiden inn i fritiden. De fleste setter likevel pris på den store fleksibiliteten et par dager med hjemmekontor gir i løpet av en arbeidsuke, sier Øistein Schive.

Les også: Slik gjør du hunden klar når du slutter med hjemmekontor

AKTUELT NÅ