Hopp til innhold

Høie vil tvinge sykehusene til å snakke sammen

Kvalitetsforskjellene fra sykehus til sykehus er altfor store, mener helseminister Bent Høie. Nå skal han ha funnet medisinen for å rette opp skjevhetene.

Bent Høie

Nå skal sykehusene og de regionale helseforetakene bli bedre til å snakke sammen. Helseminister Bent Høie mener at fagmiljøene har etterlyst en prioritering av dette i lang tid.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Jeg gir sykehusene i oppdrag å gjøre noe med det jeg opplever som en for stor kvalitetsvariasjon på behandlinger på norske sykehus. Og for stor variasjon når det gjelder ventetid, sier helseminister Bent Høie (H).

Nå vil han gi de regionale helseforetakene i oppgave å lage en plan for å redusere denne variasjonen. Neste uke lanserer Høie et Nasjonalt Helseatlas som skal vise variasjonen mellom de ulike sykehusene. Det kommer fram av sykehusmeldingen som helseministeren la frem onsdag formiddag.

– For dårlig samarbeid

Det Bent Høie kaller unødvendige kvalitetsforskjeller for pasientene skal han nå få bukt med.

Blant annet har Norheim-utvalget og riksrevisjonen etterlyst en prioritering av dette.

– Noen steder får ikke pasientene den behandlingen de skulle ha hatt, enten fordi de overbehandles eller får feil behandling eller venter unødvendig lenge på feil behandling. Og det er det fullt mulig å gjøre noe med, dersom sykehusene lærer av hverandre, tror Høie.

Han mener oppmerksomheten på samarbeid har vært for dårlig, også fra Helsedepartementets side. Regjeringen mener planene gir en bedre nasjonal oversikt over prioriteringer og mangler, som får kvalitetsforskjellene fram i lyset.

– Hjelper ikke å skjelle ut

Videre opplever Helseministeren at fagmiljøene ikke snakker systematisk og godt nok sammen i dag.

– Det er for eksempel ikke tydelig nok hvem som har lederansvaret, og derfor gir jeg dette oppdraget til helseregionene, sier Høie.

I Politisk kvarter onsdag morgen ble Høie beskyldt for å løpe fra lederansvaret sitt. Aps helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, er ikke videre imponert over helseministeren.

– Han legger skylda på de som jobber i sektoren, som nærmest må ta seg sammen. Det hjelper ikke å skjelle ut de som skal gjøre jobben bedre.

Debatt om fremtidens sykehus

– Skyver sykehusene foran seg

Kjersti Toppe

Kjersti Toppe i Senterpartiet mener helseministeren skyver sykehusene foran seg.

Foto: Paul Sigve Amundsen

Kjersti Toppe, nestleder i Helskomiteen (Sp), mener også at Høie skyver sykehusene foran seg.

– Kvalitet har med ledelse å gjøre, og Høie har ansvaret for hvordan norske sykehus ledes. Han må ta mer av ansvaret selv ved å se på foretaksmodellen og organiseringen av denne. Sykehusene må få bedre rammer som gjør denne kvalitetsforbedringen mulig, sier Toppe.

Pasientforeningen jubler

Knut Fredrik Thorne

Knut Fredrik Thorne er generalsekretær i Norsk pasientforening.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Generalsekretær i Norsk pasientforening, Knut Fredrik Thorne, mener derimot at det er på tide å stille slike krav til helseforetakene.

Det er helt håpløst at vi har så store forskjeller mellom sykehusene. De har mye å lære av hverandre for å bedre pasientsikkerheten, så dette mottas med applaus fra oss, sier Thorne.

– Nå må bare helseministeren påse at sykehusene følger kravene som stilles, avslutter Thorne.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ