Hit skulle sexdukkene

Politiet etterforsker 20 personer som har bestilt sexdukker fremstilt som barn. De skulle til menn mellom 18 og 60 år over hele Norge.

Hit skulle sexdukkene

Minst 20 personer i åtte av de tolv politidistriktene har bestilt sexdukker fremstilt som barn. Men flere saker er på vei inn.

Foto: Ola Mjaaland

I tillegg er noen dukker kommet til Norge den siste tiden, og de er derfor på vei fra tollvesen til politi.

– Vi jobber med saken. Av hensyn til etterforskningen ønsker vi egentlig ikke å gå ut med detaljer om sted og antall saker. Det er viktig å få sikret elektroniske spor og ransake fort, før personene sletter spor, sier politiinspektør Einar Lysnes Sparboe i Troms politidistrikt.

Unge og eldre menn i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim er blant dem som har bestilt dukker som er stoppet, får NRK opplyst fra politiet.

Noen av mottakerne er tidligere domfelt for seksuallovbrudd, flere har tilgang til barn via jobb eller familie, og flere har hittil vært ukjente for politiet for lignende forhold.

– Kommer flere saker

– Vi ser alvorlig på dette fordi det kan være en risiko for at de allerede har begått overgrep mot barn eller kan gjøre det frem i tid, sier Ann Kristin Grosberghaugen, leder av Voldtektsseksjonen på Kripos.

Kripos slår alarm etter at 21 sexdukker på størrelse med barn er beslaglagt av Tollvesenet.

Sakene er ferske, og én mann er så langt varetektsfengslet i to uker i Stavanger tingrett. Han er mistenkt for oppbevaring av overgrepsmateriale. Politiet ransaket bostedet til mannen i 30-årene etter mistanke om at han hadde innført en sexdukke utformet som et barn.

– Vi har grunn til å tro at det kommer flere saker, sier Erik Rand, politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, som for øyeblikket jobber med fire saker.

Fredag slo Kripos alarm etter at Tollvesenet de siste månedene har beslaglagt dukkene som er importert fra utlandet og produsert i Kina.

Ann Kristin Grosberghaugen, leder av Voldtektsseksjonen på Kripos.

Ann Kristin Grosberghaugen, leder av Voldtektsseksjonen på Kripos.

Foto: Ola Mjaaland

– Kripos ser svært alvorlig på og det er derfor vi har gjort en etterretningsjobb og har en dialog med politidistriktene og ønsker å få prøvd det for retten, sier Grosberghaugen.

Hun mener den nye straffelovens paragraf 311, som er med på å beskytte barn, er en paragraf som nettopp disse sexdukkene går inn under.

Det var Tollvesenet som oppdaget trenden da de skannet en pakke og åpnet den.

Truser og oppvarming

– Vi mistenkte at importen kan være straffbar eller føre til straffbare handlinger. Tolletaten opplever at importen av sexdukker utformet som barn øker, sier fungerende avdelingsdirektør Jørn Ferner Bergersen i tolletatens Etterretningssenter.

Eksperter er i tvil om hvilke konsekvenser sexdukkene kan ha, og mener det både kan øke faren for overgrep og være et substitutt for overgrep.

Dukkene er rundt en meter lange, men i noen av sakene er det et tema om dukkene er fremstilt som barn, da de har kvinnelige former.

– Jeg synes jo tilbehøret er enda verre, med barnetruser, teppene og at en kan varme opp dukkene ved å koble dem til strøm, sier Grosberghaugen i Kripos.

Politidistrikter som har opprettet sak

Trøndelag

4

Sør-vest

4

Øst

3

Oslo

3

Innlandet

2

Vest

2

Sør-øst

1

Finnmark

1

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger