Hundeklubb om Bobs dødsdom: – Det er blitt farligere å være hund i Norge

Dommen som krever at hunden Bob avlives viser at samfunnet tåler for lite av hunder, mener Norsk kennelklubb. – Saken bør til Høyesterett, sier jusprofessor.

Trine Hage

– Her settes grensa for hva som skal til for å avlive en hund alt for strengt, sier Trine Hage, administrerende direktør i Norsk kennelklubb. Hun er redd konsekvensen blir at hundeeiere ikke lenger tør la folk å gata hilse på hunden sin.

Foto: Halat S. Askari

En bonde fra Sandnes synes tvert imot det er rart om hunden får leve.

Onsdag kom dommen fra lagmannsretten, som slår fast at den ti år gamle blandingshunden Bob må dø.

Han dømmes for å ha oppført seg truende mot forbipasserende på Grønland i Oslo for to år siden, i en situasjon der en kvinne endte med blåmerke og rift i huden og en mann ble skremt av hunden.

Arild Nyrud

Arild Nyrud, eier av hunden Bob, sier han er «lei av hele greia», men at han ikke synes han har noen annet valg enn å anke saken på nytt for at Bob skal få leve.

Foto: Privat

– Dette er bare trist, sier Bobs eier, Arild Nyrud, som hadde tro på at lagmannsretten skulle la Bob leve.

– Særlig ettersom spesialister har observert Bob over tid og kommet til at han er en eksepsjonelt snill hund, sier den skuffa hundeeieren.

– Vi aksepterer stadig mindre fra hunder

Tester av Bobs oppførsel er blant de nye opplysningene som er henta inn etter tingretten gav sin dom i fjor. Fordi testene ble gjort i trygge omgivelser mener både retten og Bobs motpart, Staten, at testene ikke kan vektlegges.

Trine Hage, administrerende direktør i Norsk kennelklubb, synes dommen mot Bob er «skremmende» for norske hunder og hundeeiere.

– Nå har det blitt farligere å være hund i Norge, fordi vi aksepterer stadig mindre fra hunder. Det bekymrer oss, sier Hage.

Hun mener Bobs oppførsel i situasjonen han dømmes for ikke viser en aggressiv hund, men en vanlig hund, og dermed at en straffereaksjon ikke bør være nødvendig.

Mener Bob ikke bør få leve

Bonde Bjørn Aase

I fjor skjøt Bjørn Aase en hund som forstyrra saueflokken hans. Han mener at også Bob bør avlives. – Jeg har også hatt en hund som jeg avliva da den bet noen, sier han.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Bjørn Aase fra Sandnes er ikke blant dem som skriver «La Bob leve» på Bobs støttesider på Facebook. I fjor sommer skjøt han en hund som angrep sauene hans. Hundeloven åpner for at hunder kan avlives i nødverge.

– Jeg synes det er litt rart om de kan ha hunden når den biter folk. For om de biter én gang så har de lett for å bite to og tre ganger også, sier han.

Faren for at Bob kan true folk igjen i framtida er også en del av rettens begrunnelse for å avlive hunden.

Feil praksis av hundeloven, mener advokat

Hundelovens paragraf 18, som Bob er dømt etter, slår fast at politiet kan vedta å avlive en hund dersom hunden har angrepet et menneske.

En hund som har angrepet eller skadet et menneske, kan politiet i ettertid vedta å avlive dersom ikke dette fremstår som et uforholdsmessig tiltak. […] Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på hvilken fare som har vært til stede, påført skade, den risiko og utrygghetsfølelse hunden og hundeholdet kan antas å medføre i fremtiden og hundens nytteverdi. […]

Hundeloven

Men Bobs forsvarer, Bjørn Aksel Henriksen, mener skadene Bob dømmes for er for små til å kreve avlivning.

– Hvis det er slik hundeloven skal praktiseres så er det fare på ferde. Lista for hvilket skadeomfang som kreves for å avlive hunder er satt for lavt, sier han til NRK torsdag.

Benedikte Molutmyr Høgberg, professor ved Institutt for offentlig rett ved UiO, mener saken om Bob bør prøves for Høyesterett.

Benedikte Molutmyr Høgberg, professor ved Institutt for offentlig rett ved UiO, mener rettens tolkning av hundeloven i saken om Bob bør prøves for Høyesterett.

Benedikte Molutmyr Høgberg, professor ved Institutt for offentlig rett ved UiO, mener rettens tolkning av hundeloven i saken om Bob bør prøves for Høyesterett.

Siri Martinsen, Noah

Siri Martinsen, leder for Noah, en organisasjon for dyrs rettigheter, har starta kronerulling for Bobs anke til Høyesterett. Første dag fikk de inn 50 000 kroner, sier hun til NRK.

Foto: Bente Isefjær / NOAH

– Denne loven var ment for hunder som hadde en svært aggressiv atferd. Nå synes det som man senker terskelen for hvilke hunder som kan avlives. Det spørsmålet bør absolutt prøves for høyesterett, sier hun.

En organisasjon for dyrs rettigheter, Noah, har engasjert seg i saken til Bob og blant annet betalt en del av regningene hundeeieren har fått i forbindelse med saken. Noah mener også at saken bør til Høyesterett.

Bob har vært i varetekt etter at politiet vedtok i oktober 2015 at Bob måtte avlives. Eieren til hunden, Arild Nyrud, klaget vedtaket inn for Politidirektoratet, som opprettholdt vedtaket. Eieren tok saken videre til Oslo tingrett i 2016 og anket til lagmannsretten.

Bob har vært i varetekt etter at politiet vedtok i oktober 2015 at Bob måtte avlives. Eieren til hunden, Arild Nyrud, klaget vedtaket inn for Politidirektoratet, som opprettholdt vedtaket. Eieren tok saken videre til Oslo tingrett i 2016 og anket til lagmannsretten.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger