Ny advarsel i populært flåttmiddel til hund

Etter mange meldinger om alvorlig bivirkninger har komiteen for legemidler til dyr oppdatert produktinformasjonen til flåttmiddelet Bravecto.

Flått
Foto: Pål Tegnander / NRK

I forrige uke skrev NRK at flåttmidlet Bravecto blir knyttet opp mot alvorlige bivirkninger, særlig på sosiale medier. Både veterinærer og Legemiddelverket opplyser om at det er vanskelig å se noen sammenheng mellom bruk av midlet og alvorlig sykdom hos hund.

Det er komiteen for legemidler til dyr (CVMP) hos European Medicines Agency (EMA) som gjør nytte- og risikovurderinger av produktet, og som vurderer bivirkningsmeldingene. I forrige uke konkluderte de på en sikkerhetsoppdatering av Bravecto.

Hanne Bergendahl

Seniorrådgiver og veterinær hos Statens legemiddelverk, Hanne Bergendahl opplyser om at produktinformasjonen til Bravecto oppdateres.

Foto: Statens Legemiddelverk

– I denne vurderingen ble det sett at det i svært sjeldne tilfeller er meldt anfall som kan ha en sammenheng med Bravecto behandling, derfor vil det komme en forsiktighetsregel i produktinformasjonen som anbefaler forsiktig bruk i hunder med kjent epilepsi, sier Hanne Bergendahl, veterinær hos Statens legemiddelverk.

Svært sjeldne tilfeller

Bergendahl opplyser om at svært sjeldne tilfeller utgjør færre enn 1 av 10.000 behandlede dyr.

– Det er ikke sagt at hunder med kjent epilepsi ikke kan behandles med Bravecto, men veterinæren må gjøre en risikovurdering før Bravecto forskrives til disse pasientene, forklarer hun.

– Utover dette ble det ikke sett noen sammenheng mellom andre alvorlige hendelser og behandling med Bravecto, konkluderer Bergendahl.

Shæferhund

Hunder er svært utsatt for flåttbitt.

Foto: Lars Eie / NRK

Nøye gjennomgått

CVMP hos EMA gjennomgår meldinger og rapporter om Bravecto hver sjette måned, men har nå i tillegg gjennomgått alle rapporter siden produktet ble lansert i februar 2014.

Etter anmodning undersøkte selskapet alle alvorlige reaksjonsrapporter hvor blant annet nevrologiske lidelser, hudsykdommer, hypersensitivitet, immunmedierte reaksjoner og alle rapporter hvor død var rapportert.

– Det er tatt hensyn til mulige virkninger av alder, rase, antall behandlinger, tid til utbrudd, eventuelle underliggende forhold, samtidig behandling og mulige korrelasjoner mellom død og andre mistenkte bivirkninger, skriver kommunikasjonsarbeider hos European Medicines Agency, Camelia Enachioiu i en mail til NRK Sørlandet.