Hopp til innhold

Høyre hevder lukket beredskapsdebatt lett kunne vært unngått

STORTINGET (NRK): Høyres Michael Tetzschner mener Ap sørget for et hemmelig møte om terrorsikring for å markere misnøye med regjeringen. – En avledningsmanøver, svarer Martin Kolberg (Ap).

Michael Tetzschner i Vandrehallen på Stortinget

ØNSKET IKKE LUKKET MØTE: For første gang på over 20 ble det mandag holdt et stortingsmøte bak lukkede dører. – Unødvendig, sa Høyres Michael Tetzschner etter møtet.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Klokken åtte mandag morgen møttes Stortingets representanter til et lukket møte om terrorsikring.

Hele etasjer var stengt av for pressen, det trådløse nettet var slått av, og de folkevalgte fikk ikke lov til å ta med seg mobiltelefoner eller annet elektronisk utstyr inn i møtet i kinosalen på toppen av Stortinget.

Ingen i offentligheten skal få vite hva som ble sagt i den nesten tre timer lange debatten om rapporten fra Riksrevisjonen som slår fast at verken politiet eller Forsvaret er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon (se faktaboks).

Høyre: Unødvendig

Men både regjeringspartiene og opposisjonen mente det hemmelige møtet kunne vært unngått. Hvordan det skulle sett ut, er veteranene i kontroll- og konstitusjonskomiteen derimot svært uenige om.

– Vi mener at dagens møte var helt unødvendig. Det var ikke noe som ble sagt der, som ikke kunne vært sagt i åpent møte, med forbehold om et par, konkrete adresser, sier Høyres Michael Tetzschner til NRK.

Tirsdag skal det holdes en åpen debatt om saken. Tetzschner mener Stortinget kunne klart seg med den, dersom man bare hadde unngått visse detaljer i innstillingen fra komiteen.

– Vi har god trening i at komiteen får innsyn i hemmelige dokumenter, men så skriver vi litt mer generelt og oppgir ikke adresser eller forteller konkret hvordan objektene er sikret.

På NTBs spørsmål om hva han tror er grunnen til at Arbeiderpartiet ønsket et lukket møte, svarer Tetzschner.

– Det er fordi de har hatt interesse av, rent partipolitisk, å markere misnøye med regjeringen. Det faller mer inn i opposisjonens naturlige ønske om å kritisere regjeringen, enn ønsket om å ha best mulig beredskap. De ønsker naturligvis begge deler, det gjør vi alle, men kanskje opposisjonen har gått litt langt i å problematisere hva regjeringen har gjort og ikke gjort.

Ap: – En avledningsmanøver

Ved siden han i Vandrehallen på Stortinget står Arbeiderpartiets Martin Kolberg. Han mener regjeringen har seg selv å takke.

– Hvis regjeringen hadde bedt om å avgradere de dokumentene vi ba om avgradering på, da kunne møtet vært åpent. Men fordi de ikke gjorde det, og stortingsflertallet sluttet seg til det, så måtte vi ha dette møtet, sier han til NRK.

– Tetzschner sier dagens møte var unødvendig?

– Det er jeg fullstendig uenig i. Jeg kan ikke gå inn i realitetene i dette, men det var helt nødvendig for oss å få sjekket ut og kontrollert en del viktige opplysninger som ligger i de hemmelige dokumentene. Det var helt nødvendig for oss å håndtere et vedtak, som vi ellers ikke kunne gjøre i et åpent møte på grunn av de lukkede dokumentene. Det som Michael Tetzschner driver med nå er en ren avledningsmanøver.

Martin Kolberg (Ap) i Vandrehallen på Stortinget

SKUFFET: Leder kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg fra Ap, sier regjeringens hemmelighold er et brudd med åpenhetslinjen etter 22. juli.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Deler av rapporten som kritiserer terrorsikringen er hemmeligstemplet, men Riksrevisjonen laget et sammendrag de mente kunne offentliggjøres. Men Forsvarsdepartementet nektet.

Selv om sammendraget er publisert av Dagens Næringsliv, kan ikke Stortinget drøfte innholdet åpent.

Dermed ble det én åpen og én lukket høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen, med én lukket og en åpen innstilling.

AKTUELT NÅ