Høy gjeld kan føre til lovbrudd

Høy gjeld kan gjøre veien tilbake til et lovlydig liv vanskelig for mange løslatte.

Illustrasjonsbilde: Fengsel
Foto: Colourbox.no

Mange innsatte sliter med høy gjeld, og tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at over halvparten av alle siktede har hatt tilbakefall innen fem år. Veien tilbake til en lovlydig tilværelse er vanskelig, selv for de som er motivert til å prøve.

Er usikker på framtiden

- Jeg blir mer og mer usikker på hvordan det går videre. Både i forhold til arbeid og i forhold til økonomi, det har så mye å si i forhold til tilbakefall, sier Eddi.

Han sitter i Oslo fengsel for trettende gang og har en halv million kroner i gjeld, lav inntekt og få muligheter til å gjøre opp for seg.

- Jeg er usikker på hva som vil skje når jeg løslates. Jeg er svartelista og det er vanskelig for meg og få lån og slike ting, sier Eddi.

- Mange er motivert, men det hjelper ikke

Noe som kan hjelpe er WayBack, stiftelsen Livet etter soning.

- Etter et halvt år med regninger så kommer de til meg med en bunke med regninger som kanskje er ti centimeter høy, når de går ut av kontoret så er den 1 cm høy. For mange av regningene er de samme, det er bare rentepåplussinger, og summene de fordobler seg fort, sier Richard, rådgiver i WayBack,

En av WayBacks største arbeidsoppgaver er å hjelpe alle dem som kommer i økonomiske problemer. For en vanskelig start kan fort føre til ny kriminalitet skal vi tro stiftelsen.

- Det er mange som kommer ut av fengselet som både er motiverte og har sterk vilje til å leve lovlydig, men hvis man over tid befinner seg i en situasjon da man hele tiden ikke har råd da er det bare et tidsspørsmål før man er tilbake bak murene, sier Richard.

Vurdere å slette gjeld

Å slette deler av gjelda til tidligere fanger, har blitt vurdert av Arbeiderpartiet, men foreløpig vil partiet ikke gi innsatte særbehandling. I kriminalomsorgsmeldingen foreslår regjeringen blant annet å opprette servicetorg i fengslene.

- Jeg tror det aller viktigste er å få en såkalt løslatingskoordinator, som kommer inn med en gang man har fått en dom og kommer i fengsel, den skal hjelpe deg å komme tilbake i samfunnet, den skal hjelpe deg med de økonomiske problemene, sier Arbeiderpartiets Ingrid Heggø i Justiskomiteen.

- Må se på tilbudene utenfor murene

Juss-Buss, som er en gruppe jusstudenter som driver fri rettshjelp, får mange henvendelser om hjelp til å løse gjeldsproblemer. De trekker frem at en styrking av kompetanse i fengslene er bra, men det er nok.

- Problemer er at man først må innse at tilbudet i kommunene er så mangelfullt for oss som ikke sitter i fengsel. Det hjelper dermed ikke bare å si at man skal få koordinatorer når tilbudet allerede er så mangelfullt utenfor murene, sier Mari Sund Morken i Juss-Buss.

Også WayBack understreker at det er viktig å satse på tilbudet utenfor fengslene i tillegg.

- Selv om det er mange gode initiativ som tas politiske når det gjelder dette så tror jeg at det er vanskelig for de som er ekskludert. Man må få folk integrert i samfunnet slik at de er i stand til å gjøre opp for seg, sier Richard.

SISTE NYTT

Siste meldinger