Mattilsynet vil frata eiere retten til å avlive dyrene sine

I løpet av høsten skal Landbruksdepartementet avgjøre om dyrevelferdsloven skal endres. I dag blir flere friske kjæledyr avlivet etter ønske fra eiere som har blitt fratatt retten til å ha dyr.

Hund som venter på omplassering

KAN OMPLASSERES: Flere hunder som denne venter på å bli omplassert i nye hjem. Til tross for at et stort apparat av frivillige organisasjoner vil bidra til å finne nye hjem til kjæledyr, er det flere eiere som heller vil at dyret deres skal bli avlivet.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

– Det skjer såpass ofte at både dyrevernsorganisasjonene og våre egne inspektører synes det er en uheldig ordning, sier Torunn Knævelsrud ved seksjon for dyrehold i Mattilsynet.

Les også: Dyrepoliti klart fra i høst

Dagens lovgivning gjør at Mattilsynet står med hendene bundet når eiere som har blitt fratatt retten til å ha dyr, ønsker å avlive dyret sitt fremfor å omplassere eller selge det.

Selv om dyret er friskt og kan få et nytt liv hos en annen familie, er det helt og holdent opp til eieren å bestemme hvilken skjebne dyret møter.

– Mishandleren kan avsi dødsdom

– Et eksempel var i fjor da Mattilsynet måtte avlive en gruppe med rottweilere, som kunne blitt flotte familiehunder. De ble avlivet fordi deres mishandler, eieren deres, krevde at de måtte dø, sier Lise Kleveland, som er jurist i Dyrevernalliansen.

Ifølge organisasjonen skjer det relativt ofte at eiere som har mishandlet dyrene sine krever at de må dø, fremfor å bli omplassert eller solgt. Dette til tross for at Mattilsynet vurderer det som friske dyr som med rehabilitetering kan få et godt liv.

Lise Kleveland

DYRENE VIKTIGST: Jurist Lise Kleveland i Dyrevernalliansen mener dyreeierne har for sterkt rettighetsvern.

Foto: NRK

– Den bestemmelsen som er i dag, at mishandleren kan avsi dødsdommen over ofrene sine, harmonerer overhodet ikke med hovedbestemmelsen i dyrevelferdsloven. Den sier at dyr har en egenverdi, sier hun.

– Vurderer endringer

Mattilsynet og dyrevernsorgansisjonene her til lands har samarbeidet om å levere et lovforslag til Landbruksdepartementet, som tar sikte på å endre paragrafen som gir eieren det sterke rettighetsvernet. Forslaget har blitt overlevert og blir nå behandlet politisk.

Hanne Maren Blåfjelldal

VURDERER ENDRING: Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal sier departementet er i gang med å vurdere om loven skal endres.

Foto: Torbjørn Tandberg / Landbruksdepartementet

– Vi ser utfordringer med dagens dyrevelferdslov akkurat på det punktet, og derfor vil vi gjøre en vurdering på om vi skal endre dyrevelferdsloven, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal (Frp) i Landbruksdepartementet.

Departementet vil ha en konklusjon klar senest i løpet av høsten, ifølge statssekretæren.

– Vi ser jo at det er utfordringer med dyrevelferd i dagens lov, og har derfor bedt Mattilsynet vurdere endringer. Og de har vi fått nå, og vi vil vurdere de endringene fremover, sier Blåfjelldal.

Les også: Trengte seg inn i leilighet for å ta katt fra eier

Mattilsynet

MISFORNØYD MED LOVEN: Torunn Knævelsrud i Mattilsynet mener loven må endres.

Foto: NRK

Mattilsynet håper at endringene blir vedtatt, og henviser til at loven som eksisterte før 2010 ga dem større spillerom.

– Da kunne Mattilsynet selv bestemme om dyret skulle omplasseres, selges eller avlives. Vi synes det var en god ordning som fungerte godt, og det er i grunn den samme ordningen vi ønsker tilbake, sier Knævelsrud.

SISTE NYTT

Siste meldinger